Vyhledat:

Zrušení výjimky ze zdanění plynu pro domovní kotelny je správný krok

Vláda dnes schválila návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, jehož součástí je také zrušení výjimky ze zdanění zemního plynu pro domovní kotelny. Teplárenské sdružení ČR zrušení této výjimky podporuje a považuje ho za první krok k dorovnání výše ekologických poplatků, které platí v ceně tepla domácnosti připojené na teplárny.

 

Výjimka z placení daně ze zemního plynu se v platném zákonu o stabilizaci veřejných rozpočtů vztahuje na domovní kotelny a domácnosti. Návrh schválený vládou výjimku pro domovní kotelny ruší, výjimka pro domácnost zůstává zachována. Blokové kotelny na zemní plyn, které zásobují řadu městských sídlišť, platí daň ze zemního plynu již od roku 2008 a její výše se promítá do cen tepla.

„Zrušení výjimky ze zdanění zemního plynu pro domovní kotelny vidíme jako první krok ke spravedlivému srovnání výše ekologických poplatků a daní placených domácnostmi vytápěnými z domovních kotelen s domácnostmi připojenými na soustavy zásobování teplem,“ uvedl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení České republiky Tomáš Drápela.

Náklady na daň ze zemního plynu nebo uhlí ovšem nejsou zdaleka jediným ekologickým poplatkem, který občané připojení na dálkové vytápění na rozdíl od domovních kotelen platí. V případě, že má zdroje tepla tepelný příkon větší než 20 MW, musí si na každou tunu vypuštěných emisí oxidu uhličitého nad minimální limit nakoupit povolenku na emise skleníkových plynů. Občané připojení na dálkové vytápění také platí v ceně tepla poplatky za emise znečišťujících látek (oxid siřičitý, oxidy dusíku a prach).

„Cena povolenek na emise, které musí pro výrobu tepla nakupovat teplárny, vzrostla za dva roky pětkrát na současných více než 25 Euro. Teplárny letos zaplatí za nákup povolenek přibližně 7 miliard korun. Není správné, aby do rozpočtu významně přispívala jen část domácností připojených na teplárny,“ upozornil ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek.

V loňském roce stát získal z prodeje povolenek na emise 15 miliard Kč, což bylo o 9 miliard korun více, než plánoval. Letos zřejmě získá ještě vyšší částku. Náklady na nákup povolenek se promítají do cen elektřiny a tepla. Provozovatelé domovních kotelen však povolenky nakupovat nemusí. Řada zemí řeší tento rozdíl zdaněním fosilních paliv spotřebovaných mimo zařízení zahrnutá do systému emisního obchodování.

Zrušení výjimky ze zdanění domovních kotelen nebude znamenat skokový růst nákladů na výrobu tepla. Ve vypořádání připomínek Českomoravská konfederace odborových svazů, která se obávala zvýšení nákladů na bydlení, Ministerstvo financí ČR uvedlo: „Náklady na bydlení by měly vzrůst domácnostem vytápěným domovní kotelnou velmi nepatrně. Za předpokladu, že cena zemního plynu pro domovní kotelny se neliší od ceny zemního plynu určeného domácnostem a za předpokladu, že cena paliva představuje přibližně 80 % nákladů výsledné ceny tepla z domovní kotelny, vzroste při navrhovaném zrušení osvobození cena tohoto tepla o 1,9 %.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *