Vyhledat:

BYDLENÍ A PODNIKÁNÍ V PŘÍRODNÍ ZAHRADĚ

Realizace sestává ze dvou budov, které jsou konstrukčně identické. Jedna slouží k bydlení rodiny, druhá s kancelářemi pro podnikání majitelů.

Obytný dům má obdélný půdorys o rozměrech 12 x 6 m. Má dvě nadzemní podlaží ukončené plochou střechou. Postaven byl v roce 2002 se záměrem dosažení jak pasivního standardu, tak zdravého životního prostředí s důrazem na ekologii. Tomu odpovídají technické parametry. Měrná roční potřeba tepla na vytápění stanovená výpočtem je u obytného domu 13,4 kWh/m2.rok, u budovy pro podnikání 15 kWh/m2 a rok. Kvalitu vnitřního vzduchu majitel dlouhodobě sleduje, hodnoty CO2 jsou díky účinnému řízenému větrání trvale na hodnotách pod 1000 ppm.

Dispoziční uspořádání vychází z osvědčených řešení pro pasivní stavby. V přízemí je jižně orientovaný obytný prostor propojený s kuchyní na severní straně. Jednoramenné schodiště pokračuje do patra, kde se nacházejí ložnice a pokoje. Technické zázemí je situováno v prostoru pod schodištěm u východní strany domu, která je rovnoběžná s hranicí parcely. Vlastní pozemek se nachází na jih od domu a je koncipován jako biozahrada.

Zajímavé je stavební a konstrukční řešení. Jedná se o dřevěný skelet, kdy trámy a sloupy se pohledově uplatňují v interiéru. Vnitřní dřevěné povrchy z modřínového dřeva jsou bez chemického ošetření a mořidel.

Fasádní plášť je předsazený, ze dvou třetin tvořený průhlednými výplněmi, třetina je neprůhledná. Průhledné výplně tvoří velká okna sestavená ve 3 m modulu. Jsou pevná nebo s posuvnými křídly. Materiál rámů masivní dřevo, zasklení trojskly.

Vzhledem k tomu, dvě třetiny obálky budovy tvoří zasklené plochy, je nutno řešit letní přehřívání. Proto jsou všechna okna opatřena vnějšími plátěnými roletami s elektrickým pohonem. Každý modul je ovládán samostatně, takže úroveň vnitřního zastínění i osvětlení je variabilní.

Pevné stěny celkové tloušťky 50 cm jsou tvořeny OSB a dřevoštěpovými deskami s izolační výplní z konopných vláken. Z vnější strany jsou na roštu předsazeny polykarbonátové desky, které spolu se vzduchovou dutinou zvyšují izolační vlastnosti a přispívají k tepelné stabilitě konstrukce.

Základová deska a sokl jsou izolovány deskami z extrudovaného polystyrénu. Střecha z dřevěných panelů má izolaci z minerální vlny.

 

Solární deskové termické kolektory o ploše 9 m2 jsou osazeny svisle na jihozápadní stěně nad vchodem a slouží pouze k předehřívání při přípravě teplé vody v solárním boileru objemu 400 l.

Fotovoltaické panely o výkonu 3,6 kW na rodinném domě a 5,76 kW na budově kanceláří jsou umístěny na obou střechách a doplněny byly až v roce 2012. Celkový roční zisk elektrické energie je 9 370 kWh a z větší části je využit v nabíjecí stanici elektromobilu.

V domě (v obou jeho částech samostatně) je řízené větrání, které se stará o výměnu vzduchu a zpětné získávání tepla. Za rekuperačním výměníkem je osazeno malé tepelné čerpadlo vzduch – vzduch, které odebírá zbytek tepla z odpadního vzduchu a předává do přívodního vzduchu. Vzhledem k malé tepelné ztrátě domu postačí k vytápění prostoru pouze větrací vzduch. Přívodní i odsávací potrubí je vedeno v konstrukci stropu a vyústky vzduchu jsou umístěny nad okny. Odsávání probíhá pomocí ventilů umístěných ve stropě na WC, v koupelně a v kuchyni.

Běžný vzduchový výkon zařízení je 150 m3/hod, maximální 250 m3/hod.

Nasávání čerstvého vzduchu je pomocí zemního kolektoru, který je uložen mimořádně hluboko ve třech metrech pod zemí. Při délce cca 18 m se průchodem vzduch v létě ochladí a v zimě předehřeje. Příkon ventilátorů větrací jednotky je 100 W, příkon tepelného čerpadla je 440 W.

Přiváděný vzduch rovněž prochází dvoustupňovou filtrací. Hrubý vnější filtr se ošetřuje cca 2 x za rok, jemný vnitřní filtr pak každé tři měsíce. Ovládání větrání je jednoduchým 3 stupňovým ovladačem. Doplňkovým zdrojem tepla jsou kachlová kamna v přízemí.

Majitel po 14 letech užívání domu hodnotí bydlení velmi kladně a to jak z hlediska extrémně nízkých spotřeb energií, tak především kvality vnitřního klimatu a jednoduchosti obsluhy technických zařízení.

 

 

Text: Ing. Zdeněk Krejčí, Ing. Jiří Veselý a tým ECČB

Fotografie: archiv ECČB

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *