Vyhledat:

INFOTHERMA o vytápění, úsporách energií a využívání obnovitelných zdrojů.

Stalo se  tradicí, že druhá polovina ledna je spojená s termínem konání mezinárodní výstavy Infotherma.  Dříve ve Frýdlantu nad Ostravicí a v posledních letech na ostravském Výstavišti Černá louka se tak každoročně  na Infothermě setkávají přední výrobci, prodejci, montážní i servisní firmy a odborná veřejnost s cílem představit  návštěvníkům výstavy  novinky a směry, kam se ubírá moderní vytápění a stavby spojené s ekonomickým bydlením.

 

Ve dnech 20. až 23. ledna 2020, denně od 9 do 18 hod. se na Výstavišti Černá louka  v Ostravě uskuteční  již 27. pokračování  Infothermy, tradičně věnované vytápění, úsporám energií a smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech.   V České republice se jedná o největší takto specializovanou výstavu, kde jsou  zastoupeny domácí, evropské a světové značky výrobků a produktů, které jsou potřebné k tepelné pohodě našich domovů. Nomenklatura výstavy se od prvního ročníku nemění, doplňuje se však o nové technologie a systémy.

Výstava Infotherma se koná pod záštitou:

  • Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
  • Ministerstva životního prostředí ČR
  • Ministerstva pro místní rozvoj ČR
  • Státního fondu životního prostředí ČR
  • Hospodářské komory ČR
  • Hejtmana Moravskoslezského kraje

Infotherma 2020 je zcela obsazena a prezentovat se zde bude 354 domácích
i zahraničních firem a institucí.
Svědčí to o tom, že  vytápění a úspory energií jsou aktuálními tématy nejen pro majitele a uživatele rodinných domů, ale pro většinu domácností.

Je hodně témat, nad kterými se bude na Infothermě diskutovat, nejen při zahájení výstavy dne 20. ledna od 10 hodin v Konferenčním centru Výstaviště Černá louka.

Byly přijaty a připravují se nové zákony související  s tématy výstavy.  V platnosti je  zákon  o zákazu provozování zastaralých kotlů 1. a 2. emisní třídy   k 9/2022.  Ministerstvo životního prostředí loni spustilo poslední vlnu Kotlíkových dotací, které byly určené k výměně starých kotlů na pevná paliva za nový zdroj tepla. Podpory výměny starých kotlů za nový zdroj tepla nekončí a měly by v budoucnu být součástí programu Nová zelená úsporám v rámci podprogramu s názvem Adaptační a mitigační opatření NZÚ.

Dalším aktuálním tématem výstavy budou otázky, jak zlepšit možnosti financování oprav domů z nového podprogramu Nová zelená úsporám – Finanční záruky. 

Drobně se mění také oblasti podpory v Nové zelené úsporám: Energetické úspory – zateplení domu, Výstavba v nízkoenergetickém standardu výstavba domů  v pasivním a téměř pasivním standardu, Efektivní využití zdrojů energie – výměny  a modernizace vytápění, větrací systémy apod., Adaptační opatření v budovách – zelené střechy, stínicí technika apod. Tak jako každoročně budou pokračovat diskuze, zda se dotace  a podpory dostanou  k těm nejpotřebnějším a nebylo by lepší přenechat více pravomocí starostům obcí  a měst.

V nadcházejících letech čekají českou energetiku zásadní změny, které budou spočívat ve výrazném poklesu využívání fosilních paliv, proto bude toto téma  na Infothermě 2020 velice aktuální.  Novela zákona nabízí v období po roce 2021 řadu finančních nástrojů, které umožní významně investovat do rozvoje nízkoemisních technologií.  Novinkou je i Modernizační fond, který podpoří rozvoj obnovitelných zdrojů energie, zvyšování energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů. Dotace budou moci čerpat nejen podniky, ale i domácnosti. V rámci aktualizace Nové energetické koncepce (NEK), na které již MPO pracuje,  by v České republice mělo v budoucnu dominovat jádro, obnovitelné zdroje energie (OZE) a plyn. V horizontu příštích 25-30 let by podíl jádra měl vzrůst ze současných 30 % na cca 40-50 % a podíl OZE na cca 25-30 %. Kolem roku 2040 by se mělo cca 80% elektřiny vyrábět z tzv. bezemisních zdrojů,  tj. z jádra a OZE.  Předpokládá se,  že v souladu s doporučením Evropské komise se do roku 2030 podíl OZE na výrobě elektřiny zvýší ze současných cca 14 % na 23-24 %. Stát  také počítá v budoucnosti  s další podporou chytré zelené energetiky pomocí strukturálních fondů EU, především se zaměřením na malé decentralizované zdroje. Velký potenciál vidí   ve fotovoltaice na střechách rodinných domů a firem. Stát počítá  s podporou solárních zdrojů v kombinaci s akumulací, přičemž umožní  energii nejen akumulovat, ale i prodávat zpět do sítě. Fotovoltaika se stane součástí „malé chytré energetiky“, tj. že se zelenou energií budou napájet i elektromobily.  Těší nás,  že některé z těchto koncepcí již byly na minulých ročnících představeny a opět budou prezentovány i na výstavě Infotherma 2020.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *