Vyhledat:

KOTLÍKOVÉ DOTACE a NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Častým dotazem bývá, jaká je aktuální možnost dotace na výměnu zdroje vytápění. Tato oblast byla podporována výhradně v rámci programu Nová zelená úsporám. Nicméně od roku 2015 vstoupil do hry zcela nový dotační program Kotlíkové dotace. Program se týká celé republiky a převzal prim hlavního dotačního titulu na výměnu zdrojů na vytápění v rodinných domech. Jedním z důvodů pro spuštění programu jsou zároveň změny v zákoně o ochraně ovzduší, kdy po roce 2022 nebude možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle (1. a 2. emisní třída).První výzvu má již většina krajů úspěšně za sebou a zájem domácností byl obrovský.To znamená,že původněvyčleněná třímiliardová částka je ve většině krajů bezezbytku vyčerpána a jsou i kraje, kde počet žádostí výrazně překročil původně vymezené prostředky. Druhá vlna (z celkových tří) by měla být spuštěna na podzim letošního roku. A na jaká opatření program cílí?

Již nyní je jisté, že oproti první výzvě dojde k určitým změnám. Ve druhé vlně nebudou podporovány nové kotle spalující čistě uhlí a kombinované kotle na uhlí a biomasu s ručním přikládáním a získání dotace nebude podmíněno realizací mikroenergetického opatření.  Stejně jako u předchozí výzvy se bude i v té aktuální výše dotace lišit dle druhu nového zdroje tepla a pokryje podstatnou část vynaložených nákladů. Nejvyšší bude při instalaci tepelného čerpadla nebo automatického kotle na biomasu, kdy může pokrýt 80 % způsobilých výdajů (až 120 tisíc Kč). Nezanedbatelná nebude ani v případě kotle na biomasu s ručním přikládáním (80 % způsobilých výdajů,nejvýše však 100 tisíc Kč), plynového kondenzačního kotle (75 % způsobilých výdajů,max. 95 tisíc Kč) a automatického kotle na uhlí a biomasu (75 % způsobilých výdajů, max. 75 tisíc Kč). Žadatelé z tzv. prioritních oblastí budou mít navíc nárok na navýšení dotace o 7,5 tisíce Kč.

Další výhodu získají od září 2017 žadatelé, kteří se rozhodnou pro výměnu kotle a současné zateplení domu s programem Nová zelená úsporám. Při kombinaci obou programů mohou získat mimořádný dotační bonus ve výši až 40 tisíc korun.

V první vlně kotlíkových dotací došlo k poměrně rychlému vyčerpání alokované částky. Proto doporučujeme plánovanou výměnu tepelného zdroje ve vašem rodinném domě za zdroj ekologičtější a ekonomičtější, i vzhledem k ukončení topné sezony, neodkládat. Výdaje jsou za předpokladu splnění podmínek dotačního programu uznatelné zpětně od 15. 7. 2015.

Je třeba dát si také pozor na konkrétní znění podmínek daného kraje, kam žadatel spadá a kde bude jeho žádost administrována, jelikož některé parametry či způsob administrace se kraj od kraje mohou lišit.

Pracovníci Energy Centre České Budějovice se aktivně zapojili do první vlny Kotlíkové dotace. Zájem ze strany žadatelů byl značný. Občané Jihočeského kraje využívali jak bezplatné a nezávislé poradenství, tak i služby energetických specialistů spojených s návrhem mikroenergetických opatření, zpracováním průkazu energetické náročnosti nebo i pomoc s přípravou a vyplněním žádosti.

 

Program Nová zelená úsporám běží za stávajících podmínek od konce října 2015, kdy byla vyhlášena kontinuální výzva, v rámci které je možné žádat až do konce roku 2021. Za celou dobu působnosti patří k nejefektivnějším programům v České republice zaměřeným na úspory energie v budovách pro bydlení. Státní fond životního prostředí ČR, který program administruje, přijal 24 tisíc žádostí na více než 5 miliard korun, z nichž vyplatil dvě miliardy korun. Příjem žádostí je průběžný a tak si žadatelé i projektanti již zvykli, že není potřeba chvátat a mohou si svou žádost a podklady v klidu připravit.

Program cílí na majitele rodinných domů po celé republice a majitele bytových domů na území Prahy.Vlastníci bytových domů mimo Prahu mohou čerpat dotace na obdobná nízkoenergetická opatření z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Podporováno je nadále zateplování a výměna oken stávajících domů, výstavba nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (tzv. pasivní domy), instalace systémů nuceného větrání s rekuperací a podpora obnovitelných zdrojů energie – solární kolektory, fotovoltaické systémy nebo výměna neekologického vytápění za tepelná čerpadla či kotle na biomasu.

Na výměnu zdrojů v NZU je možné žádat pouze ve variantách, kdy jsou v objektu stávajícím hlavním zdrojem lokální topidla nebo případně elektrické vytápění (elektrokotel, elektrické přímotopy) lze nahradit systémem s tepelným čerpadlem. Na všechny ostatní varianty je určen program Kotlíkové dotace.

V případě zateplování konstrukcí a výměny oken lze získat dotaci podle metrů čtverečních daného opatření:

– zateplení obvodových stěn         500 – 800 Kč/m2

– zateplení střechy                          500 – 800 Kč/m2

– výměna oken a dveří                   2100 – 3800 Kč/m2

– zateplení podlahy na zemině     700 – 1200 Kč/m2

– zateplení stropů                            330 – 550 Kč/m2

Dotaci na výstavbu rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností lze získat 300 tis. Kč nebo 450 tis. Kč.

Na pořízení nového zdroje lze čerpat dotaci 40 – 80 tis. Kč nebo 50 ´- 100 tis. Kč pokud bude výměna zdroje realizována spolu se zateplením.

U solárních systémů (fototermika, fotovoltaika) lze získat dotaci od 35 tis. Kč (systémy pouze na ohřev vody) až po 100 tis. Kč na fotovoltaický systém s akumulací energie.

Aktuálně:

Program čeká další rozšíření, které se týká oblasti podpory na pořízení solární fotovoltaické elektrárny s vyšším instalovaným výkonem (více než 4 000 kWh/rok) a s dotací až 150 tisíc korun, a zároveň nově nabízí dotaci i těm žadatelům, kteří již peníze na solární systém získali, ale rádi by ho dále rozšířili a zefektivnili. O novinky si mohou domácnosti začít žádat od 4. září letošního roku.

Začátkem roku byla spuštěna zcela nová výzva na výstavbu nových bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností, na které je možné žádat na celém území České republiky. V tomto případě činí dotace fixní částku 1300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy bytového domu.

Navíc byly přidány i doplňkové oblasti: podpora na výstavbu zelených střech (až 500 Kč/m2) apodpora využívání tepla z odpadní vody (až 5000 Kč na jeden systém či bytovou jednotku). Na tyto oblasti mohou žádat jak majitelé rodinných tak i bytových domů.

Povinnou přílohou ke každé žádosti je mimo jiné i tzv. odborný posudek, který se skládá z energetického hodnocení a projektové dokumentace.

Energy Centre České Budějovice nabízínejen poradenství ohledně úspor energií a aktuálních dotačních titulů, alenabízí i možnost zpracovat Energetické hodnocení pro program NZU, Průkaz energetické náročnosti či Energetické posudky a audity pro jiné dotační programy (IROP, OPŽP, OPPIK). Dále je možné využít měření termovizní kamerou.

Energetičtí poradci ECČB jsou kvalifikovanými odborníky ve svém oboru a jsou začleněni do sítě Energetických konzultačních a informačních středisek (EKIS) s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu. Osobní bezplatné porady probíhají v poradenské místnosti v kanceláři ECČB vždy pondělí a středy 13 – 17hod. Je možné objednat si také konzultaci přímo na místě ve vašem domě/bytě, ale v tomto případě je ovšem nutné uhradit energetickému poradci cestovní náklady – viz ceník na stránkách www.eccb.cz. Případně můžete využít jinou formu konzultace, buďto položit dotaz prostřednictvím webového formuláře dostupného na stránkách www.mpo-efekt.cz nebo zavolat na telefonní číslo: 387 312 580, popř. zanechat vzkaz na bezplatném záznamníku 800 38 38 38.

Zajímá-li vás problematika úspor energií a využití obnovitelných zdrojů, nabízíme možnost průběžného zasílání aktuálních informací (semináře, exkurze, výstavy, soutěže a další aktivity). V případě vašeho zájmu o zasílání informacímůžete využít našeho formuláře dostupného na stránkách www.eccb.cz, sekce “Zasílání aktualit”.

 

Autor článku: Ondřej Pokorný, DiS., Energy Centre České Budějovice

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *