Vyhledat:

Digitalizace od základu mění plynárenské řemeslo

Jakým způsobem se všudypřítomná digitalizace promítá do tak tradičního oboru, jako je plynárenství? Jaké změny, možnosti a výhledy s sebou využití moderních technologií přináší? Na to jsme se zeptali pana Luboše Kiprého z úseku koordinace a řízení provozu a údržby sítí společnosti GridServices, která je součástí energetické skupiny innogy.

 

 

Změnila éra digitalizace nějak významně oblast plynárenství?

Představa plynařiny jako „černého řemesla“ je dávno přežitý mýtus. Digitalizace se promítá do všech našich činností a zásadním způsobem mění styl řízení i práce. Být plynařem dneska znamená využívat při práci nejnovější technická a technologická zařízení, stejně jako nejmodernější on-line komunikační nástroje.

Kde všude využíváte moderní technologie?

V první řade jsme zdigitalizovali většinu technické a provozní dokumentace, což nám přineslo obrovskou úsporu času, práce i finančních prostředků. To samé se týká vytvoření detailní digitální mapy celé plynárenské sítě a vůbec všech plynárenských zařízení, která je nyní všem odpovědným pracovníkům kdykoli k dispozici. Mám na mysli manažery, dispečery, mistry i montéry v terénu. Odtud byl jen krok k tomu, abychom využili digitálních technologií k vytvoření vlastní aplikace pro tak zvaný Workforce Management.

Jak funguje digitální Workforce Management v praxi?

Naším cílem bylo využít moderních technologií k efektivnímu a pružnému on-line řízení plánování činností našich lidí v terénu, abychom mohli operativně měnit pokyny a pracovní příkazy podle aktuální potřeby. To se týká jak běžné údržby, tak například pohotovostní služby. Všechny montéry jsme proto vybavili tablety s aplikací, ve které mají k dispozici všechny potřebné informace. Pracovní příkazy, postupy, kontakty, mapové podklady, informace o síti. Díky on-line pracovním příkazům tak mohou do terénu vyjíždět přímo z domova, což s sebou přináší jak vyšší komfort, tak velkou úsporu cestovních nákladů.

Jak se s novými aplikacemi vypořádala starší generace techniků?

Naše počáteční obavy vůči služebně starším kolegům se nenaplnily. Spíše naopak. Byli jsme mile překvapeni, jak rychle si mobilní technologie a nové aplikace osvojili a bez nejmenších problémů je začali využívat v praxi. Často mnohem rychleji a s větším nadšením než někteří mladší kolegové.

Čím si hladký přechod na nové technologie v provozu vysvětlujete?

Nejdůležitější je asi fakt, že jsme naše aplikace nevytvářeli od stolu, ale v přímé spolupráci s jejich uživateli. Jich jsme se ptali, jak má nástroj vypadat a co všechno má umět. Řada z nich se na vývoji aplikací přímo podílela, přicházela s nápady a vylepšeními. Aplikace je navíc přehledná, intuitivní a v češtině. Proto digitální nástroje v praxi skutečně zafungovaly a přinesly lidem i firmě očekáváné přínosy. A jako bonus jsme lidem umožnili tablety využívat i pro soukromé účely.

Můžete nám ty přínosy více přiblížit?

Mobilní aplikace nám neslouží jen k příjmu pracovních příkazů, ale i k on-line sběru a zpracování informací přímo z terénu o stavu sítě a plynárenských zařízeních, o provedených inspekčních činnostech, kontrolách staveb z hlediska bezpečnosti a podobně. Máme tak dokonalý přehled o celkové kondici sítě, což nám zpětně umožňuje účelně plánovat kapacity lidí, časové intervaly kontrol, rekonstrukce či obměny zařízení. To samozřejmě zvyšuje jak efektivitu práce, tak kvalitu a bezpečnost celé plynárenské sítě.

K bezpečnosti provozu také výrazně přispívá naše další aplikace Scada. Její princip spočívá v tom, že jsme v regulačních stanicích instalovali snímače, které nepřetržitě monitorují klíčové technické údaje, jako jsou průtoky plynu, tlak, teplota či fyzický stav zařízení. Můžeme tak kdykoli zjistit, zda je vše v pořádku, nebo okamžitě zareagovat na nestandardní údaje a zajistit odpovídající servis.

Kam se digitalizace v plynárenství ubírá do budoucna?

V současné době prakticky rozvíjíme využití 3D technologií při modelování regulačních stanic či evidenci hloubky uložení potrubí a vytváříme tak kompletní prostorovou mapu celé plynárenské sítě.

V budoucnosti bychom chtěli veškeré údaje využívat také k reálné prediktivní údržbě, kdy na základě vyhodnocení dat a indikátorů dokážeme předpovědět kvalitu a životnost plynárenských zařízení, přizpůsobit tomu jejich údržbu či obnovu a preventivně tak předcházet případným bezpečnostním problémům. A to je jen zlomek z možností, které nám využití digitálních technologií do budoucna nabízí.

Hledáte v této souvislosti nějaké speciální profese?

U nás se může profesně i kariérně realizovat každý šikovný člověk, který má chuť dále rozvíjet svoje znalosti, zkušenosti a dovednosti. Nehledáme jen techniky nebo montéry, ale otevřené hlavy. Vítáme nadšence, které baví inovace, mají nápady a vůli posouvat celé naše odvětví dál. My takovým lidem poskytneme nejen dobré zázemí a zajímavou práci, ale také technologie, prostor a prostředky, aby svoje dobré nápady mohli realizovat v praxi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *