Vyhledat:

SEI znovu přebírá kontrolní pravomoc v oblasti provozní podpory OZE – co dělat při její kontrole?

Státní energetická inspekce dle svého prohlášení od roku 2019 znovu obnoví činnost v oblasti cenových kontrol při výplatě podpory výroby elektřiny z podporovaných zdrojů energie. Dochází k tomu po dohodě s MPO zejména v důsledku nedostatečných kapacit ERÚ k výkonu kontroly. V důsledku toho nebyly dle SEI kontroly v této oblasti prováděny prakticky vůbec, ačkoli ERÚ od roku 2016 pravomoc k výkonu kontrol od SEI převzal. SEI plánuje klást důraz při kontrolách zejména na ty provozovny, kterým ročně plynou nejvyšší podíly z podpory. Výsledky kontrol plánuje SEI využívat rovněž jako podklad ke kontrolám přiměřenosti podpory elektřiny OZE, které by SEI mělo zahájit dle návrhu novely ZPOZE od roku 2020. Jak postupovat v případě, že SEI zahájí kontrolu ve vaší výrobně?

Pohlídat výstupní protokol z kontroly

Co dělat v případě, že vaši elektrárnu přijde prověřit zástupce SEI? Nechte ho kontrolovat Vaši výrobnu toliko v rozsahu, v jakém si vymezil předmět kontroly. Ačkoliv SEI avizuje, že výsledek kontrol hodlá využít v rámci plánovaných kontrol přiměřenosti podpory elektřiny OZE, může po kontrolované osobě vyžadovat výhradně podklady, které se vztahují k právě prováděné kontrole.

Nezapomeňte si zároveň pohlídat výstupní protokol z kontroly. Jestliže jako provozovatelé výrobny s výstupním protokolem nesouhlasíte, můžete vznést námitky, které pro následující řízení snižují argumentační sílu protokolu. Podstatnější jsou však zejména další kroky.

Řízení o správním deliktu

Jestliže kontrola odkryje nějaké nedostatky, může protokol sloužit jako podklad pro navazující řízení o správním deliktu, typicky podle zákona o cenách. To už může mít vážné důsledky: v případě nedodržení věcných podmínek cenového rozhodnutí Státní energetické inspekce hrozí pokuta za čerpání podpory v neoprávněné výši. Jelikož se však jedná o řízení o správním deliktu, poskytuje vám právní úprava značnou ochranu, která spočívá například v povinnosti správních orgánů v pochybnostech vykládat zákon ve prospěch výrobce. SEI si v minulosti s těmito zásadami nedělala starosti, avšak stávající judikatura již potvrdila, že je třeba zásady správního trestání striktně uplatňovat včetně zásady legitimního očekávání.

Doporučení

Pokud u Vás SEI kontrolu zahájí, je vhodné se obrátit na advokátní kancelář, která ohlídá, aby se kontrolní orgán při své činnosti pohyboval v mezích své pravomoci a i v navazujících řízeních o případném správním deliktu respektoval práva výrobce a nepočínal si svévolně. Rádi vám v tom budeme nápomocni.

Autor : Filip Nečas

Zdroj : www.fbadvokati.cz</

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *