Vyhledat:

Je dřevo opravdu uhlíkově neutrálním palivem?

Dřevo je jistě vynikající obnovitelný zdroj energie, který má budoucnost. Samospasitelným řešením ale nejspíš nebude. Řada zahraničních odborníků soudí, že se jinak v energetice pozitivně vnímané dřevo rozhodně nedá považovat za uhlíkově neutrální. Proč?

S kritikou dřeva jako uhlíkově neutrálního paliva nemusíme souhlasit, ale některé z uváděných argumentů za zvážení jistě stojí.Například? Koncept uhlíkově neutrálního dřeva má prý blíž k hluboké víře, než nějaké aplikované ochraně životního prostředí. Nezakládá se prý totiž na realitě nebo vědeckém poznání, ale spíše na líbivé teorii, která má se skutečností jen málo společného.

Jak má ono uhlíkově neutrální spalování biomasy fungovat?

Představte si třeba strom v lese, který v průběhu svého růstu odčerpává uhlík z atmosféry a zabudovává jej do své biomasy. Až potud je všechno v pořádku. Problém nastává v moment, kdy takový strom pokácíme, zpracujeme a spálíme, abychom z něj získali energii. Jeho spálením se totiž uhlík (respektive oxid uhličitý), který v něm byl zabudovaný, uvolní zpět do atmosféry.

A teď to začíná trochu připomínat hádanku:

„Kolik se toho uhlíku vlastně uvolní?“ Jistě ne víc, než kolik se ho v dřevní biomase aktuálně nacházelo, že? Je to tedy, jak se říká, „šul-nul“. A jsme u zdroje onoho uhlíkově neutrálního principu. A celý uhlíkově neutrální koncept navíc těží z toho, že funguje na bázi obnovitelných zdrojů. Na místo pokáceného stromu vysadím další, který stejně jako jeho předchůdce bude odčerpávat uhlík z atmosféry a tak pořád dál. Zní to jako téměř dokonalý uzavřený cyklus.

Prudký nárůst spalovní biomasy 

Proto začala Evropská unie od roku 2009 celou tuhle záležitost s neutrálně uhlíkovou bilancí masivně podporovat a spalování biomasy dostalo v energetice prioritu. Výsledek se brzy dostavil. Spalování biomasy coby obnovitelného zdroje energie brzy „trumflo“ solární a větrné elektrárny a mezi lety 2009–2016 narostlo ve svém objemu o 51 %. Evropa se také stala největším spotřebitelem spalitelné dřevní biomasy na světě, dnes se tu kvůli zisku energie spálí 80 % všech na světě vyrobených dřevních pelet! A také sem každoročně zamíří 98 % pelet vyrobených v USA. Je to byznys za miliardy dolarů.

Evropa věří, USA kritizuje

Američané viděli, že se uhlíkově neutrální koncept spalování dřevní biomasy minimálně po ekonomické stránce vyplácí, proto jej chtěli po vzoru EU také zavést. Díky tomu začaly být slyšet první kritické hlasy, které o spalování dřeva zdaleka nehovoří v superlativech. Dnes už je takových většina. Ukazuje se totiž, že nic jako „uhlíkově neutrální spalování“ vlastně neexistuje. A že nápad s pálením dřeva je stejně, ne-li více, nebezpečný pro životní prostředí, než spalování uhlí. Jak to?

Není strom jako strom

Vraťme se na začátek ke stromu rostoucímu v lese. Uhlíkové emise totiž neplynou jen z jeho spalované biomasy, ale z celého procesu skácení a zpracování. Stroje, pily, harvestory, nakladače, přeprava do dřevozpracujících závodů, výroba peletek. To vše produkuje emise, které čistou uhlíkovou bilanci narušují. A ona udržitelná náhrada? Při spalování dřeva se emise dostanou do ovzduší prakticky hned, zatímco nově vysazený strom bude uhlík z atmosféry lapat zvolna minimálně dvacet let. Spíš ale sto.

Les anebo plantáž?

Nezanedbatelným zdrojem emisí je i odlesněná půda. Právě ta v sobě váže asi dvojnásobné množství uhlíku než stromy. Když ji zbavíme pokryvu, dostane se uhlík do atmosféry. A také panují vážné pochyby, zda dokáže rychle rostoucí dřevina zadržet ve svém těle takové množství uhlíku jako strom ve skutečném lese. Výsledkem obnovy navíc není skutečný les, ale jen plantáž. A ta má s ochranou přírody jen pramálo společného. Honba za plněním evropských klimatických norem vede jen k drancování stávajících hodnotných lesů a jejich výměnu za plantáže.

Dřevo není uhlí. Ale znečišťuje také.

Pak jsou tu ještě nějaké technické marginálie: Dřevo při svém spalování uvolňuje do atmosféry o 15–20 % více uhlíkových emisí, než třeba při spalování uhlí. Jak to? Dřevo v má výrazně menší výhřevnost a tak k zisku stejných kilowatthodin musíme pálit více materiálu. Ze dřeva uniká méně oxidů uhlíku, než z uhlí, ale protože ho musíme spálit mnohem více než uhlí, je výsledkem více uhlíkových emisí k produkci jednoho kilowattu elektřiny.

Dovoz ze zámoří

A dovoz peletek ze zámoří? Ten zvyšuje uhlíkovou bilanci tohoto „neutrálního“ paliva o dalších 25 %. Uhlí rozhodně není ekologický nebo obnovitelný zdroj energie, ale spalované dřevo, jak se ukazuje, také ne. A možná je nejvyšší čas přestat věřit pohádce o „uhlíkově neutrálním“ zdroji energie, který nám ve skutečnosti přináší více škod, než užitku. Úsudek si však každý musí udělat sám.

Autor: Mgr. Radomír Dohnal

Photocredit: Oregon Department of Forestry

Zdroj : www.drevostavitel.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *