Veolia Energie skončí v Karviné s uhlím dříve, urychluje modernizaci své teplárny

Společnost Veolia Energie ČR se rozhodla přizpůsobit proces modernizace karvinské teplárny aktuální situaci v regionu a potřebě omezovat využití uhlí s důrazem na ochranu životního prostředí. V první fázi postaví kotle na zemní plyn a poté multipalivový kotel, který bude vyrábět teplo z biomasy a tzv. Tuhých alternativních paliv. Modernizace bude stát více než miliardu korun a přinese další výrazné snížení emisí na Karvinsku, což pomůže i rozvoji regionu.

„Nová koncepce modernizace karvinské teplárny umožní dodržet včas všechny ekologické limity, zajistit v plném rozsahu plynulé dodávky tepla na Karvinsku i po plánovaném odstavení Teplárny ČSA a zároveň urychlit odchod od využívání uhlí. Bude to finančně i technicky náročné, ale přínosné. Přípravy už jsme zahájili,“ uvedl Pavel Míčka, technický ředitel a ředitel pro výkonnost společnosti Veolia Energie ČR. Firma informovala o plánu představitele Moravskoslezského kraje.

„Rozhodnutí skupiny Veolia vítáme a podporujeme, zapadá do naší strategie a věříme, že přispěje k celkovému snížení závislosti průmyslu a energetiky našeho kraje na uhlí. Uvědomujeme si, že to bude znamenat obrovské investice, a proto usilujeme o nastavení dotačních programů tak, aby i velké firmy mohly na své projekty využít evropské i národní dotace,“ doplnil Jakub Unucka, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

Původní projekt, postavený především na stavbě multipalivového kotle, společnost neopouští, ale časově posouvá a upravuje v souladu s aktuálními trendy. Na základě jednání s krajem i městy a oznámeného útlumu těžby uhlí v regionu, ale i celoevropského úsilí snižování emisí CO2, ke kterému se Veolia hlásí, byl plánovaný mix paliv nového kotle omezen jen na biomasu a tzv. tuhá alternativní paliva (TAP). Ta jsou považovaná za ekologický a legislativně preferovaný způsob využití vytříděných lokálních odpadů, zejména komunálních. Upravený projekt bude muset projít novým procesem EIA a novým územním řízením.

Základním postupem modernizace Teplárny Karviná tedy bude plynofikace s dočasným zachováním podílu ekologizované uhelné technologie, která se úplně odstaví po dokončení výstavby nového multipalivového kotle. To by mohlo nastat v roce 2026.

Teplárna Karviná společně s Teplárnou ČSA zásobuje teplem a teplou vodou 50 tisíc domácností, školy, nemocnice, úřady, obchodní střediska, průmyslové podniky a další objekty v Karviné, Havířově a okolních obcích. Teplárna Karviná prošla v letech 2013 až 2017 rozsáhlou ekologizací a snížila tak emise z výroby tepelné energie o stovky tun ročně. Další modernizace teplárny souvisí mimo jiné s tím, že firma plánuje na konci roku 2022 odstavit a nahradit Teplárnu ČSA, která nebyla modernizována a už nebude vyhovovat zpřísněným limitům.

Sdílejte:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Solar Praha 2022

Nejbližší akce

Infotherma 2022

24.1.2022 - 27.1.2022

SOLAR Praha 2022

10.2.2022 - 12.2.2022

FOR PASIV, FOR WOOD , FOR THERM 2022

10.2.2022 - 12.2.2022

AMPER 2022

17.5.2022 - 20.5.2022
Visit Us On FacebookVisit Us On Twitter