Vyhledat:

Dosáhnout úsporného bydlení je v současnosti ještě jednodušší

Stát je připraven pomoci lidem zmodernizovat vlastní bydlení a uspořit značné finanční prostředky při rekonstrukci svých nemovitostí i při dlouhodobých provozních nákladech. Majitelé rodinných domů využívají nejčastěji dotační program Nová zelená úsporám a Kotlíkovou dotaci.
Dotační program Ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám běží od roku 2014 nepřetržitě, o dotaci je možné požádat kdykoliv až do roku 2021 nebo do vyčerpání finančních prostředků v programu. Patří k nejefektivnějším programům v České republice zaměřeným na úspory energie v budovách pro bydlení. Na dotaci dosáhnou i lidé, kteří plánují jen menší energetické úpravy domu, například výměnu oken či dveří či částečné zateplení, přičemž úspora může v závislosti na energetické úspoře dosáhnout až 50 % z celkových výdajů.

Program Kotlíkových dotací rozjede druhou výzvu v jednotlivých krajích od září 2017. Tento program přímo vybízí k tomu, aby si člověk nechal vyměnit starý neekologický kotel na tuhá paliva za nový zdroj vytápění, např. tepelné čerpadlo, automatický kotel na biomasu, kombinovaný automatický kotel na uhlí a biomasu nebo plynový kondenzační kotel. Úspora na výměnu tepelných čerpadel a kotlů se pohybuje v závislosti na výběru nového zdroje vytápění od 75 tisíc korun do 120 tisíc korun. Nejvyšší částkou jsou podporována tepelná čerpadla a automatické kotle na biomasu.

Jak získat od státu statisíce korun na vylepšení svého domu?
Minimálně 20 miliard korun si do roku 2021 přerozdělí české domácnosti, které chtějí ušetřit peníze za energie. Mohou si vyměnit staré netěsnící okna a dveře za nové, zateplit stěny, stropy a podlahy, mohou si pořídit nový moderní zdroj vytápění nebo instalovat solární panely na střechu svého domu.

Jak získat nejvyšší dotace?
Využitím peněz z programu NZÚ v kombinaci s Kotlíkovou dotací.

K dotacím NZÚ přibude mimořádný dotační bonus až 40 000,- Kč pro majitele rodinných domů, kteří oba tyto programy zkombinují. Uplatnit nárok na bonus bude možné nejpozději do dvou let od získání dotace na nový kotel. Žadatelé si tedy mohou požádat letos na podzim o kotlíkovou dotaci a třeba na jaře příštího roku požádat o dotaci NZÚ /na zateplení, výměnu oken a dveří či instalaci solárního systému/. Po dokončení projektu mu bude vyplacena jak dotace NZÚ, tak bonus za výměnu kotle. Ministerstvo životního prostředí tak chce motivovat všechny domácnosti, které dosud energeticky úsporná opatření svých nemovitostí a výměnu starého kotle odkládaly. Bonus se však nebude vyplácet zpětně k již podané žádosti z programu Nová zelená úsporám.

Jaké jsou další novinky v čerpání dotací?
Protože rok od roku narůstá obliba solárních systémů, jakožto ekologických zdrojů energie pro ohřev vody nebo přitápění, přichází dotační program Nová zelená úsporám s rozšířenou nabídkou dotací v oblasti solárních systémů a s finanční podporou fotovoltaických elektráren. O obě novinky mohou majitelé rodinných domů žádat od 4. září letošního roku.

Zájemci mohou žádat o dotaci až 150 tisíc korun na fotovoltaické elektrárny s výkonem vyšším než 4000kWh za rok. Další možnost se nabízí žadatelům, kteří již čerpali peníze na solární systém a mají zájem o jeho rozšíření a zefektivnění. Těm bude umožněno získání další dotace. Změna však musí zvýšit zisk energie minimálně o 20% oproti předchozí žádosti.

Jak vysokou částku žadatel vlastně dostane?
O konečné částce rozhoduje spousta faktorů ?co se bude opravovat a modernizovat, ve které lokalitě dům stojí, jak moc se sníží energetická náročnost budovy. Dotace u NZÚ může dosáhnout téměř polovinu z celkových výdajů na energetické úpravy domu.
Ještě více uspoří domácnosti v oblastech s nejvíce znečištěným ovzduším, kde jsou opakovaně překračovány limity škodlivých látek. Pro majitele domů v těchto oblastech i nadále platí finanční zvýhodnění ve výši 7,5 tisíce korun v rámci Kotlíkových dotací.

Co je dobré vědět o dotaci Nová zelená úsporám:
Kdo může žádat o dotaci

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci nebo stavebníci rodinných domů.

Na co je možno žádat dotaci
V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů na území celé ČR, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

Co Vás může zajímat o Kotlíkové dotaci:
Kdo může o podporu žádat
O dotaci si může požádat každý majitel rodinného domu s kotlem na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní třídy.

Na co je možno žádat dotaci
Kotlíkovou dotaci získáte na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním. Je poskytována z Operačního programu Životní prostředí. Můžete ji použít na zdroj vytápění a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou topnou soustavu, zpracování dokumentace.

Kdo Vám s vyřízením žádosti a realizací pomůže?
Firma ZELENÁ PRO DŮM.cz s.r.o. se již několik let zaměřuje na vyřizování dotací pro rodinné domy. Navrhuje nejlepší a nejefektivnější řešení, zajišťuje zpracování veškeré dokumentace a zařizuje potřebnou administrativu. Během své praxe se setkali s jednoduchými i složitějšími projekty v rámci celé ČR. Téměř 1350 klientům ušetřili více než 270 miliónů Kč. Pokud by podaná žádost nebyla akceptovaná, má klient jejich práci zcela zdarma. Nenesete tedy žádné riziko.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *