Vyhledat:

ENERGETICKY EFEKTIVNÍ DOMY PLUS –STRATEGICKÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY A NĚMECKA

V úterý 17. října 2017 zaplnili prostory Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT zástupci českých a německých ministerstev, Českého vysokého učení technického v Praze a Fraunhoferových institutů.Cílem setkání bylo definovat způsob, jakým bude v budoucnu v ČR podporována výstavba domů s kladnou energetickou bilancí včetně vytvoření konceptu financování pilotních projektů s následným uvedením do komerční praxe.

Knihovna Dobřiš, exterier – jižní fasáda

 

V první části programu představila německá strana fungování sítě energeticky efektivních domů NetzwerkEffizienzhaus Plus a zkušenosti s úspěšnou realizací řady projektů. Mezi takové projekty patří i úspěšná stavba EffizienzHaus Plus Berlín, která vyrobí více energie, než spotřebuje. Zástupci českých ministerstev představili současnou koncepci podpory výstavby energeticky efektivních domů v ČR a jejich možných přístupů do budoucna. Obě strany se shodly, že v ČR ideově a odborně povede projekt budov s kladnou energetickou bilancí UCEEB ČVUT za podpory německého Fraunhoferova institutu pro stavební fyziku (FraunhoferIBP).

 

„Domy s kladnou energetickou bilancí jsou dalším logickým krokem v rozvoji stavebnictví v České republice a zapadají do naší Státní energetické koncepce. Jako přední česká univerzita cítíme povinnost tuto myšlenku rozvíjet a pomoci uvést ji do praxe,“ uvedl doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D., ředitel UCEEB ČVUT.

Postřekov 2

 

Na setkání představili zástupci vytipovaných projektů své připravované stavby: ZŠ a MŠ v Postřekově, Knihovna a spolkový dům v Dobříši, Bytový dům v Litoměřicích a Administrativní budova firmy Nevšímal a. s. Partneři se shodli, že všechny prezentované budovy jsou vhodné demonstrační budovy v ČR,které by mohly být postaveny v pasivním standardu s pozitivní energetickou bilancí. V rámci odpoledního programu účastníci diskutovali mimo jiné o možnostech mezinárodní spolupráce, definici rolí jednotlivých účastníků a jejich očekávání, možných způsobech financování českou a německou stranou. Všichni zúčastnění se shodli na společném zájmu propagovat a ukázat špičkové stavební technologie v rámci budov s kladnou energetickou bilancí.

 

Strategická spolupráce ČR a Německa.

Zatímco v Německu dnes již existuje zhruba čtyřicet demonstračních projektů – budov, jejichž výroba energie je stejná nebo vyšší než jejich spotřeba.V České republice je tento koncept v praxi stále novinkou.Energeticky plusové domy nejsou vázány na žádnou konkrétní technologii.Pro jejich realizaci je možné použít celou řadu technologických přístupů, které se však musí vhodně zkombinovat, a v tom může UCEEB ČVUT významně pomoci.

 

 

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů. Pro akademický rok 2017/18 nabízí ČVUT svým studentům 129 studijních programů a v rámci nich 453 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2017 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4400 světových univerzit, v oblasti „Civil and StructuralEngineering” na 51. – 100. místě, v oblasti „MechanicalEngineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems” na 201. – 250. místě, v oblasti „ElectricalEngineering“ na 151. – 200. místě. V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture“ na 101. – 150. místě, v oblasti „Engineering and Technology“ na 201. místě. Více informací najdete na www.cvut.cz.

 

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov je samostatným vysokoškolským ústavem ČVUT v Praze. Sdružuje fakulty stavební, strojní, elektrotechnickou a biomedicínského inženýrství s cílem přirozeně sladit výzkumné aktivity zabývající se trvale udržitelnou výstavbou a úspěšně uvádět jejich výsledky do praxe. UCEEB je odezvou na jednu z nejvýznamnějších současných priorit Evropské unie zaměřenou na optimalizaci energetických úspor v budovách. Centrum vzniklo díky podpoře Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace MŠMT, který je financovaný EU a státním rozpočtem České republiky. Více na www.uceeb.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *