Vyhledat:

Cesta k energetické nezávislosti

Kdo by nechtěl, aby mu nechodily složenky za nakupované energie? Ceny energií stoupají a nevypadá to, že by tomu mělo být do budoucna jinak. Podívejme se na to proč?

 Energetické suroviny, jako jsou  fosilní paliva, za poslední století co je těžíme, doznaly značného úbytku. Před mnoha miliony let v hlubinách naší planety vznikaly a přečkávaly do doby, kdy jsme se je naučili využívat a v obrovských množstvích těžit.  Většinou si naše populace ani neuvědomuje, že tyto suroviny jsou konečné a prakticky neobnovitelné. Jejich těžba je stále obtížnější a nákladnější. To vše se samozřejmě promítá do jejich cen.

Spalování fosilních paliv v kotlích všeho druhu, v motorech automobilů, letadel, pracovních strojů a podobně způsobuje, že při hoření vznikají zplodiny, které obsahují

kysličníky především uhlíku a dalších látek, které negativně působí na veškerou přírodu, ale nejen to, ale také na vznik „skleníkového efektu“, který je příčinou celé řady nejrůznějších přírodních katastrof a dopadají svými důsledky na vše živé, včetně lidské populace.

 Tato konstatování nevyznívají pro život na naší „modré planetě“ optimisticky, ale právě naopak. Neupadejme však do beznaděje, co bude dál, až se vytěží veškeré energetické suroviny, až zamoříme ovzduší, že se v něm nebude dát dýchat, až se rozpustí ledovce, až…..

 

Katastrofickému scénáři se však dá předejít, ale musí se chtít a to je na nás.

 Na naši zemi dopadá totiž obrovské množství blahodárného slunečního záření, které díky pokroku vědy a techniky dokážeme využít k pokrytí našich energetických potřeb. Jsou to sluneční paprsky, které po dopadu nejen ohřívají zemský povrch a vše co je na něm, ale stále více se využívá slunečního záření pro přímou přeměnu na elektrickou energii, která má široké spektrum využití ve všech oblastech lidské činnosti. To je obrovská pomoc při omezování spalování již zmíněných paliv, pohonu vozidel, vytápění nebo chlazení prostor obytných nebo pracovních, včetně ohřevu vody a třeba vaření.

 Tím jsem se dostal k tomu, jak při výstavbě lidských obydlí řešit energetickou nezávislost, jak je uvedeno v nadpise tohoto článku. V podstatě je snahou minimalizovat potřebu nakupované energie a to je podstatou „nulových domů“, přesnější název je „(téměř) nulových domů“, což lze snáz dosáhnout, když si můžeme v případě nutnosti, potřebnou energii v nezbytném množství pořídit z jiného zdroje. Tato koncepce je zcela v souladu s trendem budoucí výstavby a je na vyšším stupínku z hlediska energetické náročnosti než propagované a dotované „domy pasivní“, kde je kladen důraz především na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a absolutní těsnost stavebního objektu. Je to jedna z koncepcí výstavby, avšak stavby, využívající především pro svůj provoz obnovitelné zdroje energií, jsou na tom mnohem lépe.

 Jako příklad by se dal uvést objekt, který je postaven tak, že splňuje podmínky, aby se v něm pohodlně dalo přebývat a z tepelně-technického hlediska to nebyl „děravý dům“. Hlavním kriteriem pak je zajistit celoroční tepelný komfort. V podstatě takový dům si přeje drtivá většina potenciálních stavebníků. Pro tento účel, z hlediska minimalizace energetické náročnosti, není vhodnější řešení než využití tepelného čerpadla. To je zařízení, které z okolí vytápěného objektu dokáže „posbírat“ tepelnou energii, kterou pak povýší na tepelnou úroveň použitelnou pro vytápění nebo ohřev teplé vody. Energii lze získat ze země, vody spodní nebo povrchové a v poslední době, v našich klimatických podmínkách, především ze vzduchu a to celoročně. Tepelná čerpadla pracují s velmi vysokým stupněm účinnosti, kdy z 1 kWh dodané pohonné elektrické energie vyrobí 4 až 6 kWh tepla, nebo v létě třeba chladu.

 Jako bych slyšel ty námitky, že tepelné čerpadlo přece potřebuje k pohonu zmíněnou elektrickou energii, tak jaká nezávislost! K tomu mohu jen dodat, že elektrickou energii lze s úspěchem rovněž dodávat tepelnému čerpadlu z vlastní domácí fotovoltaické elektrárny, umístěné na střeše.  Na námitku, že v noci slunce nesvítí, tak co pak? Odpověď je snadná, že k tomu slouží baterie, do kterých se uloží přebytky vyrobené elektrické energie, ze kterých se pak dají vyzvednout tehdy, když slunce nesvítí. Touto cestou lze zajistit teplo, nebo i chlad, včetně teplé vody, což představuje asi 70% veškeré potřebné energie pro provoz domu, právě z obnovitelných zdrojů. Především využitím tepelného čerpadla a čisté elektřiny z FVE, dosáhneme skvělého zhodnocení vyrobené elektřiny v tak zvaném bezuhlíkovém provozu.

 Ostatní spotřeba domu spočívá v pohonu domácích mechanických a tepelných spotřebičů, osvětlení a elektroniky. Při výběru energeticky nenáročných elektrických spotřebičů i tyto lze napájet z vlastního elektrického zdroje.

 Nesmíme zapomenout také na zdravé vnitřní klima, pro které je nutno zajistit v době, kdy se v domě topí a  zpravidla zavírají okna, aby se řízeně vyměňoval znehodnocený vzduch. To se dá s úspěchem a s vysokou účinností zajistit rekuperací, ať již centrální, nebo nověji decentrální-lokální. Tímto způsobem snížíme potřebu tepla na vytápění nebo chladu při chlazení. Navíc se tím sníží úroveň CO2 a vlhkosti, která vzniká při lidské činnosti a pobytu. Výhodným řešením je také využití rekuperačního bojleru, který  jednak odvádí z domu znehodnocený vzduch, ale současně využívá tepelnou energii v něm obsaženou tím, že je v něm integrováno malé tepelné čerpadlo, které získanou energií ohřívá celoročně teplou vodu, tím nejlevnějším způsobem.

 Možná to někomu může připadat jako pohádka nebo sci-fi, ale pro zvědavé a nedůvěřivé mám zajímavé sdělení, že takový dům skutečně existuje. Uvedené technické vybavení je možno vidět a slyšet za provozu a třeba si na ně i sáhnout. Můžete zkonzultovat Vaše záměry s odborníky, kteří se Vám po domluvě budou věnovat.

Provozovatelem vzorového úsporného domu s poradenským střediskem pro úsporné vytápění a větrání, které je v areálu Národního stavebního centra v Brně, je společnost TERMO KOMFORT, která jako první, již v roce 1990, začala u nás sériově instalovat tepelná čerpadla, které pak rozšířila svou nabídku o další energeticky úsporný sortiment.

Vzorový úsporný dům s poradenským střediskem pro úsporné vytápění a větrání.

 Pro zájemce je možno zajistit spolupráci nebo komplexní služby od konzultací, přes projekty a realizace, až po servis energeticky úsporných systémů, s využitím kvalitních technologií skupiny Glen Dimplex Themal Solution, která je světovým lídrem ve vývoji a dodávkách vysoce účinných, víceúčelových řešení pro vytápění prostorů, ohřevu vody,  rekuperačního využití tepla a řízení toků energií.

TERMO KOMFORT , s.r.o.

v Národním stavebním  centru EDEN 3000

Bauerova 10, 603 00 Brno

Tepelná čerpadla :

Tel.:545 213 628

Mob.: 724 294 136

E – mail: info@termokomfort.cz

Prodej a e – shop:

Tel.: 545 213 630

Mob.: 607 946 310

E – mail: brno@termokomfort.cz

Autor : Ing. Josef Slováček
garant sekce OZE
    CTI ČR

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *