Vyhledat:

Jak sdílet elektřinu z FVE v bytovém domě vysvětlí nový manuál UKEN, poradí vlastníkům i nájemníkům bytů

Unie komunitní energetiky (UKEN) představuje zcela nový manuál pro vlastníky a nájemce bytových domů s názvem “Jak na společnou fotovoltaiku u bytových domů”. Zabývá se technickými, ekonomickými, právními i společenskými aspekty sdílení elektřiny v bytových domech podle novelizované vyhlášky Energetického regulačního úřadu (ERÚ) o Pravidlech trhu s elektřinou, která je účinná od 1. ledna 2023. Ambicí manuálu je poskytnout čtenářům praktický návod, jak fotovoltaiku realizovat a úspěšně provozovat. 

Tomáš Jagoš, expert na energetiku Hnutí DUHA a UKEN, jako jeden z autorů vysvětluje, proč manuál vznikl: “Hlavním důvodem pro sepsání manuálu byl zájem UKEN na co největším rozšíření konceptu sdílení elektřiny v bytových domech, protože to zapadá do naší vize komunitní energetiky. I proto jsme manuál psali s důrazem na maximální srozumitelnost jinak relativně složité problematiky. Manuál pokrývá celou šíři témat od technické roviny až po sociologicko-psychologické aspekty přesvědčování v rámci SVJ, ale dělá to jednoduchým a názorným jazykem. Na tvorbě se podíleli naši členové a specializované kapitoly jsme připravovali ve spolupráci s externími experty na danou problematiku.” 

Manuál obsahuje také podrobnou občansko-právní kapitolu, která se věnuje možným provozním modelům v bytovém domě a odpovídá na často kladené otázky. “V publikaci představujeme celkem čtyři provozní modely a poskytujeme přehled o tom, jak je to s rozhodováním, financováním, vlastnictvím, právem na využitím elektřiny a příspěvkem za ni, ale také s právem na prodej přebytků elektřiny nebo s tím, za jakých podmínek musíte platit daně,“ říká autorka kapitoly Eliška Beranová, právnička Frank Bold a UKEN. 

Častou obavou u sdílení v bytových domech byla platba za výměnu průběhové elektroměru, jenž je nezbytnou podmínkou sdílení. ERÚ ale upozorňuje, že se zájemci obávají zbytečně. “Kromě toho, že jsme vydali samotnou vyhlášku, která umožňuje sdílení elektřiny v bytových domech, mysleli jsme i na náležitosti s tím spojené. Po naší domluvě s provozovateli regionálních distribučních soustav tak jejich zákazníci nebudou hradit náklady na vyšší typ měření u vůdčího odběrného místa ani u odběrných míst přidružených. Distributoři se nebudou odvolávat na příslušné ustanovení energetického zákona a budou elektroměry instalovat zdarma,” vysvětluje Martina Krčová, členka Rady ERÚ.

“Vznik manuálu UKEN pro bytové domy SČMBD vítá. Při našich setkáních evidujeme ze strany zástupců bytových domů a SVJ zvýšenou poptávku po nezkreslených informacích o technických, ekonomických a provozních aspektech plynoucích z instalace FVE v bytových domech. Publikace, tak jak je zpracována, jim může být ideálním pomocníkem při přípravě a projednávání záměrů instalace FVE a následného sdílení vyrobené energie. Věříme, že v domech, které již byly v předchozích letech „zatepleny“, je instalace FVE nejen dalším logickým krokem směřujícím ke snížení provozních nákladů spojených s užíváním bytů, ale také drobným příspěvkem ke zlepšení životního prostředí,“ hodnotí Martin Hanák, ředitel metodického odboru Svazu českých a moravských bytových družstev.

„Podle nárůstu poptávky si troufám tvrdit, že schválení první várky zákonů komunitní energetiky konečně odstranilo přetrvávající představu, že v bytovém domě fotovoltaiku využívat nejde. Díky manuálu navíc všichni zájemci získají jasný přehled o procesu a lepší představu o všech výhodách solární energie. Domy sobě nabízejí jak fotovoltaiku vytvořenou v rámci komunitní energetiky, tak původní úspornější variantu doplněnou o sdružení odběrných míst, kterou popravdě drtivá většina SVJ stále preferuje. Zejména pro bytové domy je za nás zásadní vytvořit systém vždy včetně baterie, která dokáže řešit přetoky, a tak snižuje riziko problémů s připojitelností. Tipy na optimalizaci FVE jsou ostatně součástí manuálu také. Je to dokument, který na trhu zásadně chyběl,“ míní Stanislav Gaj, ředitel projektu Domy sobě. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *