Vyhledat:

Jak se bránit, když OTE zpětně změní datum uvedení vaší elektrárny do provozu

Na konci minulého roku vydal pražský městský soud rozhodnutí v případu chybějícího připojení elektroměrů, ve kterém potvrdil závěry obou stupňů Státní energetické inspekce (SEI). Podle SEI nebyly u elektráren, které nedisponovaly měřícím zařízením, splněny podmínky pro jejich uvedení do provozu. Při akceptování tohoto výkladu by pak u celé řady elektráren nastal okamžik uvedení do provozu mnohem později, často až v roce následujícím po skutečném datu připojení. Vliv na mnoho elektráren by pak byl pravděpodobně likvidační. 

Uvedené rozhodnutí Městského soudu je závazné pouze pro daný případ (kauza Solar Černilov) a byla proti němu podána kasační stížnost, o které nyní rozhoduje Nejvyšší správní soud. Pokud by však tento soud potvrdil závěry Městského soudu, lze očekávat, že správní soudy budou i v ostatních řízeních zastávat stejný právní názor. Naše kancelář se proto intenzivně zabývá jednotlivými scénáři, které by mohly v případech elektroměrů nastat.

Pokud soudy potvrdí závěry SEI o tom, že výrobci neoprávněně čerpali dotaci na podporu elektřiny ze slunečního záření, OTE na základě pravomocného rozhodnutí SEI změní ve své evidenci údaj o datu uvedení elektrárny do provozu. Platnost této změny nastane navíc zpětně od počátku registrace a nové datum bude odpovídat datu, kdy elektrárna údajně splňovala všechny podmínky pro její uvedení do provozu (tedy kdy byla osazena elektroměrem). Výrobci by v takovém případě nejenže v budoucnu dostávali nižší podporu, ale pravděpodobně by po nich byla zpětně vymáhána i část podpory, kterou již v minulosti obdrželi.

Zdroj : www.fbadvokati.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *