Vyhledat:

Informace o existenci energetických sítí si vyžádá denně přes pět set klientů

Od roku 2012 vyřídila ČEZ Distribuce přes milion požadavků

ČEZ Distribuce nadále rozvíjí vlastní internetový Geoportál, který provozuje již od roku 2012. Klientům i zájemcům o informace poskytuje data v digitální formě i nové služby související se zařízením distribuční sítě a jejich polohou. V roce 2018 si vyjádření o sdělení o existenci sítí vyžádalo přes 184 tisíc klientů. Od doby spuštění portálu přesáhl počet klientů číslo milion, přesně 1 009 131. Webovou aplikaci naleznou všichni zájemci na: https://geoportal.cezdistribuce.cz

Geoportál umožňuje klientům, projektantům i samosprávám získat i předat rychle a pohodlně data a informace o existenci sítí i další analytické podklady prostřednictvím internetu.

ČEZ Distribuce eviduje energetická zařízení a sítě v systému TE-GIS (technická evidence a geografický informační systém), který je tak datovou základnou pro navazující systémy sloužící pro výpočty sítí či pro dispečerské řízení distribuční soustavy.

 

„Oblíbenost služeb Geoportálu dokládá více jak 500 vyřízených požadavků na sdělení o existenci sítí denně. Každý rok počty zpracovaných požadavků narůstají a nás těší, že veřejnost laická i odborná tyto moderní způsoby komunikace využívá. Těžko si dnes představit stohy papírů a zástup pracovníků, kteří by museli tyto požadavky vyřizovat, pokud by tyto požadavky nebyly zpracovávány automaticky a v digitální podobě,“ komentuje Zbyněk Businský z ČEZ Distribuce. „Drtivá většina žadatelů volí elektronickou formu, pro dokreslení, papírovou formu zvolilo jen 350 žadatelů z celkového počtu více jak 184 tisíc požadavků v roce 2018, společně tak pomáháme šetřit životní prostředí,“ dodává Businský.

Projektanti a zhotovitelé dokumentace skutečného provedení staveb od roku 2017 plně využívají automatizované poskytování digitálních dat a předávání zpracované dokumentace v elektronické – digitální podobě. K tomu slouží ml. Rozšířený Datový Formát (RDF).

Externí trh, tedy dodavatelé a projektanti využívají nové nástroje pro vzájemné předávání digitálních dat i automatizované kontroly do systémů ČEZ Distribuce. Za rok 2018 využilo tuto bezplatnou službu téměř 52 tisíc zákazníků z řad projektantů.

V roce 2018 byly na Geoportál v rámci projektu Rozvoj GIS zavedeny nové služby:

 

 • Portál externích požadavků na vypnutí (PEPO),
  který slouží k zadávání požadavků na vypnutí, zajištění, případně další služby na zařízení distribuční soustavy (DS). Portál je určen zejména smluvním zhotovitelům investičních akcí a oprav zařízení distribuční soustavy, kterým umožňuje zadání elektronického požadavku, výběr vypínaného zařízení DS nad mapou v GIS a sledování průběhu vyřízení požadavku při plánování prací na zařízení DS.
 • Rozhraní na pro příjem požadavků z externích portálů.
  Geoportál ČEZ Distribuce, tak umožní příjem požadavků klientů z prostředí internetu i jejich zpracování v digitální podobě. Žadatelé mohou využít jednodušší formu zadání požadavku na existenci sítí pro více vlastníků technické infrastruktury prostřednictvím externích portálu na obecních či stavebních úřadech, které tuto službu nabízejí.

 

 • Kontroly a zabezpečení dat dle směrnice GDPR
  Geoportál ČEZ Distribuce byl prověřen a má implementována bezpečnostní pravidla ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. (GDPR). Zároveň jsou prováděny důsledné kontroly a nasazeny sofistikované kontrolní nástroje pro příjem vstupních dat v digitální podobě do geografických a technických systémů

Webová aplikace na adrese https://geoportal.cezdistribuce.cz umožňuje zákazníkům získat snadno a rychle přístup k datům společností ČEZ Distribuce, a. s.,ČEZ ICT Services, a. s. a TELCO PRO Services, a.s. využitelným především pro:

 • Sdělení o existenci sítí
 • Dokumentace sítí pro potřeby projektantů investičních akcí
 • Úložiště Projektové dokumentace (PD) a Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) pro projektanty a geodety investičních akcí společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
 • Data o poloze technické infrastruktury pro pořizovatele územně analytických podkladů
 • Úložiště dat pro jednotlivé požadavky
 • Portál PEPO k zadání požadavku na vypnutí, zajištění a služby na zařízení DS

Aplikace je k dispozici zdarma a umožňuje mj. i sledování stavu vyřízení zadané žádosti. Základní informace o zahájení zpracování žádosti a možnosti odebrání výstupu obdrží klient e-mailem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *