Vyhledat:

Inovace v systémech MEDMAX a MAXPLUS aku

Firma ASTING CZ,prezentuje inovace spočívající v nových koncepcích ztracených bednění MEDMAX. Výsledkem je stavební systém MAXPLUS aku, který se v kombinaci s plastovým bedněním posunuje do pozice leadera stavebních systémů pro nízkoenergetické, nulové a zejména ty nejkvalitnější pasivní domy.

 

 

Stavební systémy MEDMAX, MAXPLUS a MAXPLUS aku jsou dlouhodobě velmi úspěšné v rámci programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM. Naprostá většina projektů navržených z těchto systémů čerpá bezproblémově dotaci z tohoto dotačního programu.

MAXPLUS

V čem spočívá kouzlo MAXPLUS (aku)?

Nejtenčí masivní konstrukce na trhu. Subtilní monolitická konstrukce s vynikající únosností (tenký nosič izolantu). Již při 150 mm železobetonového jádra je možno vytvářet objekty o několika podlažích.

MAXPLUS aku

Trvalý spoj mezi tepelným izolantem a jeho nosičem. Vynikající adheze dvou rozdílných materiálů (neopor a beton) zajišťuje dokonalé a trvalé propojení izolantu s betonovým jádrem. Soudržnost je plnohodnotně jištěna 3x. Kromě samotné adheze je to rybinový spoj a také plastové spojky. Každé z těchto tří jištění je samo o sobě dostačující a trvalé.

Vysoce kvalitní tepelná izolace. Tepelná izolace na bázi neoporu s tepelnou vodivostí λ =0,31W/m K. Díky výrobě do forem, speciálnímu složení a objemové hmotnosti je dosahováno mnohem vyšší životnosti izolantu než těch běžně užívaných v rámci kontaktních zateplovacích systémů.

Žádná lepidla, žádné kotvy. Díky tomu jsou eliminovány veškeré nevýhody, které omezují životnost kontaktních zateplovacích systémů. Důležité je i odstranění bodových tepelných mostů díky absenci kotev.

Vzduchotěsnost. Díky betonovému jádru je systémy MAXPLUS požadovaných hodnot vzduchotěsnosti dosahováno bezproblémově. Běžně se pohybují mezi 10-50 % předepsaných hodnot pro pasivní domy. Systémem MAXPLUS aku bylo dosaženo rekordu v ČR n50 ≤ 0,6h-1. Této hodnoty bylo dosaženo při stavbě svépomocí.

Odolné domy. Díky železobetonové konstrukci a celkové koncepci projektů ASTING CZ je možno vytvářet domy směřující nejen k energetické soběstačnosti, ale také k odolnosti vůči stále více nás ohrožujícím klimatickým a dalším přírodním živlům.

Rychlost výstavby. Vzhledem k propracované technologii založené na tom, že v jednom kroku se zdí a zároveň izoluje, dochází k úspoře nákladů za pracovníky, energie a lešení.

Svépomocí i pasivní dům. Vzhledem k jednoduchosti výstavby lze systémy MAXPLUS zrealizovat pasivní dům i svépomocí. V kombinaci s dotací z programu NZU se jedná o velmi oblíbený způsob výstavby.

Variabilita systému. Systém obsahuje tvarovky tl. 50, 100, 150, 200, 250, 300 mm. Jejich kombinací se dosáhne vždy potřebných tepelných vlastností zdiva, a to až U = 0,05W/m2K.

Extrémní akumulace. Ve variantě MAXPLUS aku je betonové jádro plně využitelné k akumulaci tepelné energie. Vzhledem k objemové hmotnosti betonu je takto dosažená akumulace i přes subtilní betonové jádro, bezkonkurenční.

Úspora zastavěné plochy. Díky subtilnímu železobetonovému jádru je ve výsledku subtilní i výsledná obvodová stěna. V porovnání s jinými stavebními systémy se u běžného jednopodlažního rodinného domu jedná o úsporu, dle velikosti domu o 6 až 10, ale i více m2 zastavěné plochy.

 

 

Společnost ASTING CZ PASIVNÍ DOMY se věnuje nejen vývoji a distribuci stavebních systémů MAXPLUS (aku), ale rovněž projekcí pasivních domů rodinných, bytových a objektů občanské vybavenosti. V rámci realizací se firma věnuje stavbám do fáze: UZAVŘENÁ ZATEPLENÁ STAVBA. Pro další průběh stavby přechází do režimu dozoru z hlediska pasivity v nutném rozsahu, tak aby bylo dosaženo výsledků požadovaných projektem.

 

Systémy MED, MEDMAX, MAXPLUS (aku) je realizováno více jak 1000 objektů v ČR i v zahraničí. Značná část z nich je na principu pasivního standardu. Téměř všechny projekty zpracované společností ASTING CZ PASIVNÍ DOMY splňují podmínky k získání dotace programu ZELENÁ ÚSPORÁM.

Výstavní stánek firmy ASTING CZ v rámci veletrhu FOR ARCH 2017 je v hale 1, číslo stánku 1F07. Veletrh probíhá ve dnech 19. – 23. 9. 2017 ve výstavním areálu v Praze Letňanech.

www.asting.cz

www.medmax.cz

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *