Vyhledat:

Jubilejní Infotherma 2018

Dovolujeme si Vás pozvat na dvacáté páté pokračování mezinárodní výstavy Infotherma, které se uskuteční ve dnech 22. – 25. ledna 2018 na ostravském výstavišti Černá louka. Toto každoroční setkávání odborné veřejnosti, vystavovatelů a návštěvníků je od prvopočátků věnováno tepelné pohodě našich příbytků za přijatelných podmínek a s co nejmenšími negativními dopady na životní prostředí.

 

Výstavy se snažily a snaží mapovat jak technický pokrok, tak si všímati dopadů na životní prostředí a pokud možno eliminovat nejrůznější lobbistické a politické tlaky, omyly a diletantství, kterých se za čtvrt století u této problematiky něco vystřídalo. Na některé z nich doplácíme a ještě řadu let doplácet budeme.

 

Zásluhu na tom, že o výstavu je stále zájem jak u odborné, tak i laické veřejnosti,mají především domácí a zahraniční vystavovatelé, kteří každoročně přicházejí nejen s technickými novinkami, vynálezy a užitnými vzory, ale i náměty a připomínkami k dané problematice. Potěšující je i skutečnost, že u návštěvníků, ale i vystavovatelů, roste zájem i o odborný doprovodný program. V posledních letech bylo proto potřeba kromě kongresového centra, kde se většinou konají konference, vyčlenit i část vstupního pavilonu pro semináře, besedy, diskuze a konzultace.

 

 

V rámci tradičního zaměření výstav Infotherma se každoročně snažíme hledat a představit vize, kam by se mohlo i mělo ubírat moderní a ekonomicky dostupné vytápění našich příbytků. Nikdo nepochybuje o tom, že v brzké budoucnosti se neobejdeme bez energie ze slunce, nitra země, síly větrů a dalších obnovitelných zdrojů. Jednu z cest k tomuto cíli bychom chtěli na Infothermě  2018 představit a to formou decentralizované výroby energií především z obnovitelných zdrojů a možnosti jejich skladování. Platí to především o umísťování fotovoltaických solárních panelů na střechy domů a možnost skladování přebytků v bateriích. Tímto se otevírá i další možnost spolupráce s centrálními výrobci energie.

 

Čtvrtstoletí výstav Infotherma vybízí nejen ke vzpomínkám, ale i k upřímnému poděkování všem,kteří se svým dílem podíleli a podílejí na přípravách a realizaci těchto výstav.

 

V případě Vašeho zájmu se prezentovat na Infothermě 2018, pod těmito odkazy najdete závaznou přihlášku:

Vše o výstavě www.infotherma.cz

 

Ještě jednou Vás srdečně zveme na Infothermu 2018.

Agentura Inforpres, pořadatel výstav Infotherma

Kontakt: bujakova@inforpres.cz , tel.: +420 602 727 219, +420 737 169 106

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *