Vyhledat:

21. MEZINÁRODNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ VÝSTAVA VODOVODY-KANALIZACE

Tato výstava se koná pod kratším (a sympatičtějším) názvem VOD-KA oproti všem ostatním výstavám v naší malé republice rozumně jen jednou za dva roky v nové hale Pražského výstavního areálu PVA EXPO PRAHA Letňany (letos v termínu 21. – 23.5.). Představuje nejvýznamnější oborové setkání v České republice, což dokládá i osobní účast ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce  nejen na formálním zahájení, ale i samotné výstavě.

 

Zájem o tuto mimořádnou akci podle organizátora, společnosti Exponex s.r.o prý každým rokem vzrůstá, nicméně nebyl schopen ani 3 dny po ukončení výstavy pro porovnání zveřejnit počty vystavujících firem a počet návštěvníků, tedy to, co jiní organizátoři obvykle vyvěsí na web ihned po ukončení výstavy. A vůbec spolupráce s novináři byla na této výstavě naprosto katastrofální, tedy spíše nulová, kdy místo tiskových zpráv či vyžádaných a slíbených fotografií se omezila jen na samoobslužné poskytnutí kávy a kroasantu či třetinky bagety v malém kumbálku, honosně nazvaném Tiskové středisko. S něčím takovým jsem se za desítky let praxe novináře ještě nesetkal a je to velká škoda a poškozujete to tuto jinak úspěšnou výstavu, a je na pořadateli, aby si napříště zvolil schopnějšího organizátora a lepší realizační tým, než byla brněnská společnost Exponex s.r.o.…

Kromě honosných stánků některých vodárenských společností (např. VEOLIA a.s.), státních podniků Povodí a pořadatele výstavy Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR) a spousty výrobců trubek, tvarovek, filtrů, drtičů, čerpadel, analyzátorů, řídících jednotek, ventilů a kanalizačních šachet a poklopů byly k vidění některé další zajímavé exponáty, byť nezvítězily v Soutěži o nejlepší exponát ZLATÁ VOD-KA 2019, ve které odborná porota vybrala z 12 přihlášených exponátů následující 3 vítěze:

VERTILINER  – bezvýkopová sanace šachet
Výrobce: Reline Europe AG
Vystavovatel: B M H spol. s r.o.

Průtokový cytometr SIGRIST BactoSense

Výrobce: SIGRIST-PHOTOMETER AG

Vystavovatel: TECHNOPROCUR CZ, spol. s r.o.

Inspekční kamera TECH WORM

Výrobce: ZIKMUND electronics, s.r.o.

Vystavovatel: ZIKMUND electronics, s.r.o.

Na druhé straně pivařům může být líto, že nebyl oceněn jiný přihlášený exponát, který vznikl ve spolupráci pivovaru Čížová a Veolia a.s. ze superčisté recyklované vody jako světlý spodně kvašený nefiltrovaný nepasterovaný ležák pod značkou Rko. A aby to asi nebylo pivařům líto, tak patrně aby nedošlo k třenicím nebyla oceněna ani mobilní plnicí linka od Pražských vodovodů a kanalizací a.s. na pitnou vodu pro nepivaře (a krizové situace), která ji plní do levných a ekologičtějších PE sáčků místo drahých PET lahví (byť zas až tak velká novinka to není, je to spíše retro, neboť si pamatuji, jak na spartakiádě v roce 1965 byly cvičencům rozdávány podobné sáčky s jablečnou limonádou a navíc s jednoduchým samosvěrným uzávěrem, který se otevíral prostým vsunutím přiloženého brčka).

Kanalizace.

Řidiče ale asi nejvíce zaujaly exponáty, které zvyšují komfort jízdy po silnicích a snižují hlučnost, tedy jednak teleskopické krytky uzávěrů silničních ventilů společnosti HECKL s.r.o., které lze plynule nastavovat na potřebnou výšku vozovky , či naprosto jednoduché a levné, ale velmi užitečné pružné malé podložky společnosti NADLER silniční technologie s.r.o. pod kanalizační poklopy , které tak přestanou při přejetí autem cvakat.

Společnost IBOS a.s. zase vyrábí spoustu techniky pro čištění a opravy kanalizace  a známá česká společnost TOPASWATER s.r.o. jako první vyrábí čističky odpadních vod pro rekreační chalupy a chaty , které zvládnou i po půlroční zimní odstávce samy nastartovat své biologické čisticí procesy bez zásahu uživatelů a nutnosti shánět aktivovaný kal. Pro odvodňování menších množství kalů v komunálních čističkách pak byly vystavovány kontinuální spirálové kalolisy , které dokáží odvodnit kal na vlhkost, která sice k jejich spalování nestačí, ale na kompostování ano. A z tohoto oboru nechyběl ani výrobce příslušných plynojemů EC GAS Technology s.r.o. .

A samozřejmě nemohli chybět výrobci či prodejci obrovských plastových nádrží na dešťovou vodu (foto nádrže), které ale na rozdíl od rakouských či německých výstav jsou bez sít, filtrů, ventilů, přepadů, čerpadel, regulací a dalšího příslušenství, bez kterých nemohou fungovat. Návštěvníci díky jejich relativně nízké ceně tak nabývají dojmu, že nejde o nákladnou záležitost, zvláště když k nim jsou nabízeny štědré státní dotace v rámci programu Dešťovka ze Státního fondu životního prostředí, což je ovšem obrovský omyl, který bohužel poznají až po jejich koupi, a často už při bagrování té obrovské jámy, kam se má vejít.

A podobně lze s úspěchem pochybovat o ekonomické efektivitě vystaveného zařízení na recyklaci šedé vody přímo v místě spotřeby či nádrží na jímání šedé vody umístitelné pod vanou k použití ke splachování WC – kdo zapomněl někdy vypustit vanu a ráno viděl ty mastné usazeniny na okrajích vany, tak dobře ví, o čem mluvím, protože mu je jasné, jak bude po pár dnech vypadat vnitřek nádržky a splachovač WC, který záhy přestane fungovat (osobně vyzkoušeno).

Naopak velmi zajímavý byl bohatý doprovodný program po všechny 3 dny v několika aktuálních blocích:

BLOK LEGISLATIVA 

Novela vodního zákona
Návrh odpadových zákonů v ČR a přechod na oběhové hospodářství
Problematika plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací
BLOK PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

Dotační aktivity Ministerstva zemědělství
Charakteristika prioritní osy 1 OPPIK zaměřené na podporu výzkumu, vývoje a inovací
Programy podpory vodohospodářské infrastruktury v rámci Operačního programu Životní prostředí, Národních programů Životní prostředí a Norských fondů
BLOK ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU VE VAZBĚ NA SUCHO
Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území ČR, význam a využití
Současný stav vodních zdrojů k vodárenskému využití
Aplikace Smart meteringu a smart technologií ve vodárenství
Úloha velkého provozovatele při řešení sucha

ČOV.

BLOK ODPADNÍ VODY, SRÁŽKOVÉ VODY, KALY
Opětovné využívání vyčištěné odpadní vody
Vliv dlouhotrvajícího sucha na produkci a kvalitu odpadních vod a provoz ČOV
Efekty zrušení výjimek ze zpoplatnění srážkového odtoku
Zpracování kalů v cirkulární ekonomice

BLOK CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA + POUŽITÍ TECHNOLOGIÍ

Virtuální svět ve vodovodech a kanalizacích
Praktická inovační opatření ve vztahu ke změně klimatu
Claros-inteligentní systém pro analýzu vody a Mobile Sensor Management (software pro vzdálený přístup k senzorům/sondám/analyzátorům a k „živým“ údajům o měření a proaktivní údržbu)
Aktivní odstraňování vybraných iontů toxických kovů ze srážkových vod
Moderní technologie zpracování kalů s využitím tepla

A v neposlední řadě nelze opominout ani již tradiční soutěže, jejichž vítěze se daří organizátorům výstavy i po 3 dnech od jejich vyhlášení úspěšně tajit, takže Vám je nemohu sdělit:

Vodárenská soutěž zručnosti

Soutěž učňů – obor instalatér
Soutěž o nejlepší expozici

A podobně jako v minulém ročníku byla k vidění a využití (byť s minimálním zájmem návštěvníků) JOB-KA – Veletrh pracovních příležitostí v oboru vodohospodářství, kde asi dvacítka firem lákala ve svých stáncích nové pracovníky, a ve vstupní hale pak byla k vidění výstava vybraných fotografií z fotosoutěže VODA 2018.

Závěrem lze konstatovat, že tato výstava patří úrovní vystavovatelů v PVA EXPO Letňany k těm nejlepším a pokud se podaří napříště vybrat lepšího organizátora, pak by mohla být v Praze jedničkou mezi výstavami. Takže se můžeme těšit na shledání opět za 2 roky.

Text a foto: JUDr. Ing. Petr Měchura

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *