Vyhledat:

Zájem o plynové kondenzační kotle se zdvojnásobil

Blíží se zákaz používání starých neekologických kotlů 1. a 2. emisní třídy pod hrozbou finančního postihu  Dosavadní průběh druhé vlny programu kotlíkových dotací jasně dokládá, že mezi obyvateli České republiky výrazně roste zájem o plynové kondenzační kotle. Vyplývá to z aktuální statistiky ministerstva životního prostředí (MŽP), která potvrzuje jarní průzkum realizovaný Českým plynárenským svazem (ČPS) mezi jednotlivými kraji.

 „Plynové kotle jsou nejčastější volbou v Moravskoslezském (42 %), Jihomoravském (40 %) a Olomouckém kraji (30 %). Zájem minimálně dosahující či lehce převyšující 25 procentní hranici hlásí také Pardubický, Královéhradecký a Zlínský kraj, dále pak hlavní město Praha a Kraj Vysočina. Už nyní je jasné, že nárůst počtu žádostí týkajících se dotace na pořízení kondenzačních plynových kotlů bude zhruba dvojnásobný oproti první vlně,“ okomentoval aktuální výsledky MŽP Jan Ruml, výkonný ředitel ČPS, a dodal: Z pohledu dopadů na životní prostředí je to velmi pozitivní vývoj. Mnoho majitelů nemovitostí při stoupající ceně uhlí už nechce řešit každoroční problémy s dopravou a skladováním. Další zjišťují, že tepelná čerpadla zpravidla neřeší dostatečnou dodávku tepla v zimních měsících. Plynové kotle se navíc oproti srovnatelným technologiím osvědčují jako zdroje s nejnižší poruchovostí.“ 

 Zemní plyn představuje komfortní a ekologický způsob vytápění, zejména z dlouhodobého hlediska. Neustálý tlak na zlepšování ekologických parametrů spotřebičů totiž může vyústit i v zákaz provozu nových kotlů na tuhá paliva, které v současné době všechny ekologické požadavky splňují. „Už od ledna 2020 začne platit zákaz prodeje zařízení 4. a 5. emisní třídy, vyjma kotlů splňujících přísné požadavky Ekodesign. To u kotlů na zemní plyn nehrozí. Vyměnit se mohou teprve tehdy, až technicky doslouží,“ připomněl Jan Ruml.

Druhá vlna kotlíkových dotací začala na sklonku loňského léta a poskytované finance se už nevztahují na kotle pouze na uhlí.V jejím rámci obdržely jednotlivé kraje opět přes tři miliardy korun, v Moravskoslezském kraji došlo rovnou ke spojení druhé a třetí vlny. K dispozici zde bylo téměř 900 milionů Kč. Podle údajů z MŽP budou muset druhou vlnu kotlíkových dotací všechny kraje uzavřít do konce roku 2019. Někde výzvy ještě běží, neboť si kraje finanční alokaci rozdělily do několika kol. Třetí vlnu spustí MŽP s největší pravděpodobností na konci roku 2018. Kraje ji pak následně vyhlásí pro občany.V tomto případě ještě není termín pevně stanoven, dá se ale předpokládat, že k tomu dojde zhruba do půl roku.

 V celém programu kotlíkových dotací mají být vyhlášeny tři výzvy, stát plánuje přerozdělit ze zdrojů Evropské unie celkem 9 miliard Kč. Ideálně by se mělo nahradit až 100 000 nevyhovujících kotlů 1. a 2. emisní třídy. Podle Českého statistického úřadu jich je v Česku stále přes 300 000. „Od září 2022 tyto staré kotle zakáže zákon a domácnosti si budou muset povinně pořídit ekologičtější zařízení. Ovšem tentokrát už bez jakékoli dotace, navíc pod hrozbou finančního postihu až 50 000 Kč,“ zdůraznil Jan Ruml.

Vytápění domácností pomocí kotlů na pevná paliva patří k nejvýznamnějším zdrojům znečištění ovzduší v městech a obcích. Místy je tento podíl na znečištění až 90 procentní, především v důsledku používání starých neekologických kotlů. Podle odhadů ze zprávy Státního zdravotního ústavu za rok 2016 předčasně zemřou v ČR na následky nepříznivých vlivů zhoršené kvality ovzduší 4000 lidí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *