Vyhledat:

Jak na smog? Přestat topit ve starých kotlech

  • Zdrojem největšího znečištění ovzduší v ČR jsou místně kotle na tuhá paliva
  • Každá výměna kotle na tuhá paliva snižuje množství vypouštěného prachu o čtvrt tuny za rok
  • Vloni byly zhoršené rozptylové podmínky v ČR ve235 dnech roku

 

 V řadě měst a obcí vČeské republice je aktuálně vyhlášena smogová situace(Ostravsko, Karvinsko a Frýdecko-Místecko bez Třinecka).Podle analýz Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se na znečištění ovzduší v dýchacích zónách obyvatelstva největší měrou podílejí lokální topeniště, následovaná dopravou a průmyslovou výrobou. Jedním z účinných řešení problematiky smogu je přechod domácností na moderní ekologické vytápění. 

„Vytápění domácností pomocí kotlů na pevná paliva patří jednoznačně k hlavním zdrojům znečištění ovzduší v městech a obcích. Místy je tento podíl na znečištění až 90 procentní, především v důsledku používání starých neekologických kotlů,“ zdůraznil Jan Ruml, výkonný ředitel Českého plynárenského svazu (ČPS), a dodal: „Lidé mají stále možnost získat ve většině krajů České republiky statisícové dotace z programu tzv. kotlíkových dotací na výměnu starého kotle na tuhá paliva za nový ekologický. Navíc se blíží rok 2022, kdy od září vejde v platnost zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy pod pokutou 50 tisíc korun. Podle údajů Českého statistického úřadu jimi stále topí až 300 tisíc domácností.“

Dlouhodobě nejhorší je kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji. Nechtěné prvenství v tomto směru drží Ostrava, konkrétně městské části Radvanice a Bartovice, kde lidé dýchají znečištěný vzduch z celé republiky nejvíce dnů v roce. Spalování pevných paliv zvyšuje zdravotní rizika, ať už jde například o kardiovaskulární onemocnění, cukrovku, vznik karcinomů, respirační potíže, nižší plodnost u mužů či rizika v těhotenství.

„Apelujeme na všechny, aby s výměnou starého kotle za nový ekologický neváhali. Jen v Moravskoslezském kraji jsou stále k dispozici dotace na výměnu dalších dvou tisíc kotlů.Celková výše dotace dnes může domácnostem na řadě míst pokrýt veškeré pořizovací náklady na nový kotel na zemní plyn,“ zdůraznil J. Ruml.

Z jednotlivých studií vyplývá, že spalování zemního plynu je v porovnání s ostatními zdroji tepla nejšetrnější k životnímu prostředí. Každá nová přípojka sníží roční objem vypouštěného prachu do ovzduší v průměru o více než čtvrt tuny. „Přechodem na zemní plyn lze rovněž výrazně snížit i emise látek poškozujících lidské zdraví, zejména karcinogenních uhlovodíků (PAU) a nebezpečných oxidů dusíku (NOx),“ doplnil J. Ruml.Kotlíkové dotace a rozšířený servis plynárenských firem nabízí příležitost, jak si levně pořídit komfortní, a přitom ekologické topení. Více informací lze nalézt na www.zemniplyn.cz.

Plynový kondenzační kotel se vyznačuje nižšími pořizovacími náklady ve srovnání s tepelnými čerpadly i s kombinovanými kotli 5. generace. Má vysokou účinnost, která je zárukou nízké spotřeby plynu. Žádný jiný zdroj vytápění neohřeje zásobník vody tak rychle jako právě plynový kotel. Další výhodou je nenáročnost obsluhy i nižší četnost čištění a údržby.

Smogová situace se vyhlašuje tehdy, pokud alespoň na polovině měřicích stanic překročil vlivem zhoršených rozptylových podmínek dvanáctihodinový průměr škodlivin hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový a ve výhledu na 24 hodin se nepředpokládá jeho pokles. Stav regulace meteorologové vyhlašují v případě, že průměr překročí 150 mikrogramů na metr krychlový. V případě vyhlášení stavu regulace musejí některé průmyslové podniky přijmout opatření včetně omezení výroby, aby ještě více neznečišťovaly ovzduší.

V loňském roce bylo podle statistik ČHMÚ vyhlášeno 39 smogových situací (celková délka trvání 196 dnů) a 17 regulací (celková délka trvání 39 dnů) z důvodu vysokých koncentrací polétavého prachu PM10. Všechny byly vyhlášeny v období od 7. ledna do 17. února. V roce 2017 došlo k vyhlášení také dvou červnových smogových situací z důvodu vysokých koncentrací přízemního ozonu (celková délka trvání 2 dny).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *