Vyhledat:

POTŘEBUJETE NOVÝ OHŘÍVAČ VODY? RECYKLACI STARÉHO MUSÍ ZAJISTIT VÝROBCE

Obáváte se zamoření interiéru oxidem uhelnatým, nebo vás děsí nebezpečná bakterie legionella? Dosluhuje váš starý ohřívač vody, případně narušuje design rekonstruované koupelny? Pak nastal nejvyšší čas na koupi jeho modernější verze, protože již nemusíte složitě řešit likvidaci starého přístroje. Podle zákona o odpadech[1] se totiž rozšiřuje spektrum elektrozařízení, na jejichž výrobce se vztahuje povinnost zpětného odběru produktů a zajištění jejich následné recyklace, právě o zařízení na tepelnou výměnu – ohřívače vody a tepelná čerpadla. Společnost DZ Dražice, největší český výrobce ohřívačů vody a výhradní dovozce tepelných čerpadel NIBE, vás nyní s touto novinkou blíže seznámí.

 

Zákon o odpadech pamatuje i na elektrozařízení

Elektroodpad obsahuje mnoho látek a materiálů, které zatěžují životní prostředí nebo mají negativní vliv na lidské zdraví. Zákon o odpadech proto stanovuje výrobcům a dovozcům elektrozařízení povinnost zajistit jeho zpětný odběr, následnou demontáž a recyklaci. Primárním cílem této právní normy je motivovat výrobce k vývoji produktů, jejichž budoucí využití a odstranění po ukončení životnosti bude ekonomické a ekologicky šetrné.

„Zákon nám ukládá, abychom dané nařízení plnili individuálně, nebo zapojením do kolektivního systému. Od 15. 8. 2018 jsme se proto začlenili do systému zpětného odběru elektroodpadu organizovaného společností ELEKTROWIN, která má vytvořenou síť míst zpětného odběru, zajišťuje sběr a zpracování starého elektrozařízení a vede podrobnou evidenci produktů nově uváděných na český trh i následně odebíraných. Tento provozovatel kolektivního plnění navíc dosahuje výtěžnosti recyklace až 90 %,“ vysvětluje Lukáš Formánek, technický ředitel společnosti DZ Dražice, a dodává: „Pokud jste tedy majiteli dražického ohřívače vody nebo tepelného čerpadla NIBE, nemusíte řešit nerudovskou otázku ,Kam s ním?‘ Vysloužilý spotřebič od vás zdarma přebere dodavatel či instalatér, případně ho můžete odvézt do smluvní prodejny nebo na jiné místo zpětného odběru v každé obci nad 2 000 obyvatel.“                                                             

 

 

Elektrický ohřívač vody OKHE SMART 3. generace

A v jakých případech je vhodné přistoupit k výměně ohřívače vody?

Lukáš Formánek doporučuje především výměnu staršího typu plynového ohřívače vody, tzv. karmy, jejíž nedostatečný servis může vést k nahromadění oxidu uhelnatého (CO) v koupelně a k následné otravě nebo výbuchu. „Intoxikace CO zaujímá přední místo mezi evropskými otravami a v horkém létě vzrůstá její nebezpečí až desetinásobně. Pokud vlastníte karmu, nezapomínejte proto na její servis, kontrolu spalinových cest a pravidelné větrání, nebo si pořiďte nový typ ohřívače vody. CO totiž vzniká nedokonalým spalováním materiálu s obsahem uhlíku, jako jsou fosilní paliva a biomasa. K zamoření interiéru pak dochází při omezeném přívodu vzduchu způsobeném špatným větráním, neprůchodnosti komína, který neodvádí zplodiny, nebo při zanesení plynového spotřebiče odpadními látkami, jež brání dokonalému spalování zemního plynu. Jakmile proto naměříte pomocí detektoru zvýšený obsah CO, vypojte přístroj z provozu, vyvětrejte a zavolejte si servisního technika a kominíka. Poté byste se měli začít věnovat výběru nového ohřívače vody.“

 Odborníci ze společnosti DZ Dražice dále doporučují přistoupit k výměně ohřívače vody, pokud chcete efektivně bojovat s bakterií legionellou ve vodovodním potrubí. Ta totiž způsobuje řadu zdravotních problémů od bolestí břicha a hlavy přes horečku až po nedostatečnost ledvin či zápal plic. „Legionella se množí ve vodě o teplotě 20 0C až 45 0C, ale její ohřev nad 70 0C nepřežije. K jejímu výskytu přispívá nedostatečná cirkulace teplé vody v rozvodech a vrstva usazenin v teplovodním potrubí, ohřívačích vody nebo klimatizacích. Právě proto implementujeme do inteligentních ohřívačů vody OKHE SMART funkci Antilegionella. Ta danou bakterii zneškodní ohřevem vody na teplotu 70 0C, který se cyklicky opakuje vždy jednou měsíčně,“ popisuje další výhodu moderních ohřívačů vody Lukáš Formánek a uzavírá: „Nový ohřívač vody si samozřejmě můžete pořídit i z mnoha jiných důvodů – důležité však je, aby vám vyhovoval svým objemem, tvarem, rozměry a nízkou energetickou náročností.“

[1] Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.: https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/8fc3e5c15334ab9dc125727b00339581?OpenDocument

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *