Vyhledat:

Karvinská teplárna skupiny VEOLIA získala ocenění za ekologizaci

Teplárenské sdružení České republiky ocenilo křišťálovým komínem ekologizaci Teplárny Karviná společnosti Veolia Energie ČR. Odborná komise ji vyhodnotila jako nejlepší projekt roku 2017 v kategorii snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší.

„Je to pro nás pocta i ocenění několikaleté práce týmu našich lidí a spolupracujících subjektů, která má konkrétní přínos pro ovzduší v regionu. Jsme rádi, že se o těchto projektech mluví, často jsou totiž vnímány jako samozřejmost, v podstatě povinnost firem, a zapomíná se, jak jsou finančně a technologicky náročné,“ řekl Marcel Vrátný, technický ředitel společnosti Veolia Energie ČR.

Kompletní ekologizace jednoho z nejvýznamnějších zdrojů tepla a elektřiny v Moravskoslezském kraji, započatá v roce 2013, byla dokončena loni na podzim. Díky investicím do ekologizace provozu v celkovém objemu 650 milionů korun se snížilo množství oxidů síry vypouštěných do ovzduší o zhruba tři čtvrtiny a množství oxidů dusíku a prachu o zhruba polovinu ve srovnání s průměrnými hodnotami z let 2008 – 2010.

„Hodnotící komisi zaujalo při komplexní ekologizaci zdroje především výrazné snížení oxidů síry vypouštěných do ovzduší zhruba i množství oxidů dusíku a především prachu v regionu, kde každé snížení emisní zátěže významně přispívá ke zlepšení kvality ovzduší,“ uvedl tiskový mluvčí Teplárenského sdružení České republiky Pavel Kaufmann.

„Ocenění patří i spolupracovníkům a dodavatelům, velmi si vážím jejich práce a úsilí,které věnovali splnění náročných požadavků na ekologizaci zdroje v Karviné. Dokazuje to, že máme dobrý kolektiv znalých a šikovných spolupracovníků, o čemž svědčí i další dva nominované projekty za společnost Veolia Energie. Věřím, že i v příštím ročníku této soutěže představíme další zdařilé a inovativní projekty, které porota ocení,“ dodal Zdeněk Duba, předseda dozorčí rady společnosti Veolia Energie

V Karviné proběhla denitrifikace postupně na jednotlivých kotlích od roku 2013, přičemž přípravy projektu započaly už v roce 2011. Na každém z kotlů byly realizovány dvě fáze – tzv. primární a sekundární opatření, při kterých proběhla instalace nízko-emisních hořáků, seřízení spalovacího vzduchu a nastavení optimalizace dávkování aditiva.Odsíření bylo v teplárně realizováno v letech 2013 – 2014 tzv. polosuchou metodou pomocí dávkování CaO ve společném odsiřovacím reaktoru. „Množství vypouštěných škodlivin jsme snížili o stovky tun ročně a splňujeme nyní nejpřísnější ekologické limity stanovené českou a evropskou legislativou i krajskými předpisy, ale už připravujeme další modernizaci,“ uvedl Tomáš Groň, ředitel regionu Severní Morava a Slezsko, Veolia Energie ČR.

Teplárna Karviná má více než sedmdesátiletou historii a společně s Teplárnou ČSA zásobuje teplem a teplou vodou 50 tisíc domácností, školy, nemocnice, úřady, obchodní střediska, průmyslové podniky a další objekty v Karviné, Havířově a okolních obcích.

Vedle hlavního ocenění v kategorii „Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší“, byly do užší nominace vybrány rovněž dva projekty Veolie Energie ČR v kategorii „Rozvoj soustav zásobování teplem“ a to Připojení bytových domů v lokalitě Praha – Stodůlky na soustavu zásobování teplem a Připojení haly v průmyslové zóně CTPark Karviná na horkovodní síť.

Slavnostní vyhlášení vítězných projektů v pěti kategoriích a předání křišťálových komínů proběhlo na slavnostním večeru Dnů teplárenství a energetiky v Hradci Králové. Ceny vítězům předal předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek, který uvedl: „Těší mne, že v teplárenství stále vznikají zajímavé projekty, které tento obor posouvají dopředu. Ale sebelepší technické dílo v našem oboru zůstane doslova chladné, pokud nebude dobře sloužit lidem. A to už není o technice, ale přístupu k zákazníkům, který se také vyvíjí.“ Záměrem vyhodnocení nejlepších projektů je ocenit úspěšné realizace v oblasti dálkového vytápění a chlazení, které přispívají k rozvoji a modernizaci účinných ekonomických a k životnímu prostředí šetrných systémů zásobování teplem a k efektivnímu zajištění tepelné pohody bytů i energetických potřeb služeb a průmyslu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *