Vyhledat:

Konference EPE 2024

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Katedra elektroenergetiky pořádá ve dnech 15. až 17. května 2024v hotelu Dlouhé Stráně, Kouty nad Desnou již 24. ročník Mezinárodní vědecké konference Electric PowerEngineering (EPE 2024).

Konference EPE 2024 se soustřeďuje na klíčové otázky současné energetiky a silnoproudé elektrotechniky, které vyplývají jak z technických tak ekonomických potřeb energetických subjektů i samosprávy.

Konference tak vytváří půdu pro výměnu cenných informací, prostor pro diskuze, navazování kontaktů a společenská setkání pracovníků průmyslu, školství, výzkumných pracovišť a dalších provozovatelů. Přestože je konference vysoce ceněna v akademické prostředí, je specifická vysokým zastoupením odborníků z praxe. Propojení s problematikou praxe dovoluje soustředit se vždy na aktuální problémy současné energetiky.

Technickým garantem konference EPE je prestižní Institute ofElectrical and Electronics Engineers (IEEE), který má více než 350 000 členů ze 150 zemí světa. Příspěvky z konference jsou velmi aktuální, a Sborníky konferencí EPE jsou evidovány v databázích IEEE Explore, Web of Science aSCOPUS. Sborník této konference bude do těchto prestižních databází také zařazen.

Záštitu letošníkonferenci udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu,Energetický regulační úřad, hejtman Moravskoslezského kraje, rektoři ČVUT, VUT a VŠB-TUO. 

Zaměření konference se dá charakterizovat následujícími tématy: provoz elektrizační soustavy, spolehlivost a bezpečnost, elektrárny, řízení elektrizační soustavy, obnovitelné zdroje energie, systémy vytápění, elektrotechnologie, akumulace energie, přenos a distribuce elektrické energie, elektrické světlo, chytré sítě / města / technologie, diagnostika a údržba, elektrické stoje, přístroje a pohony, výkonová elektronika, elektrické ochrany, informační systémy, vzdělávání v energetice.Součástí konference je i odborná exkurze na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně.

Konference je mezinárodní, ale ať jsou účastníci z Polska, Slovenska, Maďarska či Brazílie, nebo provozovatelem soustavy či vlastníkem OZE – vždy dojdeme k tomu že problémy máme stejné a je dobré se poučit jak je řešit…

Další informace jsou dostupné na http://www.epe-conference.eu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *