Vyhledat:

Nově schválené dotace podpoří malé fotovoltaické elektrárny

Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková schválila dotace šesti desítkám menších fotovoltaických elektráren, které vzniknou díky podpoře z Modernizačního fondu. Je to další krok k energetické nezávislosti a odklonu od fosilních paliv. Se svými projekty uspěli také žadatelé z Národního programu Životní prostředí, Norských fondů a v neposlední řadě také z výzvy zaměřené na projektovou přípravu strategických projektů v uhelných regionech. Celkem se rozdělovalo 686 milionů korun, z toho více než polovina půjde právě do malých slunečních elektráren.

Úspěšní žadatelé napříč republikou se mohou pustit do stavby elektráren, které budou vyrábět elektrickou energii ze slunečních paprsků. „Tyto obnovitelné zdroje jsme podpořili z Modernizačního fondu. Menší fotovoltaiky byly mezi prvními, které čerpaly peníze z tohoto nového finančního nástroje, my v jejich podpoře pokračujeme. Je to jeden z mnoha dalších kroků, kterými cílíme na maximální snížení závislosti na fosilních palivech a ruských zdrojích,“ říká ministryně Anna Hubáčková.

Ta schválila celkem 138 projektů za bezmála 690 milionů korun, které dostanou dotaci z některého programu na zlepšování životního prostředí. Na fotovoltaické elektrárny s výkonem do 1 MWp jde ze schváleného balíku téměř 347 milionů korun. Díky podpoře vznikne jednašedesát fotovoltaických elektráren.

Jedna z nich vyroste například v Lutíně v areálu firmy Sigma. Předpokládaný instalovaný výkon bude 263,7 kWp a elektřina se spotřebuje na místě. Fotovoltaická elektrárna bude přednostně vyrábět elektřinu pro potřeby výrobní haly, případné přebytky vyrobené elektřiny budou předány ostatním výrobním provozům společnosti. Firma tak chce udělat první krok k energetické soběstačnosti společnosti s ohledem na aktuální vývoj dodávek energií a jejich cen. Projekt, jenž by se měl začít realizovat už v dubnu letošního roku a dokončit na konci října, přispěje ke snížení emisí CO2 o 306 tun a snížení spotřeby primární neobnovitelné energie o 2 441 GJ. Samozřejmě povede i k menším nákladům za energie. Fotovoltaická elektrárna by měla stát osm milionů korun, společnost získá podporu ve výši skoro dvou milionů.

Jiným úspěšným žadatelem o dotaci je společnost Lidl, která chce umístit solární panely na svých pět prodejen, konkrétně v Prostějově, Kroměříži, Ostravě, Pardubicích a Sviadnově. První panely by se na střechy prodejen měly instalovat na podzim letošního roku, hotovo by mělo být do konce roku 2024.

Decentralizované zdroje budou primárně sloužit k pokrytí vlastní spotřeby elektrické energie v místě, čímž se sníží množství odebírané elektrické energie z distribuční sítě, jež je převážně vyráběna v neekologických centrálních zdrojích.  Fotovoltaické elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 749,25 kWp přispějí ke snížení emisí CO2 a k úspoře energie z neobnovitelných zdrojů. Společnost na ně získala dotaci ve výši 5,6 milionu korun.

Mezi nově schválenými projekty je i 27 strategických projektů, které přispějí k transformaci uhelných regionů – Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje. Jejich úspěšní žadatelé si rozdělí celkem 88 milionů korun, které použijí na předprojektovou přípravu, například na zpracování studií proveditelnosti.

„Žadatelé, kteří si takto připraví projekty, se následně mohou hlásit do výzev Operačního programu Spravedlivá transformace a získat peníze na samotnou realizaci svých strategických projektů. Budou mít dopředu připravené veškeré podklady, což jim pomůže co nejrychleji čerpat peníze. První výzvy by měly být vypsány v druhé polovině letošního roku,“ informuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *