Vyhledat:

Který způsob vytápění dřevostavby je nejlevnější? (porovnání celkových nákladů)

Plánujete stavět dřevostavbu a stále váháte nad zdrojem vytápění? Není nic jednoduššího než si pečlivě porovnat jednotlivé možnosti. Budeme vybírat ze tří častých způsobů, které se aplikují do dřevostavby: tepelené čerpadlo, elektrické podlahové vytápění a plynový kotel. Zodpovíme také, kolik vás bude stát počáteční investice, a jaké budou vaše celkové provozní náklady. Všechny tři varianty jsou posuzovány pro běžný dvoupatrový rodinný dům pro 4–5 člennou rodinu.

Dříve než se zaměříme na srovnání jednotlivých variant vytápění z pohledu ceny, je důležité si nejdříve zvolené typy představit. Podle čeho jsme vybírali? Hlavním kritériem bylo to, jestli je daný způsob vytápění vhodný do dřevostavby. Dále jsme vybírali také podle dostupnosti zvoleného vytápění na našem českém trhu a možnosti bezproblémové realizace a instalace při samotné stavbě domu.

 

Srovnávané způsoby vytápění

 

Varianta 1: Tepelné čerpadlo

První zvolenou variantou je tepelné čerpalo. Druhů tepelných čerpadel se používá celá řada, avšak pro účely našeho srovnání bylo vybráno to nejpoužívanější, kterým je systém vzduch/voda.

 

 

Varianta 2: Elektrické podlahové vytápění

Jako další způsob bylo zvoleno elektrické podlahové vytápění, o kterém se říká, že je téměř bezúdržbové.

 

 

 

 

Varianta 3: Plynový kotel

Poslední možností je vytápění zemním plynem, který má u nás velkou tradici v používání.

 

 

 

Posuzovaný rodinný dům

Ideálním příkladem dřevostavby, na které budeme posuzovat výše specifikované způsoby vytápění, je dvoupatrový rodinný dům pro 4 až 5 osob. Užitková plocha domu je 127,6 m(včetně garáže). Dřevostavba má sedlovou střechu. Pro účely výpočtu byla uvažována tepelná ztráta domu 5 kW.

Pořizovací náklady

Aby se dalo říci, který ze způsobů vytápění je nejpřijatelnější z pohledu nejnižších celkových nákladů, musíme si představit vstupní investice do každého zvoleného způsobu vytápění.

Tabulka 1 níže prezentuje jejich průměrné vstupní náklady. Je z ní patrné, že nejnižší pořizovací cena je u elektrického podlahového vytápění, naopak nejvyšší cena je u tepelného čerpadla, hned za ním je vytápění zemním plynem.

Tabulka 1: Pořizovací náklady

Tepelné čerpadlo Elektrické podlahové vytápění Plynový kotel
Pořizovací náklady 330 000 Kč 90 000 Kč 260 000 Kč

Roční provozní náklady

Na základě představených druhů vytápění byly zkalkulovány jednotlivé náklady při běžném provozu v domě. Jedná se především o vytápění, ohřev teplé vody a běžná spotřeba elektrické energie pro spotřebiče. Základním předpokladem pro výpočet elektrické spotřeby v domácnosti pro způsob vytápění pomocí tepelného čerpadla a elektrického podlahového vytápění byla uvažována snížená distribuční sazba od poskytovatele elektrické energie. Snížená sazba je zhruba o polovinu levnější než běžná sazba. U vytápění plynem jsou také zohledněny poplatky za revizi kotle a náklady spojené s pravidelnou údržbou komína.

Tabulka 2 níže znázorňuje roční provozní náklady pro zvolený způsob vytápění. Nejlevněji vychází tepelné čerpadlo, následuje dům vytápěný plynem. Nejdražší z hlediska ročních provozních nákladů je vytápění elektřinou.

Tabulka 2: Roční provozní náklady

Typ nákladů Tepelné čerpadlo Elektrické podlahové vytápění Plynový kotel
Vytápění 6 700 Kč 17 700 Kč 12 800 Kč
Ohřev teplé vody 2 100 Kč 8 600 Kč 5 500 Kč
Spotřeba elektřiny od spotřebičů 7 200 Kč 7 700 Kč 14 100 Kč *
Paušální platby (poplatky za přípojku) 5 100 Kč 5 100 Kč 4 600 Kč
Celkové roční provozní náklady 21 100 Kč 39 100 Kč 37 000 Kč

(Pro přehlednost byly částky zaokrouhleny na celé stokoruny.)

* Poznámka: U varianty vytápění zemním plynem je počítáno s běžnou (ne sníženou) sazbou za elektřinu. Proto vychází spotřeba elektřiny od spotřebičů u tohoto zdroje vytápění nejdráž.

Přehled pořizovacích a ročních provozních nákladů

Tabulka 3: Pořizovací a roční provozní náklady

Tepelné čerpadlo Elektrické podlahové vytápění Plynový kotel
Pořizovací náklady 330 000 Kč 90 000 Kč

 

260 000 Kč
Roční provozní náklady 21 100 Kč 39 100 Kč 37 000 Kč

Porovnání celkových nákladů na vytápění

Ať už se rozhodneme pro jakoukoliv variantu z výše uvedených zdrojů vytápění, je dobré vypočítat si jeho celkové náklady. V tabulce je uvedena časová posloupnost znázorňující každoroční souhrn vynaložených nákladů pro jednotlivé druhy vytápění v závislosti na výši pořizovacích nákladů. Je taktéž uvažováno s každoročním zdražováním energií ve výši 3 %.

Z tabulky 4 můžeme vyčíst, že celkové náklady na vytápění rodinného domu jsou v prvních čtyřech letech podobně vysoké u tepelného čerpadla a zemního plynu. Oproti tomu jsou náklady na elektrické vytápění podstatně nižší.

Od pátého roku se stává domácnost s vytápěním pomocí zemního plynu nejdražší (z námi zvolených variant). S postupem času se začnou srovnávat náklady domácnosti s tepelným čerpadlem a elektrickým podlahovým vytápěním. Ve třináctém roce bydlení se tyto dvě varianty z hlediska celkových nákladů vyrovnají.

Nyní už se dá konstatovat, že dřevostavba vytápěná zemním plynem má nejvyšší celkové náklady ve zmiňovaném časovém úseku. Oproti tepelnému čerpadlu a elektrickému podlahovému vytápění si stavebník po třinácti letech používání připlatí přibližně 142 tisíc Kč.

Tabulka 4: Celkové náklady

  Tepelné čerpadlo Elektrické podlahové vytápění Plynový kotel
  Součet roč. provoz. nákladů Pořiz.

inv.

Náklady celkem Součet roč. provoz. nákladů Pořiz.

inv.

Náklady celkem Součet roč. provoz. nákladů Pořiz.

inv.

Náklady celkem
1. rok 21 100 330 000 351 100 39 100 90 000 129 100 37 000 260 000 297 000
2. rok 43 500 330 000 373 500 80 500 90 000 170 500 76 200 260 000 336 200
3. rok 65 300 330 000 395 300 120 700 90 000 210 700 114 300 260 000 374 300
4. rok 87 000 330 000 417 000 160 900 90 000 250 900 152 400 260 000 412 400
5. rok 108 800 330 000 438 800 201 100 90 000 290 100 190 500 260 000 450 500
6. rok 130 500 330 000 460 500 241 300 90 000 331 300 228 600 260 000 488 600
7. rok 152 300 330 000 482 300 281 600 90 000 371 600 266 700 260 000 526 700
8. rok 174 100 330 000 504 100 321 800 90 000 411 800 304 800 260 000 564 800
9. rok 195 800 330 000 525 800 362 000 90 000 452 000 342 900 260 000 602 900
10. rok 217 600 330 000 547 600 402 200 90 000 492 200 381 000 260 000 641 000
11. rok 239 300 330 000 569 300 442 500 90 000 532 500 419 100 260 000 679 100
12. rok 261 100 330 000 591 100 482 700 90 000 572 700 457 200 260 000 717 200
13. rok 282 900 330 000 612 900 522 900 90 000 612 900 495 300 260 000 755 300

(Pro přehlednost byly částky zaokrouhleny na celé stokoruny.)

Po třináctém roce provozu jednotlivých typů vytápění už může docházet k jejich rozsáhlejší údržbě, například v podobě výměny jednotlivých komponentů za nové. Proto srovnávat jednotlivé typy v delším časovem horizontu není relevantní. Při výpočtu se neuvažovalo s životností jednotlivých zařízení a nezohledňovala se ani úroková sazba v případě, že si investor pořizuje dům na hypotéku.

A vyhodnocení?

Po třinácti letech bydlení jsou celkové náklady na vytápění domácnosti téměř totožné u tepelného čerpadla a elektrického podlahového topení. Velkou výhodu má však elektrické podlahové vytápění, které má téměř čtvrtinové pořizovací náklady. To v praxi znamená, že už při výstavbě rodinného domu máme operativně k dispozici 240 tisíc Kč, které můžeme investovat například do jiného vybavení. Musíme se pak ale smířit s tím, že v průběhu životnosti stavby budeme platit každoročně o něco vyšší provozní náklady.

Naopak roční provozní náklady vychází lépe u tepelného čerpadla, kdy v případě nízké distribuční sazby elektrické energie má téměr poloviční náklady oproti ostatním posuzovaným zdrojům vytápění.

Vytápění zemním plynem je podle našeho výpočtu ekonomicky nejméně výhodnou variantou.

Autor: Ing. Marek Kuchař

Zdroj: www.drevostavitel.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *