Vyhledat:

ADMD SE ROZHODLA POMÁHAT S VĚTŠÍ ENERGIÍ NEŽ DOPOSUD.

Asociace Dodavatelů Montovaných Domů (ADMD) se proměnila, aby získala větší energii pro svoje náročné poslání –  kultivovat sektor dřevostaveb ve prospěch investorů a kvalitních dřevostaveb.Velmi zjednodušeně lze tuto proměnu popsat jako rozložení povinností předsedy ADMD vytvořením tří nových pozic, a to předsedy výkonné rady, ředitele ADMD a smírčího orgánu pro dřevostavby – Ombudsmana ADMD. Důvodem této změny je, věnovat se těmto časově náročným funkcím individuálně a s větší časovou investicí.

 

Předsedou výkonné rady byl zvolen Michal Šopík, ombudsmanem pro dřevostavby se stal Oldřich Šebek a nově sestavená výkonná rada jmenovala ředitelkou ADMD Lenku Trandovou.

Nově sestavené vedení asociace si plně uvědomuje, že naplňování cílů  ADMD je dlouhodobý proces, kdy nezbytností bude trpělivá práce na všech úrovních  asociace. Pro toto nové období byl také přijat i nový slogan: ADMD – Maják ve světě dřevostaveb, který by měl přispět k naplnění priorit pro nejbližší období.

Pro nastávající období byly stanoveny tyto prioritní oblasti:

1. rozšíření prostoru pro dřevostavby vytvořením podmínek pro realizaci  dřevěných konstrukcí i v rámci rezidenčních a administrativních budov

2. spolupodílet se na legislativních úpravách spojených zejména s požární odolností staveb

3.zvýšit aktivity v oblasti osvěty veřejnosti zejména s důrazem na kvalitu dřevostaveb

4.spolupráce se školami všech stupňů a výchova nejen mladých architektů, inženýrů, ale i zručných řemeslníků

Logickým přístupem pro zefektivnění aktivit asociace je čerpat nejen zkušenosti z  téměř dvacetileté historie, ale i cíleně využívat současný velký potenciál ADMD, který představuje 23 členů (výrobců a dodavatelů dřevostaveb) a 42 partnerů (výrobců materiálů a systémů pro dřevostavby), stav k 1. 5. 2019.

Jedním z přijatých kroků při naplňování cílů, ale i nejlepší reklamou pro nové investory, je využívání certifikace ADMD známá jako Dokument národní kvality (DNK). Jedná se o certifikaci, která  komplexně ověřuje průběh výstavby domů členů ADMD. Stává se tak jedinečným pomocníkem pro udržení kvality staveb ve prospěch investora a je také značkou kvality členů ADMD.

Dalším významným pomocníkem je aktivní využívání smírčího orgánu pro dřevostavby – Ombudsmana ADMD.  Zjednodušeně lze tuto službu pro investory do dřevostaveb popsat jako vysoce odbornou a nezávislou pomoc v případě neřešitelného sporu se svým dodavatelem dřevostavby.

Poslání ADMD není soustředěno jen na podporu zájmů svých členů a partnerů, ale současně s podporou rozšiřování výstavby dřevostaveb naplňuje i tolik potřebnou ochranu životního prostředí.

Asociace Dodavatelů Montovaných Domů (ADMD) NOVĚ na adrese Výstaviště 1,  647 00 Brno, kde je rovněž i sídlo společnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *