Vyhledat:

Energetický trh vítá rozhodnutí vlády zavést registr zprostředkovatelů

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a největší hráči na trhu s elektřinou a plynem podporují zavedení povinná registrace zprostředkovatelů na ERÚ

 

 

 

 

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (ČR) spolu s nejvýznamnějšími dodavateli elektřiny a zemního plynu volají po rychlém schválení novely energetického zákona Parlamentem ČR. Zpřísnění podmínek pro ochranu spotřebitelů na energetickém trhu schválila vláda na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Největším přínosem by mělo být zřízení registru zprostředkovatelů pod vedením Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a omezení aktivit tzv. energetických šmejdů.

„Energošmejdi dlouhodobě otravují český trh s energiemi. Doufáme, že novela energetického zákona projde po schválení vládou hladce i zbytkem legislativního procesu tak, aby mohla být účinná nejpozději od začátku příštího roku. Rád bych v tomto smyslu apeloval na dohodu všech parlamentních stran. Její příprava trvala mnohem déle, než kdokoli čekal, a krizová situace bude nahrávat šmejdům, protože lidé budou slyšet na úspory,“ uvedl Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR a dodal: „Věříme, že posílené pravomoci ERÚ a nový registr zprostředkovatelů pročistí trh stejně, jako se to podařilo České národní bance s obdobným registrem na trhu s finančními službami.“

Schválená novela počítá s výrazným posílením práv spotřebitelů, mimo jiné zákazem uzavírat smlouvy na dobu delší než 36 měsíců nebo uzavírání smluv pouze po telefonu. Zprostředkovatel nebo dodavatel bude moci zákazníkovi zavolat, ale smlouvu bude muset vždy poslat písemně. Novela také zakazuje obchodníkům navýšit cenu energií, aniž by o tom informovali své zákazníky.

Jako klíčovou pozitivní novinku však energetické firmy vnímají povinnou registrací zprostředkovatelů v elektronickém registru, který bude spravovat ERÚ. Až dosud přitom platilo, že zatímco dodavatelé energií musí mít pro výkon své činnosti licenci a podléhali dozoru ERÚ, samotným zprostředkovatelům stačil jen živnostenský list, smlouva nebo dohoda.

„Pokládáme registraci za nutnost. Pokud mají všichni féroví hráči na českém trhu zájem o kultivaci obchodních činností a skutečný servis pro zákazníky, tak musí na tento princip přistoupit. Registrace u ERÚ je základní podmínkou nové transparentnosti,“ řekl k novele Martin Chalupský, ředitel komunikace innogy v ČR.

Svou podporu novele energetického zákona vyjádřili i další obchodníci s energiemi na českém trhu. „Díky povinné registraci vydávané ERÚ se budou zprostředkovatelé řídit podobnými pravidly jako licencovaní dodavatelé na trhu. Budou moci provádět zprostředkovatelskou činnost pouze na základě oprávnění, které bude možné odejmout,“ podotkl Tomáše Kadlec, generální ředitel ČEZ Prodej. Možnost sankcionovat zprostředkovatelů by mohla podle jeho názoru znamenat skutečný zlom ve snaze vymýtit agresivní či nekalé obchodní praktiky z energetického trhu.

„Anonymita zprostředkovatelů nepřináší spotřebitelům nic dobrého. Vnímáme jako pozitivní krok, že právě ERÚ by měl registr uvést do praxe a dohlížet nad jeho fungováním,“ ocenil přínos novely Aleš Pospíšil, manažer vnějších vztahů Centropol Energy.

E.ON Energie navrhuje podmínky registru dále zpřísnit, aby se stal skutečnou garancí kvality obchodníků. „Uvítali bychom, kdyby součástí procesu byla i certifikace – jako je to běžné i v jiných oborech. Zákazník si pak může sám zkontrolovat, jestli je prodejce spolehlivý a v minulosti už pravidla neporušil,“ uvedl Jan Zápotočný, člen představenstva E.ON Energie.

S tím souhlasí i Lukáš Pokrupa, ředitel divize MND Retail, který řekl: „Jednou z variant, jak kultivovat trh dodávek energií, je navýšit nároky na kvalitu služeb poskytovaných tzv. nezávislými energetickými zprostředkovateli a poradci, u kterých se historicky vyskytovalo nejvíce problémů.“

Také Bohemia Energy zřízení registru vítá. Zároveň ale upozorňuje, že je třeba řešit podomní prodej jako takový. „V současnosti se jedná o nejproblematičtější způsob prodeje energií. Ačkoli jsme se sami dlouhou dobu snažili o jeho kultivaci, rozhodli jsme se od něj úplně ustoupit,“ doplnil Jiří Písařík, jednatel Bohemia Energy.

Do doby účinnosti zákona chce SOCR ČR společně s nejvýznamnějšími dodavateli energií kultivovat trh formou samoregulace. V tzv. Deklaraci 2.0 na ochranu spotřebitele se signatáři mimo jiné zavázali, že sami budou důsledně kontrolovat způsob prodeje u svých zprostředkovatelů. Jestliže u některého z nich zjistí, že dopustil neetických obchodních praktik, mají povinnost požadovat okamžitou nápravu nebo s ním okamžitě ukončit spolupráci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *