Vyhledat:

Aktualizace ZÚR Ústeckého kraje navrhuje nový stop stav pro větrníky v Krušných horách. Do pondělí je možné ji připomínkovat

V pondělí 14. května 2018 doběhne lhůta pro zasílání připomínek k 2. Aktualizaci zásad územního rozvoje (ZÚR) Ústeckého kraje. Jde o klíčový dokument pro rozvoj regionu a také pro rozvoj sektoru větrné energetiky v ČR, neboť pravidla pro výstavbu větrníků, která ZÚR stanoví, jsou závazné pro celé území kraje a většina obcí v Krušných horách, které jsou pro větrné elektrárny naší nejperspektivnější lokalitou, je tak bude muset respektovat.

 

Krajský úřad navrhuje výstavbu větrných elektráren výrazně omezit. V návrhu ZÚR ji vylučuje v oblastech spadajících pod jakýkoliv typ a stupeň ochrany a ve vzdálenosti menší než 500 metrů od zastavěného území i zastavitelných ploch. Tato omezení jsou výrazně přísnější, než jaká obsahuje zákon o ochraně přírody a krajiny (který výstavbu umožňuje, pouze ji podmiňuje kladnými stanovisky dotčených orgánů), a lze očekávat, že v jejich důsledku v kraji v následujících letech nebudou postaveny žádné nové větrníky, neboť znemožňují výstavbu na naprosté většině území kraje včetně míst s nejvhodnějšími povětrnostními podmínkami (viz mapa – červené území).

„Podle našeho přesvědčení krajský úřad nemůže přistoupit k tak přísné regulaci. V roce 2014 Nejvyšší správní soud po předchozím nálezu Ústavního soudu musel zrušit část ZÚR Ústeckého kraje, která se týkala větrných elektráren a která byla obsahově velmi podobná nyní předloženému návrhu regulace.Důsledky jsou prakticky totožné jako v případě předchozí nezákonné regulace,” komentuje návrh advokát Jiří Nezhyba (Frank Bold Advokáti)

 

Podmínky pro výstavbu větrných elektráren se v jednotlivých krajích výrazně liší. Změnit tento stav by mělo MŽP, které vláda v dubnu 2015  pověřila úkolem vypracovat odborný podklad, podle něhož by se měl sjednotit přístup jednotlivých krajů k obnovitelným zdrojům, přičemž kraje měly tento podklad prověřit v zásadách územního rozvoje a zvážit vymezení lokalit vhodných zejména pro větrnou energii. MŽP mělo tento úkol splnit do konce roku 2016, avšak doposud splněn není, MŽP předpokládá, že by odborný podklad mohl být schválen v červnu 2018. Praktickým důsledkem tohoto zpoždění je, že Krajský úřad Ústeckého kraje měl při navrhování regulace větrných elektráren volnou ruku. Nyní je jeho návrh ZÚR otevřený pro připomínky veřejnosti.

 

„Pro několik dotčených obcí a firem podnikajících ve větrné energetice, kterým by navržené ZÚR výrazně zkomplikovaly plány, jsme připravili připomínky, kterými se krajský úřad bude muset zabývat. Podotýkám, že postoj krajského úřadu k větrné energetice je dlouhodobě negativní. Ani po zrušení předchozí regulace úřad v praxi neumožňuje jednotlivým obcím, aby plochy pro větrné elektrárny vymezily ve svých územních plánech. V posledních letech je tak rozvoj větrné energetiky v Krušných horách zcela zablokován. V této situaci je absurdní, když si úřad v aktualizaci ZÚR vytyčuje cíl zamezit ‘překotně se rozvíjející výstavbě větrných elektráren’,”říká Jiří Nezhyba.

 

Kontakt:

Kristýna Vojtíšková, PR Frank Bold
tel. +420 734 440 603, kristyna.vojtiskova@frankbold.org

 

Frank Bold je mezinárodní tým právníků, kteří se zabývají aktuálními společenskými výzvami.

 

Text na webu:

http://www.fbadvokati.cz/cs/clanky/1067-aktualizace-zur-usteckeho-kraje-navrhuje-novy-stop-stav-pro-vetrniky-v-krusnych-horach-do-pondeli-je-mozne-ji-pripominkovat

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *