Vyhledat:

Komentář: Nařízení Rady EU urychlí výstavbu obnovitelných zdrojů. Soláry schválí do 3 měsíců

Nařízení, které urychlí zavádění energie z obnovitelných zdrojů, schválila v pondělí 19. 12., Rada EU (EN, CZ). Je koncipováno jako provizorní právní úprava s účinností na 18 měsíců.

Nařízení zkracuje veškeré lhůty pro povolování a připojování solárních zdrojů energie (FVE) umístěných na budovách na 3 měsíce, a to bez ohledu na plánovaný instalovaný výkon. V případě zařízení s kapacitou do 50 kWp nařízení navíc zavádí fikci souhlasu. To znamená, že pokud příslušné orgány neodpoví do jednoho měsíce od podání žádosti, považuje se za schválenou. Nařízení se tak dotkne zejména provozovatelů distribuční soustavy a povolovacích orgánů.

Novými pravidly se české orgány budou muset řídit ihned po schválení nařízení Radou a zveřejnění v Úředním věstníku EU. Členské státy k němu nemusí přijímat další legislativu. Účinné by nařízení mohlo být ještě do konce roku.

Solární elektrárna: stavbu urychlí i fikce souhlasu

Zavedení tříměsíční lhůty urychluje procesní stránku povolování menších FVE na střechách a fasádách. Jedná se však o poměrně zásadní změnu, a je otázka, jestli je v silách příslušných orgánů tuto lhůtu dodržet. V případě zařízení do 50 kWp, která představují většinu FVE instalovaných na budovy, by však tento problém měla řešit navrhovaná fikce souhlasu. U těchto zařízení by tak mělo skutečně dojít k velkému zrychlení ve výstavbě.

Zároveň ale upozorňujeme, že nařízení nijak neřeší jiné, hmotněprávní překážky výstavby obnovitelných zdrojů, jako je například územní plánovací dokumentace, která na mnoha místech výstavbu znemožňuje.

Nově nařízení také stanovuje, že plánování, výstavba a provoz zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a jejich připojení k síti se považují za projekty v převažujícím veřejném zájmu. To by je mělo zvýhodnit při případném porovnávání s jinými veřejnými zájmy, např. s ochranou životního prostředí, v rámci povolovacího řízení.

Rychlejší zdroje? Pouze ty nově pořizované

Nařízení, které přijala Rada EU, se částečně liší od původního návrhu Evropské komise. V prvé řadě omezuje účinek přijatých změn pouze na řízení, která budou zahájena až po účinnosti tohoto nařízení. Obecně se tak u připravovaných projektů vyplatí počkat se zahájením povolovacího procesu na účinnost nařízení. Členské státy mají ovšem možnost nařízení použít i na dříve zahájená řízení.

Oproti původní verzi mají členské státy také několik možností, jak nově přijatá pravidla na svém území rozvolnit. Například zmíněnou hranici pro aplikaci fikce souhlasu mohou snížit až na 10,8 kWp, a to v případě, že užití 50 kWp hranice “vede k významné administrativní zátěži nebo omezením pro provoz elektrizační soustavy”.  Dále pak mohou členské státy vyloučit z tříměsíční lhůty pro povolení a připojení FVE určité oblasti nebo stavby z kulturních nebo bezpečnostních důvodů. To bohužel znamená, že urychlení zavádění energie z obnovitelných zdrojů mohou členské státy částečně znovu přibrzdit.

Video: jaký byl původní návrh Evropské komise?

Zrychlení povolovacích procesů pro OZE v původním návrhu Evropské komise přiblížila na tiskové konferenci Jak zezelenalo Česko během EU předsednictví vedoucí týmu Odpovědné energie Laura Otýpková. Pusťte si ji ze záznamu:

Autor: Vavřinec Dudek, právník expertní skupiny Frank Bold

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *