Vyhledat:

Energie z větrů???

Nedávno jsem uviděl článek nadepsaný Energie z větrů. To mně jako odborníka na energie zaujalo a začal jsem ho číst, abych po chvíli zjistil, že jde o staré větrné mlýny a že jsem přehlédl, že v nadpisu je na konci krátké u a ne dlouhé ů. Nicméně jsem si uvědomil, že to zas tak nemožné není – vždyť běžně se do plynovodů i u nás vtláčí hořlavý metan nejen ze skládek odpadů, ale i z bioplynových stanic, kterých máme již stovky a je obsažen i ve větrech živočichů v důsledku jejich metabolismu. Největším producentem tohoto nebezpečného skleníkového plynu, až 20x horšího než kysličník uhličitý, je Jižní Amerika. Příčinou jsou miliardová stáda býků ošlehaných vlastními větry pasoucích se na rozlehlých jihoamerických pampách, aby celý svět měl dostatek kvalitních hovězích steaků. A pokud bychom se i my lidé ládovali celé dny jen šťavnatou trávou a zapíjeli jí množstvím čisté vody, tak bychom jim mohli v produkci metanu zdatně konkurovat.

Samozřejmě jeho jímání u lidí by ale bylo spojeno s určitými obtížemi, protože i když platí, že není rozdílu mezi prdy a dětmi (neboť vlastní neobtěžují), tak představa, že budeme v létě prdět do bandasky a v zimě tímto plynem budeme topit, je nereálná především ze společenských důvodů. To ale neplatí právě u ostatních býložravců a pokud by se nám podařilo tento nebezpečný hořlavý plyn i u nich efektivně jímat, byl by to jistě vítaný příspěvek nejen k naší energetické bilanci, ale i k omezení skleníkových plynů a jejich neblahých důsledků na naše podnebí, k němuž jsme se jako členi Evropské unie zavázali. A jestliže dokážeme z krav každý den jímat litry mléka, a z kočárových koní v centru Vídně i Prahy průběžně kilogramy jejich trusu, tak si umím představit, že pokud bychom podobně připevnili vhodné prdojemy, např. z lehkých velkoobjemových PET nádob (viz foto) do patřičných míst těchto býložravců a večer jejich obsah přečerpali a kompresorem vtláčeli do stávajících plynovodů, bylo by to super a snížilo by to naši závislost na dovozech drahého zemního plynu.

Určitě by to bylo lepší a levnější řešení, než některé energetické projekty ministerstva průmyslu a obchodu, které např. před 10 lety podpořilo více jak 50 miliony Kč nesmyslný projekt tehdejšího viceprezidenta Hospodářské komory ČR Ing. Pavla Bartoše a jeho firmy FITE na přečerpávací vodní elektrárnu v hlubinném dole u Ostravy, kde nakonec ta malá superdrahá nerezová turbína do výbušného prostředí ve výsledku běžela za účasti tehdejšího ministra průmyslu a obchodu Ing. Jana Mládka jen pár minut (aby jim nenateklo do holínek), a pak byla natrvalo odstavena. Zkrátka toho prostoru pro vodu dole v dole moc není a jestli šlo jen o ověření, zda to může fungovat, tak se mohli zeptat mne a já bych jim to zdarma potvrdil s dovětkem, že se to ale nevyplatí. Nebo další jeho projekt v rámci programu EFEKT, kdy tentýž ministr vypsal přímo pro něj jen pár dní před svým odvolání z funkce speciální projekt opět na elektrárnu v hlubinném dole. Tentokráte ale místo vody Ing. Bartoš hodlal použít ocelové vozíky na vytěžené uhlí, které by naplnil kamením a spouštěl dolů a roztáčel tím elektrický generátor, a v době přebytku elektrické energie by je zase vytahoval nahoru. Zkrátka podobný princip, který již před více jak 100 lety vymyslel podobně geniální Jára Cimrman pro vytahování horníků na povrch spouštěním druhé klece s horníky na opačném konci lana (tehdy s tímto řešením přišel dokonce jako první), ale jehož problémem bylo, že se mu po čase začali dole v dole hromadit horníci, a Ing. Bartošovi by se jistě začaly záhy hromadit dole vozíky s kamením, protože těch odstavných kolejí tam zas tak moc není. Nicméně přesto za tento geniální nápad dostal odměnu od ministra Mládka 5 milionů Kč. Že šlo o podvod bylo jasné i z toho, když jsem pár minut před vypršením pouze několikadenní lhůty přihlásil svůj fiktivní projekt a obdržel jsem pořadové číslo 2. Následně jsem byl odmítnut, protože jsem podal žádost jako občan, a ne jako firma a pro jistotu ministerstvo začalo rychle „zametat stopy“ a celý projekt Ing. Bartoše byl náhle přepsán na jinou osobu, která nikdy neměla nic společného s energetikou. Jak se nakonec všichni 3 o ty miliony podělili nevím, ale třeba se to někdy dozvíme.

JUDr. Ing. et Ing. Mgr. Petr Měchura

Apríl ???

P.S.:     Jen pro pořádek, ten odstavec o projektech Ing. Pavla Bartoše a exministra Ing. Jana Mládka není bohužel apríl!!!

Úvodní foto: Lehoučká velkoobjemová PET láhev s objemem až 30 litrů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *