Vyhledat:

M. Molenda: Energetika by měla být prioritou vlády

Rozhovor s majitelem GASCONTROL GROUP Mieczyslawem Molendou

 

GASCONTROL je českým výrobcem a dodavatelem technologií a výrobků pro energetiku a strojírenství. Specializuje se kromě výroby, montáže a servisu také na vývoj plynárenských a energetických zařízení a technologií na zpracování odpadů. Firmu před 26 lety založil Mieczyslaw Molenda, který ji dodnes řídí.

 

Velkou měrou jste přispěli k modernizaci českého plynárenství i dalších oblastí energetiky. Jak hodnotíte současný stav české energetiky v evropském kontextu?

 Molenda: Energetika je velmi dynamicky se rozvíjející oblast, na kterou má vliv řada faktorů, včetně dění v EU. Rozhodně ne se vším se ztotožňuji, ale musíme se jako firma s tím umět vypořádat. ČR patřila ke špičkám mezi zeměmi, které dodávaly do celého světa velké energetické celky. Také plynárenství bylo na vysoké úrovni, plynofikace už před privatizací plynárenství dosahovala 80 % území ČR. Tak vysokého podílu nedosahují ani některé vyspělé západní země nebo i sousední Polsko. Co se týče energetického strojírenství, máme firmy, které jako jedny z mála na světě dovedou postavit generátory o výkonu třeba 1000 megawatt. Také technologie pro hornictví jsme vždy měli vysoce rozvinuté. Dnes ale bohužel musím konstatovat, že energetika v ČR stagnuje. Šla dopředu co se týče obnovitelných zdrojů, ale ty nejsou schopny plně zajistit zásobování země, ať se to někomu líbí nebo ne. Je třeba přiznat, že jsme stále závislí na uhlí a dováženém plynu. Podle mě nejčistším řešením pro životní prostředí je atomová energie, ale tady český stát stále přešlapuje na místě už 20 let. Pokud budeme „spát“ ještě dál, hrozí nám energetická krize. Je nejvyšší čas, aby se vláda k tomu postavila čelem a začala brát energetiku jako prioritu, na které je závislé celé hospodářství.

 

Jste osvědčenými dodavateli CNG technologií a dá se říci i průkopníky širšího využívání CNG v tuzemské dopravě. Jaké jsou největší výhody vámi dodávaných CNG plnicích technologií?

Molenda: Naším cílem je podporovat a šířit využití CNG v dopravních prostředcích od autobusů přes auta až k manipulační technice, kterou každodenně využívá většina průmyslových firem. Naše plnicí technologie jsou velmi kvalitní, přinášejí nemalé úspory a hlavně snížení dopadu dopravy na životní prostředí. To považuji za velmi důležité, protože bych chtěl, aby moje děti a vnoučata mohly spokojeně žít v našem regionu a nemusely odejít za čistším ovzduším jinam. Nakročeno máme dobře, například v Ostravě, kde jsme stavěli velkokapacitní plnicí stanici pro CNG autobusy, jezdí těchto autobusů více než stovka. Na Karvinsku už jich máme také poměrně hodně a dále přibývají. Elektrický pohon je také ekologický, ale pořizovací náklady na tato vozidla jsou stále dosti vysoké, dojezdová vzdálenost je krátká, síť nabíjecích stanic se teprve buduje a navíc nemáme dořešeno, z čeho tu elektřinu budeme vyrábět. Pokud chceme jít cestou elektromobility, budeme muset postavit další jaderné bloky.

 

Vaší velkou konkurenční výhodou je těsné sepětí praxe s vlastním vývojem a výzkumem, což umožňuje nepřetržitou technologickou i výrobkovou inovaci. Jak hodnotíte tuto oblast a co se zde mění s ohledem na potřeby trhu i váš trvale udržitelný vývoj?

Molenda: V průmyslu se neobejdeme bez toho, abychom neustále posouvali dopředu technologie, to bychom na tom náročném trhu nemohli ustát. Přísloví „kdo chvíli stál, stojí opodál“ je skutečně pravdivé. Je nutné se zaměřovat na inovace, stále hledat zefektivnění výroby ale i kvalitnější produkty, které osloví zákazníka nebo investora. Dobrým příkladem může být nasazení svařovacích automatů na liniových stavbách. Šlo sice o nemalou investici, ale díky nim dosahujeme podstatného zefektivnění práce, nejen ve smyslu zrychlení, ale i zkvalitnění svárů. Aktuálně je využíváme v Polsku na stavbě tranzitního vysokotlakého plynovodu DN 1000. Během týdne zvládneme trasu kolem 1,5 kilometru. Také v naší výrobě plastových potrubí v Havířově se snažíme neustále inovovat. Hlavním směrem je zvyšování odolnosti potrubí vůči šíření trhlin i bodovému zatížení a vývoj technologií, které rozšíří exportní možnosti.

 

V posledních letech přenášíte své aktivity i do zahraničí. Kde zejména a s jakou nabídkou jste dosud uspěli a jaké jsou vaše další plány expanze?

Molenda: My se snažíme být hlavně dobrým partnerem významných společností, se kterými spolupracujeme v České republice dlouhodobě a troufnu si říct, i úspěšně ke spokojenosti všech. Máme zájem ale také o nové projekty, které rozšiřují portfolio našich zkušeností i referencí a zajímá nás uplatnění našich výrobků a služeb v zahraničí. Kromě aktivit v sousedním Polsku, kde působí naše firma Gascontrol Polska, dodáváme naše produkty například také do Ruska, na Slovensko nebo do Chorvatska. Vystihnout potřeby jiných zemí a tamní podmínky ale bývá ještě náročnější než uspět na zdejším trhu, takže musíme být vytrvalí.

 

Cesta od začátků až do současnosti pro vás nebyla vůbec jednoduchá. Mohl byste stručně zmínit jednotlivé etapy i překážky, které jste museli překonávat?

Molenda: Samozřejmě každý začátek je těžký a také růst firmy přináší různá úskalí, ať už provozní nebo profesní. Navíc musíme neustále překonávat různé legislativní bariéry. Máme za sebou 26 let a o tom bych mohl vyprávět dlouho, ale zkusím zmínit alespoň to nejdůležitější. Naším cílem bylo a je nabízet zákazníkům komplexní řešení a zároveň uvádět do života nové technologie. V tomto směru bylo nejtěžší dostát vždy svým závazkům. Splnit kvalitně a v termínu zakázky by mělo být samozřejmostí, ale vyžaduje to velké nasazení. Zvláště, když šlo o náročnější zakázky nebo projekty, které byly pro nás nové. Postupně se však podařilo ve firmě vytvořit dobře fungující tým zkušených, pracovitých a spolehlivých lidí, kteří zvládají i velké projekty v tuzemsku i zahraničí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *