Vyhledat:

DEPOS A GASCONTROL PŘIPRAVUJÍ DALŠÍ VYUŽITÍ TEPLA VYROBENÉHO Z BIOODPADU NA KARVINSKU

Před rokem dokončená  bioplynová stanice v areálu skládky v Horní Suché bude doplněná
o technologii, která zajistí další využití vyrobeného tepla a snížení množství odpadních vod. Zpracování bioodpadu z celého Karvinska tak bude ještě efektivnější.

Bioplynová stanice v Horní Suché je první svého druhu v Moravskoslezském kraji a jedna z mála v Evropě, která využívá nejmodernější technologii mikroturbín. Zařízení slouží k využívání bioodpadu z  Karvinska k výrobě elektřiny a tepla. Speciální technologii na principu suché fermentace postavilo pro Depos Horní Suchá, a. s. sdružení GASCONTROL – TALPA. Zpracuje až 12 tisíc tun biologicky rozložitelného odpadu ročně, který dříve společnost kompostovala bez energetického využití. Za první rok provozu bioplynová stanice vyrobila 380 MWh elektrické energie a 700MWh tepla.

Elektrická energie je využita pro vlastní potřebu firmy Depos (cca 30%) a přebytek (cca 70%) je dodáván do veřejné sítě, tepelná energie se spotřebovává v technologickém procesu.„Technologie funguje dobře a spolehlivě, ale část vyrobeného tepla je nevyužitá, a proto jsme se rozhodli vybudovat ještě novou zahušťovací stanici, která zajistí využití vyrobeného tepla na odpaření průsakových vod,“uvedlMiloš Kývala, prokurista a ředitel společnosti Depos Horní Suchá, a.s.

„Díky prodeji vyrobené elektřiny z bioplynové stanice nemusíme domácnostem na Karvinsku zvyšovat cenu za zpracování odpadů. Další zefektivnění provozu bioplynové stanice bude mít ekonomický přínos i pozitivní dopad na životní prostředí,“ doplnil Martin Polášek, předseda představenstva společnosti  Depos Horní Suchá a starosta Těrlicka.

 

Přípravou nového projektu za zhruba 11 milionů korun byla opět pověřena firma GASCONTROL, která patří mezi zkušené odborníky na plynárenské a energetické technologie. „Cílem připravovaného projektu je za pomocí spalin z mikroturbín odpařit část průsakových vod, tedy zjednodušeně dešťové vody, která naprší na skládku. Nové zařízení provozovateli ročně uspoří peníze, které teď musí vynakládat na zpracování a čištění odpadních voda navíc získá dotaci za využití odpadního tepla. Návratnost investice tak bude méně než 2 roky,“ dodal Filip Ovčačík, technik společnosti GGC Energy, s.r.o. ze skupiny GASCONTROL.

„Dostali jsme příležitost vybudovat na Karvinsku jedinečný komplex, který využívá nejmodernější technologie s minimálními provozními náklady a vysokou účinností i spolehlivostí,“uvedlRadim Vaško, výkonný ředitel společnosti GASCONTROL.

Stavba bioplynové stanice trvala jeden a půl roku a stála 83 milionů korun. Technologie umí využít veškeré biologicky rozložitelné odpady, nepodléhající nutnosti hygienizace. Převážně se jedná
o domovní biologicky rozložitelný komunální odpad, ovoce, zeleninu, štěpku a trávu. Zařízení využívá technologie suché fermentace, která se v Evropě rozvíjí teprve v posledních letech a v Česku je málo využívaná. Oproti mokré fermentaci má vyšší pořizovací výdaje, ale na druhé straně přináší nižší provozní náklady a další výhody jako například širší spektrum zpracované biomasy.Svou provozní jednoduchostí vyhovuje biologicky rozložitelným komunálním odpadům.

Základem technologie bioplynové stanice v Horní Suché jsou 4 fermentační komory dlouhé 29 metrů. Bioplyn v nich vzniká kontrolovanou mikrobiální přeměnou organických látek bez přístupu vzduchu. Energoblok pak tvoří 3 mikroturbíny Capstone americké výroby, jejichž výhradním distributorem pro ČR je společnost GGC Energy ze skupiny GASCONTROL. Tyto turbíny mají vysokou spolehlivost, dlouhou životnost a minimální servisní i provozní náklady, jejich unikátní vzduchová ložiska nepotřebují chladivo ani mazivo. Právě Instalace mikroturbín ve spojení s bioplynovou stanicí je v ČR výjimečná, většina bioplynových stanic má klasické kogenerační jednotky sestavené ze soustrojí spalovacího pístového motoru a generátoru. Provoz stanice je kromě navážení a vyvážení biomasy plně automatizován, elektronika zajišťuje řízení a monitorování celého procesu a také podává hlášení obsluze na mobilní telefon.

www.gascontrol.cz

Připravila: J. Dronská

GASCONTROL je českým výrobcem a dodavatelem technologií a výrobků pro energetiku, strojírenství a stavebnictví. Společnost se specializuje kromě výroby, montáže a servisu také na vývoj plynárenských a energetických zařízení a technologií na zpracování odpadů. Do GASCONTROL GROUP patří dvě desítky firem. Vlastníkem mateřské společnosti GASCONTROL, společnost s r.o. je její zakladatel Mieczyslaw Molenda.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *