Vyhledat:

Jak správně navrhnout dům, abyste co nejvíce ušetřili

Ve fázi prvotního návrhu domu se rozhoduje o budoucí kvalitě budovy. Na vytvoření dokonale fungujícího a energeticky co nejúspornějšího řešení by měl celý projekční tým pracovat společně (a to včetně profesí). Už ve fázi studie a prvotního rozpracování musí být jasná například návaznost architektury na konstrukční systém a statiku, vnitřních dispozic na rozvody větrání apod. V dalších fázích projektu se už „jen“ zpřesňují

 

původní rozhodnutí a na zásadní změny v prvotním konceptu pak většinou nezbývá čas, chuť nebo i finance. Takto se navrhují kvalitní moderní pasivní domy.

Umístění budovy na pozemku a správná orientace

Vhodná orientace budovy na pozemku je velmi důležitá. Ideální pozemek by měl umožňovat nestíněné umístění domu a otočení hlavní fasády s největší prosklenou plochou od jihovýchodu přes jih po jihozápad. Někdy však volbu pozemku nebo umístění budovy nemůžeme ovlivnit, například v případě řadové zástavby. Všechny okolní podmínky včetně budoucích předpokladů je potřeba v projektové fázi přesně definovat a zahrnout je do návrhu i výpočtů.

Ideální návrh domu

Návaznost, komplexnost a jednoduchost řešení zaručí kvalitní návrh. Ideálně navržený a umístěný pasivní dům by měl mít:

 • kompaktní, málo členitý tvar
 • největší plochu oken na jihpřípadně na jihovýchod nebo jihozápad, nejmenší na severní straně
 • efektivní využití vytápěného prostoruuvnitř domu
 • solární zisky nesnižované zastíněním okolní zástavbou, terénem či nevhodně umístěnou pergolou
 • vhodné letní stíněníproti přehřívání interiéru místností umístěné s ohledem na světové strany

Příklad ideálního umístění domu na pozemku. Jižně orientována fasáda zůstává bez stínění.

Co ovlivňuje energetickou náročnost budov v pasivním standardu?

Nízká spotřeba energie pasivních domů není zabezpečena silnější vrstvou izolací, kvalitními okny a rekuperací odpadního vzduchu. Rozhodně se na malých tepelných ztrátách a vysokých pasivních ziscích výrazně podílí víc faktorů, které je potřeba při návrhu domu zohlednit. U běžných domů, které energií doslova plýtvají, tyto faktory energetickou náročnost stavby tolik neovlivní. Navýšení nebo úspora 5 až 10 (i víc) kWh/(m2a) u běžných domů nehraje velkou roli. Naproti tomu u pasivních domů, kde je celková potřeba tepla na vytápění menší než 15 kWh/(m2a), se to odrazí výrazně!

Výslednou energetickou náročnost a chování budovy ovlivní zejména:

 • volba pozemku– orientace a osazení budovy na pozemku s ohledem na případné zastínění terénem, zelení nebo okolní zástavbou
 • klimatická oblast– hory, nížiny, hluboké stinné údolí a exponovanost objektu vůči větru
 • velikost budovy– přiměřená danému účelu
 • tvarové řešenía členitost stavby
 • zónování místností– vnitřní dispozice s ohledem na vytápěný a nevytápěný prostor i orientaci ke světovým stranám
 • vlastnosti obvodových konstrukcí, řešení tepelných mostů a vazeb
 • velikost prosklených plochna jednotlivých fasádách
 • způsob větránía distribuce vzduchu zdroj tepla, příp. vhodná kombinace zdrojů
 • velikost a regulace otopné soustavy
 • způsob, jakým je zajištěna ochrana proti letnímu přehřívání
 • volba elektrických spotřebičů
 • skutečný způsob užíváníbudovy

Co je u pasivního domu nejdůležitější?

Pro splnění parametrů pasivního domu je potřeba pro každý konkrétní případ vhodně zkombinovat několik principů a ani jeden nezanedbat:

 • vhodný tvar a orientacepobytových místností ke slunci
 • perfektní tepelná ochrana– silná tloušťka izolace, okna s izolačními trojskly, vyloučení tepelných mostů
 • maximalizace solárních ziskůs ochranou proti letnímu přehřívání
 • vzduchotěsná obálkaproti zbytečnému provětrávání spárami
 • řízené větráníse zpětným ziskem tepla (rekuperací)
 • úsporný zdroj teplaa využívání obnovitelných zdrojů energie

Photocredit: Centrum pasivního domu (se souhlasem)

Solární zisky 

Pokud je to možné, je dobré co nejvíce využít jižní, resp. jihovýchodní až jihozápadní orientaci. Solární zisky umožňují krýt 30–50 % celoročních tepelných ztrát domu. Pokud tedy máme špatnou orientaci, nebo velké stínění okolními stavbami či stromy, musíme nedostatek solárních zisků kompenzovat precizněji řešenou tepelnou izolací.

Zkontrolovat stínění okolní zástavbou nebo terénem se při návrhu vyplatí. Zde vidět špatný případ: solární zisky jsou sníženy na polovinu kvůli stínění okolní zástavby. Obrázek z aplikace v chytrém telefonu.

Pozor! Častou chybou je představa, že pro pasivní dům je vhodná prosklená celá jižní fasáda. I když to může vypadat přinejmenším efektně, často díky tomu dochází k výraznému letnímu přehřívání. Nejenže samotná okna jsou dražší než stěny, navíc je musíme doplnit drahým vnějším stíněním. Optimální je proto prosklení do 40 % jižní fasády s letním stíněním, které je řešeno například přesahem střechy

Photocredit: Centrum pasivního domu (se souhlasem)

Uspořádání vnitřní dispozice
Tímto pravidlem se řídí i vnitřní dispozice. Na jih se umísťují pobytové místnosti s větším prosklením a potřebou přirozeného osvětlení. Naopak na severu najdeme místnosti s minimální potřebou oken – tedy například vstup, komunikační prostory, schodiště, technickou místnost, toaletu či koupelnu.

Na návrhu se vyplatí nešetřit

Na návrhu se nevyplatí šetřit, protože správným postupem v projektové fázi můžeme ovlivnit cenu domu, provoz i jeho funkčnost při co njenižších nákladech. Jednotlivé prvky se mohou a budou v průběhu času měnit, ale promyšlená koncepce respektující místní podmínky zůstane. Je zřejmé, že neexistuje žádné ideální, všude použitelné řešení a potřebného výsledku se dosahuje zejména optimalizací návrhu.

Autor:
Ing. Libor Hrubý
Centrum pasivního domu

Zdroj: www.drevostavitel.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *