Vyhledat:

Když dodavatel prodá podnik i s klienty, smlouvy platí dál

Odchod řady dodavatelů z trhu, i to je důsledek energetické krize. Ne všichni však ukončili dodávky a poslali spotřebitele k dodavateli poslední instance (DPI). Časté jsou také prodeje kompletního jmění dodavatele (tzv. závod) anebo odštěpené části závodu jinému dodavateli. Součástí těchto prodejů jsou i smlouvy se zákazníky. Na Energetický regulační úřad (ERÚ) se za poslední rok obrátily stovky z nich.

Prodej závodu či jeho odštěpené části má pevná pravidla. Kupující především přebírá všechny smluvní závazky; musí dodržet stávající smlouvy se zákazníky. Oznámení, které klientům přijde, tomu však mnohdy neodpovídá.

„Uvítací dopisy mají často vyvolat dojem, že došlo ke změně dodavatele nebo že spotřebitele přebírá jakýsi záchranný dodavatel, respektive DPI. Společnosti často neupozorňují na to, že smluvní podmínky dodávky se pro klienta nijak nemění, a naopak mají tendenci uplatňovat podmínky nové. Když si vás dodavatel takto koupil, převzal ovšem všechny povinnosti, které mu vůči vám vyplývají ze stávající smlouvy,“ upozorňuje Ladislav Havel, člen Rady ERÚ.

„Jestliže vás přebírající dodavatel nutí k podpisu nové smlouvy nebo dodatku ke smlouvě v rozporu se zákonem, odmítněte ho. V případě převodu závodu či jeho části se nové smlouvy neuzavírají! U takového jednání by ERÚ dodavatele podezíral z užití nekalé obchodní praktiky a věc šetřil. Pokud totiž podlehnete, mohou se podmínky smlouvy změnit výrazně ve váš neprospěch,“ doplňuje Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ.

Nezáleží na tom, jestli má zákazník uzavřenou smlouvu na dobu určitou, nebo neurčitou. Subjekt, který závod či jeho část koupil, je povinen dodržovat podmínky všech smluv, které v rámci převodu závodu nabyl. Změna dodavatele v tomto případě probíhá automaticky a po zákazníkovi nevyžaduje žádnou aktivitu.

„Je na odpovědnosti dodavatelů, kteří transakci uskutečnili, aby si mezi sebou dohodli podrobnosti převodu. Pokud zákazník například nedostal včas informaci o převodu závodu s novými platebními instrukcemi, a proto zaplatil zálohu ještě původnímu obchodníkovi, měl by trvat na tom, aby si oba obchodníci peníze mezi sebou převedli. Stejně tak by změna neměla zkomplikovat ani vrácení případných přeplatků. Spotřebitel o ně bude žádat jen jednoho dodavatele, toho nového, který si zákazníka „koupil“ i s veškerými závazky,“ vysvětluje Ladislav Havel.

Co se týče samotné ceny, i zde platí výše uvedená pravidla. Zahrnuje-li smlouva fixaci ceny, musí částka zůstat neměnná po celou dobu fixace, nehledě na to, čí logo vidí spotřebitel ve vyúčtování. U nefixovaných cen stanovených běžným ceníkem pak dodavatel musí spotřebitele standardně informovat o změně ceny nejpozději třicet dní předem a zároveň musí zákazníky poučit, že smlouvu mohou vypovědět do desátého dne před nabytím účinnosti oznamovaných změn.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *