Vyhledat:

A1 ENERGY® – „SOLÁRNÍ JÁDRO“ POCHÁZÍ PARADOXNĚ Z ČESKÉ REPUBLIKY!

English version of the article

Deutsche version des artikels

Cesta ze současné světové energetické krize nalezena?                                                          

Nová solární technologie na úrovni jaderného reaktoru?A Současný stav:  Dle všech signálů ze světa pravděpodobně technická stránka současných PV panelů dosáhla svého maximálního vrcholu. Nasvědčují tomu nezávisle na sobě informace z různých světadílů. A pokud dojde k nějakému zvýšení výkonu, je to pouze v jednotkách nebo desetinách současných hodnot.

Solární energetické zdroje, postaveny pouze na současných PV technologiích, se právem proto řadí pouze do kategorie „pomocných“, tedy druhořadých. Tento handy cap se proto dohání plochou, takže za chvíli, pro co maximální získání solárního PV výkonu, se může stát, že pro klasické PV panely ani to Slunce již neuvidíme. Jak to hyzdí budovy a zmenšuje zemědělskou plochu vidí již každý. V rámci energetické krize je toto šílenství však tolerováno! Naopak, podpora roste dle politické nebo energetické objednávky. Výrobci současných solárních komponentů si mohou tedy právem „mastit kapsu“.

Jsou však ještě státy, které se nedají jen tak tímto davovým šílenstvím strhnout a naštěstí mají na věc jiný pohled. Buďto současný trend tiše tolerují / přehlížejí, a snaží se stále prosazovat staré technologie, které mohou jinak sloužit, jako velmi nebezpečný potenciální zdroj mimořádného nebezpečí pro další obyvatele, jako jsou jaderné elektrárny, jako velmi lákavý cíl pro válečné konflikty, když nepočítáme vlastní lidské selhání při jejich běžném provozu (o jejich odpadu, který tyto energetické zdroje produkují ani nemluvě), nebo na něm koukají vydělat zajištěním národních nebo nadnárodních dotací, z kterých si pak v rámci „solární podpory“ mohou financovat řadu jiných věcí a vypadají před ostatními státy „moderně“ a že „jdou s dobou“.

Žel, mezi tyto státy patří i Česká republika, ve které ještě nedávno „solární podnikatel“ si koledoval o přezdívku „sebevrah“ nebo „podvodník“ a legislativní úroveň, resp. její nedostatky, byly připsány k jeho tíži a byl nekompromisně doslova vyloučen ze slušné společnosti!

Tento článek však nemá za úkol zjišťovat, proč a jak se tomu dělo a děje, ale má poukázat na skutečnost, že dochází k mimořádně podstatnému technologickému zlomu, a to ve prospěch celého lidstva, a nejen ve prospěch několika jedinců. Tento článek má poukázat na skutečnost, že již nastupuje zcela nové a konkrétní technologické řešení, které jinak výborný nápad dosavadních PV článků dostává na úroveň plnohodnotného energetického zdroje, a to jen za pomoci velmi jednoduchých doplňků, kterých se řada výzkumných ústavů ve světě, pro své velmi vědecké „bádání“ a samozřejmě velmi dobré financování, ani nevšimla! Jde o optické shromáždění slunečních paprsků a tím daleko většího osvětlení povrchu klasických PV článků, které tím logicky dosáhnou většího výkonu!!

Vzniká tak paradoxně „geograficky energetický“ paradox, kdy dvě sousedící země, jako např. Česká republika a Německo, razí každá zvlášť svoji cestu v hledání nových energetických zdrojů dosti rozdílným přístupem. V jedné zemi jaderné elektrárny zavírají a v druhé pro ně žádají mezinárodní, a pokud možno i finanční, podporu!

B Cíl A1 ENERGY®: cílem nových solárních technologií autora pana JS, které jsou založeny hned na několika světových původních patentech, jako např. CZ 302600 nebo Evropský patent číslo 3189285, je za co nejnižších nákladů co možná nejvíce zvýšit výkon současné PV technologie, což se mu podařilo ne v procentech, ale ve stovkách procent!!

Může se tak maximálně využít již dosud zavedených výrobních PV technologií, které se jen snadno doplní o další komponenty, což se u jiných energetických zdrojů asi těžko docílí.

Nová německá patentová přihláška autora DRN č. 2023010215494600DE má ambice již atakovat dokonce svým předpokládaným výkonem i jaderné zdroje!!

Cílem těchto nových a mimořádných inovativních pracovních výsledků je nalezení nejen řešení ze současné světové energetické krize a nasměrování do budoucna, ale zastavit i rozsáhlé pokrývání povrchu Země obrovskými plochami současných starých PV produktů – panelů s jejich náročným usazením, servisem a recyklací. A samozřejmě živnotností.

Odvážil se někdo spočítat, kolik zemské plochy by se muselo touto dosavadní PV technologií pokrýt, aby alespoň částečně vyhověla nárokům spotřebitelů? Byla by to 1/10 nebo 1/3? Kdo zastaví toto šílenství, které je podporováno miliardami dolarů na vývoj „nových“ technologií, které však nikde s údivem nejsou ještě vidět?

C Řešení: Řešení se nachází v principu lupy/čočky, která dokáže jednoduše koncentrovat tok slunečních paprsků a tím zvýšit osvětlení klasického PV článku, umístěného za ní.

1. patent se světovou prioritou CZ 302600 využíval tohoto principu ve statické podobě. 2. patent rovněž se světovou prioritou WIPO WO 2016/034156 A1 již předchozí nahradil a dokáže sledovat dráhu Slunce! Takže toto nahrazující řešení nejen, že dokáže produkovat více jak 2x vyšší výkon elektřiny oproti současným klasickým PV článkům (laboratorně již potvrzeno), ale pracuje již v ideálním případě po celu dobu svitu Slunce a jeho dráhu. Zvyšuje se tak mimořádně i „pracovní doba“ nové solární technologie dle těchto inovací! Příjemným potvrzením budou i výsledky alespoň omezeného výkonu výroby elektrické energie i ze svitu Měsíce.

Laicky řečeno: současně vyráběný klasický PV panel generuje 500W. 1. patent autora zvedá v ideální ploše tento výkon minimálně na 2-2,5 násobek, což činí minimálně 1000W. Nová patentová přihláška míří k 7-10 násobku zvýšení výkonu původního PV článku, takže 3,500-5000W!! A je zde technologický prostor i pro další zvyšování! Předpokládané nové hodnoty jsou v případě sečtené fiktivní plochy klasického panelu bez nutnosti však velkých ploch a náročných pomocných konstrukcí. U nové patentové přihlášky se již počítá s verzí 2D (!), takže téměř již nepostřehnutelné plochy z vnějšku – plochy oslunění a tím i nesporné ochrany vlastní nové „solární konstrukce“.

Současně vyráběné a usazované PV panely, které vyžadují náročnou plochu, nosnou konstrukci, podléhají povětrnostním vlivům, náročnému schvalování a řadu dalších nárokových atributů, „pracují“ se slunečním svitem ideálně jen v cca 3 hodinách denně. 2. patent autora dokáže tuto dobu již prodloužit několika násobně, v ideálním případě na celou denní dobu a dráhu Slunce! Další prospěšné body tohoto řešení nás čekají u svitu Měsíce. Samozřejmě budou rozhodovat geografické podmínky využití těchto nových produktů, které se budou například týkat i automobilového průmyslu, kde se dá nová „solární technologie“ autora aplikovat i do karoserií aut a tím v zemích s vysokým slunečním svitem již dokázat jezdit elektroauty bez omezení dojezdu bez nutnosti denního dobíjení a čekání u elektrostanic!

Předpokládané mimořádné hodnoty si tak bude moci každý uživatel zvolit sám dle svých potřeb a cenových nároků – úrovně nové „solární technologie“, která nabízí s výhodou hned několik variant.

Samozřejmě jde o základ nové super technologie, na které je ještě dost práce, ale cesta se již rýsuje. Jak toho využijí politici v jednotlivých zemích a investoři je již věc druhá. Tu již autor ovlivnit nemůže.

Autor : Jan Sehnoutek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *