Vyhledat:

Frýdek-Místek bude mezi prvními velkými městy vytápěnými ekologicky bez uhlí

Vytápění domácností postavené na spalování uhlí bude už brzy ve Frýdku-Místku minulostí. Společnost Veolia Energie začala připravovat kompletní ekologizaci zdejší teplárny. Hlavním palivem bude do tří let ve Frýdku-Místku biomasa – ekologický, cenově příznivý a dobře dostupný obnovitelný zdroj energie.

Celá Evropa, ale i jednotlivá města a energetické firmy řeší, jak snižovat emise a co nejčistěji vyrábět energie a zároveň zajistit dostatek tepla a elektřiny pro obyvatele za přijatelnou cenu. V Moravskoslezském kraji je energetika historicky postavená na černém uhlí, to ale končí, doly se zavírají. Teplárny a elektrárny proto připravují jiné alternativy. Směr udává boj se změnou klimatu, ale i dostupnost jiných paliv.

„Frýdek–Místek má výhodu, zhruba polovina tepla pro město se tady vyrábí z biomasy. Ta už nahradila stovky vagónů uhlí a hlavně výrazně snížila emise. Odchod od uhlí k čistším palivům tak může být rychlejší než v jiných velkých městech. Nejvhodnější alternativou se jeví biomasa doplněná o zemní plyn,“ vysvětluje obchodní ředitel společnosti Veolia Jakub Tobola. Veolia už začala připravovat stavbu plynovodu a přestavbu současných uhelných kotlů na zemní plyn. Hlavním palivem však bude biomasa, jejíž podíl chce Veolia ještě výrazně navýšit.

Zcela bez uhlí se frýdecko-místecká teplárna obejde už v roce 2023 a bude tak mezi prvními velkými městy vytápěnými ekologicky. Zároveň s velkým předstihem splní i strategický cíl Moravskoslezského kraje odejít od uhlí do roku 2030.

Biomasa je ekologická i ekonomická

Biomasa má řadu výhod. Jedná se o osvědčený a obnovitelný zdroj energie. Dřevo bylo do poloviny 18. století prakticky jediným využívaným palivem pro získávání tepelné energie. Až v 19. století jej z velké části nahradila fosilní paliva. Od konce 20. století se snahou snížit vliv lidstva na změnu klimatu nabývá tento energetický zdroj znovu na významu a patří mezi důležité zdroje i v technicky vyspělých zemích.

Na rozdíl od fosilních paliv se spalování biomasy vyznačuje prakticky nulovou bilancí oxidu uhličitého, který má hlavní vliv na globální oteplování způsobené člověkem. Množství uvolněného plynu do ovzduší je přibližně stejné jako množství, které rostliny během svého života absorbují při fotosyntéze.

Nejvyšší účinnosti dosahuje biomasa právě při kombinované výrobě tepla společně s výrobou elektřiny v tzv. kogeneraci, a to až 90 %. To je i případ Frýdku-Místku. Velkou výhodou biomasy je také její lokální dobrá dostupnost, nemusí se vozit z velké dálky a navíc podporuje zaměstnanost v regionu.

Dálkové vytápění bez starostí

Domácnosti a firmy, které jsou napojené na centrální vytápění, nemusí otázky spojené s emisemi a přechodem na jiná paliva řešit. Řada zákazníků se však již dnes dívá na to, jakým způsobem a z jakých paliv se vyrábí energie, kterou spotřebovávají. Není to důležité jen pro státní instituce, nebo veřejnou správu, ale i pro soukromé firmy, jako je např. významný odběratel tepla v Moravskoslezském kraji – Heimstaden.  „I způsob, jakým dodavatel teplo či elektřinu vyrábí, je důležitý z pohledu společenské odpovědnosti a odpovědného ekologického přístupu firem.  Mimo jiné i proto Veolia pro své zákazníky zajistí minimalizaci uhlíkové stopy a výrazné snížení využívání fosilních paliv, a tím vyřeší poptávku po nízkoemisní či zelené energii za ně,“ doplňuje Jakub Tobola.  Vlastně je nemusí trápit ani obrovské investice, které budou na ekologizaci potřeba.

Společnost Veolia Energie ČR ve Frýdku-Místku dodává teplo ve spolupráci s městskou společností DISTEP do více než 18 tisíc domácností a také do škol, krajské nemocnice a dalších zdravotnických zařízení, obchodních center atd. Odběratelé mají zajištěný komfort i stabilitu vytápění. Když otočíte kohoutkem, teče teplá voda, a v topné sezóně radiátor začne hřát. Když přijdou velké mrazy, není to žádný problém, soustava je na to připravená. Mezi další výhody dálkového tepla patří dlouhodobě stabilní cena. Odběratelé se mohou spolehnout na to, že cena, kterou za teplo zaplatí, obsahuje všechny náklady: energii, vodu, distribuci, investice i servis, a žádné dodatečné nebo neplánované nevzniknou.

Teplárny podléhají přísným standardům a kritériím určených evropskou a národní ekologickou legislativou. Emise vypouštěné z komínů tepláren a kotelen jsou pod nepřetržitou kontrolou. Celý výrobní proces kombinované výroby elektřiny a tepla i samostatné výroby tepla obsahuje řadu prvků, systémů a filtrů, které zaručují, že ve výsledku teplárenský komín téměř nekouří, ale vypouští spíše jen páru. Teplárny neustále investují do technologií, řídícího software a lidských zdrojů. Snesou plné srovnání s nejmodernějšími výrobními podniky.

Veolia v Moravskoslezském kraji

Moravskoslezský kraj má velký podíl domácností vytápěných centrálním zásobováním a to znamená, že velká část obyvatel má dlouhodobě zajištěnou tepelnou pohodu a jistotu. Veolia v Moravskoslezském kraji provozuje jednu z nejrozsáhlejších sítí dálkového tepla ve střední Evropě, měří celkem 579 km a dodává tepelnou energii zhruba 175 tisícům domácností, průmyslovým podnikům, nemocnicím, obchodním střediskům, školám a dalším zákazníkům. Veolia každoročně investuje kolem jedné miliardy korun do modernizace svých energetických provozů a rozvodů a každoročně snižuje emise prachu a dalších látek.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *