Vyhledat:

Dny teplárenství a energetiky 2018 ukázaly mírný optimismus

Letošní ročník této tradiční konference ukázal, že se obor celkem úspěšně vypořádává s legislativními nástrahami, které vyžaduje trend posledních let. Jak z environmentálního hlediska, tak technologického a v neposlední řadě i administrativního.

Obor na evropské úrovni aktuálně zaměstnává legislativní balíček „Čistá energie pro všechny Evropany“. Teplárenství a energetice při vyjednáváních velmi aktivně pomáhá Ministerstvo průmyslu a obchodu. Díky tomu se daří prosazovat oborové zájmy, a tím dostat legislativu do přijatelné podoby.

Klíčové body legislativy

Klíčové jsou především směrnice o energetické účinnosti a podpoře obnovitelných zdrojů. Ty jsou stále ještě v legislativním procesu. „Neočekávám, že by balíček nějak oboru pomohl, ale začínám být mírným optimistou,“ řekl v úvodu své řeči prezident Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek a dodal: „Tento balíček určitě teplárenství jako takové nezničí, pokud si ho nezničíme sami.“

Naopak. Nová legislativa, kterou balíček přestavuje, přináší jisté příležitosti, jichž by teplárenství mělo využít.

Na domácí scéně bude velmi důležité obhájit bezplatné přidělování emisních povolenek na výrobu elektřiny pro další období. Ministerstvo životního prostředí povede klíčová jednání. „Aktuálně probíhají konkrétní jednání zástupců oboru s MŽP a já doufám, že se dobereme konkrétních výsledků,“ uvedl dále Mirek Topolánek.

MPO již předložilo novelu zákona o hospodaření s energií a očekává se předložení rozsáhlé novely o podporovaných zdrojích energie. Na té se v současné době intenzivně pracuje, jak konference ukázala.

Role MPO ve vývoji teplárenství a energetiky

Legislativní pravidla pro podnikání v teplárenství a energetice určuje především MPO. A právě záměry MPO přednesl hostům konference ředitel Odboru elektroenergetiky Ladislav Havel. „Tato pravidla určují především tři zákony. Jednak jde o zákon o hospodaření energií, zákon o podporovaných zdrojích energie a energetický zákon. MPO se snaží o to, aby podmínky pro podnikání v české energetice byly stabilní,“ zdůraznil Ladislav Havel. „Důkazem práce ministerstva je mimo jiné i 25 novel energetického zákona.“

Novely vyplývají z balíčků, které vyprodukovala v posledních letech EU. Tato evropská legislativa postupně upravovala pravidla pro trh s elektřinou, plynem a také kombinovanou výrobou elektřiny a tepla. „A čekají nás další úpravy národní legislativy v souvislosti s balíčkem ‚Čistá energie pro všechny Evropany’, který má velké ambice,“ upozornil Ladislav Havel. Průběh konference i následující přednášky tyto ambice potvrdily.

Emise rtuti

Jedním z příkladů, kam povede cesta oboru teplárenství a energetiky, jsou emise rtuti. Velmi přísné limity a způsob měření jsou příčinou rozsáhlé oborové diskuze. Blok přednášek Technika a technologie v teplárenství se pokusil o naznačení řešení. Lukáš Pilař z ČVUT Praha hovořil o výsledcích projektu „Vývoj poloprovozního zařízení pro monitoring snižování emisí Hg z velkých a středních energetických zdrojů“.

Projekt nevznikl pouze kvůli novým emisním limitům rtuti, ale také proto, že rtuť je problematický mikroflór ukládající se v živých organismech.

Padla slova i o metodice měření a výjimkách pro nepřiměřené náklady v závěrech o BAT (soubor opatření zajišťující minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí ve výrobě). Ondřej Vojáček z IREAS Energy a NCEU řekl, že existující metodika dává dohromady pojmy jako „diferenční náklady, externality či emisní stropy“, ale umí je i dost komplikovat.

 Jsme stále v rukou skládkařů

 Každoročně je velmi zajímavou částí konference Odpadový blok. Ten se letos velmi zásadně opíral o téma zvyšování poplatků za skládkování a parametr výhřevnosti ve vyhlášce č. 294. Moderátorem této části konference byl ředitel Odboru odpadů MŽP Jaromír Manhart. Ten pohovořil o současném stavu českého odpadového hospodářství, o evropském balíčku k oběhovému hospodářství a zaměřil se především na výši skládkovacích poplatků, konec skládkování.

„Práce je a bude hodně a vše bude o odklonu odpadu ze skládek. Zatím jsme popelnice Evropy,“ zhodnotil Jaromír Manhart a dodal: „Bohužel nejsme zatím schopni změnit systém nakládání s odpady a je to především tím, že jsme stále v rukou skládkařských firem.“

Nová evropská legislativa týkající se rtuti a ekotoxicity je důvodem k novelizaci stávajícího zákona. „Byli jsme několikrát tázáni, zda nebudeme v rámci této euronovely zdražovat poplatky za ukládání odpadu na skládky. Ne, nebudeme,“ řekl jasně Manhart.

Letošní konference opět přinesla mnoho nových informací. Nová evropská legislativa je výzvou. Nemusí být rozhodně přítěží či likvidačním prvkem oboru. Naopak. Pakliže bude teplárenství a energetika pokračovat v nastalé práci, nemusí být budoucnost vůbec černá, ale může obor naplnit mírným optimismem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *