Vyhledat:

Budoucnost osobní dopravy: CNG

Zájem o stlačený zemní plyn (CNG) v posledních letech výrazně narůstá. Důvodů je více: „ekologové“ ocení přínos pro životní prostředí, „cestovatelé“ potěší rostoucí počet plnicích stanic a „fanoušky konkrétních značek“ může přesvědčit rozšiřující se nabídka nových modelů de facto u všech výrobců. Společným argumentem jsou pak poloviční náklady na pohonné hmoty, díky nimž lze se CNG vozem dojet za 200 Kč z Prahy do Brna nebo za 1000 Kč až k moři.  

 

 

 

„Cena CNG se včetně daně pohybuje kolem 25 Kč za kilogram. To odpovídá necelým 18 Kč za metr krychlový, což je ekvivalent jednoho litru benzinu. Náklady na ujetý kilometr tak dosahují zhruba 1 Kč. Pořizovací cena CNG automobilů je srovnatelná s vozy na klasický pohon, v některých případech nabízejí leasingové společnosti lepší obchodní podmínky pro ekologické vozy,“ připomněla L. Kovačovská.

Nízké emise zvyšují význam CNG pro města

Vozy na CNG se obecně vyznačují mimořádně nízkými hodnotami emisí oxidů dusíku, pevných prachových částic a karcinogenních uhlovodíků, tedy složek s nejhorším dopadem na lidské zdraví, které běžné automobily produkují. Vozy na CNG jsou také tišší, což je výhodou například v městských aglomeracích.

Emise z dopravy se na celkovém znečištění ovzduší v ČR podílejí přibližně z jedné pětiny. Ve velkých městech a aglomeracích s vysokou hustotu osídlení je však podíl silniční dopravy na celkové produkci emisí několikanásobně vyšší. Navíc průměrný věk vozového parku registrovaných osobních automobilů v ČR stále stoupá. V roce 2018 dosáhl 14,75 roku a patří tak k nejstarším v EU. Vysoký průměrný věk vozidel je ovlivněn jejich pomalým vyřazováním z registru a dovozem ojetých aut ze zahraničí. Průměrné stáří zaregistrovaných vozidel všech kategorií pak bylo vloni dokonce 17,7 roku. A to není s ohledem na životní prostředí rozhodně příznivá zpráva.

Více vozidel i plniček

Aktuálně jezdí po českých silnicích téměř 23 tisíc vozidel na CNG, což je v porovnání s rokem 2017 nárůst o 20 procent. „V roce 2018 dosáhla spotřeba CNG v Česku rekordní výše. V této souvislosti je zapotřebí připomenout, že prodeje tohoto ekologického paliva narůstají každoročně od roku 2004. Zatímco tehdy činily prodeje 2,77 milionu metrů krychlových, vloni to bylo už 75,83 milionu metrů krychlových,“ uvedla Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu.

Na spotřebě CNG mají největší podíl autobusy městské hromadné dopravy. Ve více než 60 českých městech jich jezdí už téměř 1300 a jejich počet se bude nadále zvyšovat. Ve srovnání s těmi naftovými vypouštějí téměř o 100 % méně drobných prachových částic, o 70 % méně oxidu dusíku a o 30 % oxidu uhlíku. Vozy na plyn si ale pořizují i soukromí dopravci, autoškoly nebo hasičské záchranné sbory.

V souvislosti s rostoucím počtem vozů na CNG se samozřejmě rozšiřuje i potřebná infrastruktura. V loňském roce se počet veřejných stanic CNG rozrostl o 16 nových na celkových 184. Další přibudou letos. K tomu funguje ještě více než 50 neveřejných firemních plniček. Hustota sítě plnicích stanic je dnes v ČR taková, že umožňuje bezproblémovou jízdu na CNG.

Plnicí stanice mohou být i domácí, těch jsou zhruba dvě stovky. Oproti klasickým plnicím stanicím, kde je doba plnění CNG vozidla srovnatelná s čerpáním kapalných pohonných hmot (3–5 minut), probíhá v tomto případě plnění zpravidla několik hodin v době, kdy vozidlo není v provozu, například v nočních hodinách nebo v přestávkách jízdy. Tento způsob plnění CNG je vhodný především pro osobní a lehké nákladní automobily, které parkují na stálém místě a nejezdí nepřetržitě. Často se využívá i pro některá speciální vozidla, jako jsou vysokozdvižné vozíky ve skladech nebo rolby ledu na zimních stadionech.

Bezpečnost na prvním místě

Značná pozornost je při vývoji vozů na CNG je věnována bezpečnosti. Tlakové nádoby jsou vyráběny z oceli, hliníku nebo nově z kompozitních materiálů a jsou velmi důkladně testovány, a to především proti nárazu, požáru a zvýšení tlaku. Odolnost těchto nádob je tak podstatně vyšší v porovnání s tenkostěnnými nádržemi na kapalné pohonné hmoty. To ostatně dokládá i fakt, že zatímco benzin a LPG (zkapalněný ropný plyn) patří do I. třídy nebezpečnosti a nafta do III. třídy, CNG spadá až do IV. třídy.

Plyn je v tlakových nádobách uskladňován pod tlakem 200 barů. Ještě před zamontováním do vozu je však každý zásobník zkoušen na tlak 300 barů a proti roztržení je odolný až do tlaku 450 až 500 barů. Praktické zkušenosti z havárií CNG vozidel ukazují, že ani v případě masivní destrukce automobilu nedošlo k významnějšímu poškození plynových nádob. Automobilky poskytují stejné garance jako u benzinových nebo naftových vozidel.

„Od května 2018 platí Memorandum o dlouhodobé spolupráci v oblasti rozvoje vozidel na zemní plyn pro období do roku 2025, které by mělo podpořit další zájem o využití CNG v tuzemské dopravě a zároveň přispět ke snižování emisí v ovzduší. Jeho stěžejní částí je zachování daňového zvýhodnění CNG a biometanu v dopravě až do konce roku 2025,“ zakončila L. Kovačovská.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *