Vyhledat:

INFOTHERMA Ostrava 2023

Každý, kdo trochu rozumí tepelné technice, tak dobře ví, že její nejlepší česká výstava se koná na Moravě. Po dvouleté covidové pauze, kdy se výstava konala pouze online, ve dnech 23. – 26. ledna 2023 tak na Výstavišti Černá louka v Ostravě proběhl již 28. ročník naší nejlepší a největší mezinárodní výstavy INFOTHERMA, kterou pořádala jako obvykle Agentura Inforpres, s.r.o.

Infotherma je již od svého počátku věnovaná vytápění, úsporám energií a využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech s cílem představit návštěvníkům novinky a směry, kam se ubírá moderní vytápění a stavby spojené s ekonomickým bydlením.

Přestože letos bylo zastoupení stavebních firem nižší, tak výstavní prostory byly zcela zaplněny 305 domácích i zahraničních firem na něž se přišlo podívat přes 25 000 návštěvníků. Napomáhá tomu i to, že po zaregistrování lze získat vstupenku zdarma, což oceňují i vystavovatelé, protože čím více návštěvníků, tím více se o jejich firmě ví. O něčem podobném si může nechat výstavní areál PVA v Praze – Letňanech jen zdát…

Na slavnostním zahájení ředitel Státního fondu životního prostředí Ing. Petr Valdman ujistil návštěvníky, že prostředků na financování úsporných opatření, fotovoltaiky nebo výměn kotlů je dostatek. Důvodem je převod části prostředků z bohatě zásobeného Modernizačního fondu do programu Nová zelená úsporám.

Ten nově mohou využít i nízkopříjmové domácnosti, v nichž žijí jen příjemci starobního důchodu, invalidní důchodci 3. stupně, nebo když domácnost pobírala od 22.9. 2022 příspěvek na bydlení. Na rozdíl od „klasické“ Nové zelené úsporám žadatelé nepotřebují žádné vstupní investice, peníze mohou dostat před zahájením prací zálohově a celková výše dotace může dosáhnout až 100 % přímých realizačních výdajů. Obrovskou výhodou tohoto příspěvku je, že má nastaveny po jednotlivá opatření fixní částku, takže není třeba nic složitě počítat. Strop příspěvku je sice na 150 000 Kč, ale na základní zateplení stěn, nebo rychlé zateplení stropů foukanou izolací, či výměnu oken tato částka postačuje. Chce-li domácnost získat dotaci na zdroj tepla, nesmí být na plyn ani na uhlí, ale jen na biomasu (dřevo, pelety), tepelné čerpadlo či solární přitápění. Kvůli dotacím bylo na výstavě i několik poradenských stánků, např. Státního fondu životního prostředí pro občany či pro podnikatele Agentury pro podnikání a inovace Ministerstva průmyslu a obchodu.(foto Dotace pro podnikatele).

Na slavnostním zahájení výstavy byly zároveň vyhlášeny 3 nejoblíbenější exponáty na veletrhu. Oproti obdobné soutěži Pražského výstavního areálu (tzv. Grand Prix), kde výběr provádí jmenovaná porota (vybíraná někdy účelově), tak zde výrobky vybírala sama veřejnost prostřednictvím hlasování v anketě na TZB-info. V „TOP 3“ se umístily tyto výrobky:

Škoda jen, že některé firmy se do soutěže, byť se oproti Praze za přihlášku výrobku nic neplatí, nepřihlásily, pak by vítězi možná byly i jiné firmy. Součástí výstavy byl jako obvykle i bohatý odborný doprovodný program s více jak 50 přednáškami ve 3 konferenčních sálech, takže každý návštěvník si mohl vybrat dle svého zájmu.

Co letos na výstavě chybělo byla zařízení na výrobu pelet (asi trh je už nasycen a chybí surovina) a zcela též chyběly termické (teplovodní) solární kolektory, byť jejich účinnost je oproti fotovoltaickým solárním panelům několikanásobná.a nepotřebují elektrické akumulátory ani připojení k síti a pro občany jsou tak mnohem levnější, jednodušší a efektivnější. Naopak oproti předchozím ročníkům zde letos bylo ještě mnohem více fotovoltaiky a příslušenství k ní a je zbytečné je podrobně probírat, protože většina jí je z Číny ale naštěstí už dobré kvality. Zajímavý byl však skleník firmy Volteco, využívající část dopadajícího slunečního záření na výrobu elektřiny. (foto fotovoltaický skleník).

Fotovoltaický skleník

Na druhé straně jako ochrana před tepelnými účinky slunečního záření je ideální zelená střecha (foto zelená střecha) nebo ochlazování interiérového vzduchu na bázi adiabatického odpařování vody (foto vodní ochlazování), tedy prakticky oproti klasickým klimatizačním jednotkám bez spotřeby elektrické energie, jen je ale třeba dávat pozor na zvýšenou vlhkost v místnosti.

Přítomni byli též hlavní výrobci či prodejci tepelných čerpadel, byť většina z nich je dodávána na základě dotací i tam, kde nelze jejich úspory elektřiny kvůli absenci podlahového vytápění plně využít a stávají se z nich spíše „přímotopy“, a zvýšilo se též zastoupení rekuperace a komplexních řešení pro tzv. chytré domy.

A jako odpověď na razantní zvýšení cen elektřiny a paliv nebyl letos na výstavě jediný elektrokotel a též zastoupení elektroakunádrží bylo slabé a bez novinek, a pochopitelně chyběly i plynové kotle. A naopak se kvůli vysokým cenám kapalných a plynných paliv zvýšilo zastoupení kotlů na pevná paliva (např. zplyňovacích, pyrolytických a automatických od fimy ROJEK), od těch sofistikovaných až po ty nejjednodušší a nově opět i na uhlí. Nejzajímavější novinku ale předvedla staronová firma VERNER se svým interiérovým kotlem na dřevo, štěpku či dřevní brikety s možností zadního přikládání včetně vybírání popela. (foto Verner zezadu). Něco takového bývá k vidění na zámcích, kde šlechta mívala krb se zadním přikládáním z chodby, aby nebyla služebnictvem při přikládání rušena. Díky tomuto interiérovému kotli tak v obýváku je stále čisto, bez skládky paliva, bez prachu při vybírání popela a bez zakouření při každém přikládání. Navíc tento kotel má zepředu dvojitá zasklená dvířka, takže jednak je omezeno popálení se, ale je tím i snížený průnik tepla do obýváku a zůstává především krásný vjem plápolajícího ohně. A to ještě není vše – kotel má výškově automaticky stavitelný rošt, takže plamen zůstává stále v potřebné viditelné výši, zkrátka super!

Objevila se i více sofistikovaná, ale stále ještě drahá a tím pro většinu obyvatel cenově nedostupná řešení pro úspory energií. Výjimku zde tvořila opět firma APATOR METRA ze Šumperku, která ke svému jednoduchému kapilárnímu komínovému teploměru spalin letos přidala i nástěnný bimetalický teploměr s velkým kulatým či hranatým ciferníkem nejen z plastu, ale i ze dřeva či břidlice, upozorňující obyvatele na aktuální teplotu v místnosti opět bez potřeby jakékoliv baterie či nastavování a seřizování a k jehož provozu ho stačí jen pověsit na zeď (foto teploměr APATOR), či cenově přístupné indikátory topných nákladů nebo odečtů vodoměrů s rádiovým vysílačem.

Z komunální techniky byly zajímavé průmyslové LED světelné zdroje Barlux dovozce Barcco Systém nebo pracovní plošiny, které pronajímá firma MAMET. Různé pracovní náčiní na plyn pak na venkovním stánku vystavovala známá firma MEVA.

Na závěr lze konstatovat, že přes počáteční obavy organizátorů plynoucí z toho, že většina firem je kvůli současné napjaté situaci s palivy a energiemi a tím i zařízeními na jejich efektivní využívání zcela vyprodaná a tudíž jejich zájem na propagaci ochabnul, tak se přesto výstava povedla a udržela si své pevné místo a lze se těšit na její další ročník. Pokud ale někdo tuto výstavu nestihnul a nechce čekat celý rok nebo to má do Ostravy příliš daleko, pak mu lze doporučit podobný špičkový Veletrh energetických úspor a stavařiny u našich rakouských sousedů v hornorakouském Welsu, kam Energy Centre České Budějovice každoročně vypravuje v pátek (letos 3.3.2023) za 490 Kč (včetně vstupenky na výstavu) v 8.30 autobus od nádraží v Českých Budějovicích (blíže web eccb.cz), takže i pro Pražáky stačí v 6.21 sednout na hlavním nádraží na Jižní expres a v 19.40 jsou zpět plní dojmů a nových poznatků.

Autor textu a fotografií : JUDr. Ing. Petr Měchura

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *