Vyhledat:

Kupujete kalové čerpadlo? Vybírejte podle typu čerpané vody!

Plánujete si pořídit drenážní čerpadlo nebo tlakovou kanalizaci? Pak se neobejdete bez kalového čerpadla. „Kalovky“ se řadí mezi nejpoužívanější pomocníky na čerpání vody v domě i na pozemku. Můžete s nimi čerpat dešťovou či odpadní vodu, fekálie i kapaliny s obsahem různých nečistot. Taková pestrá škála využití ovšem znamená, že si při výběru musíte dát záležet, abyste si pořídili čerpadlo přesně pro vás.

Kalová čerpadla se liší od běžných ponorných čerpadel tím, že jsou schopna vyčerpat i kapaliny s vyšší hustotou a obsahem kalů. To jsou pevné, vláknité nebo abrazivní nečistoty a příměsi včetně písku, jílu či bahna. Kalové čerpadlo se vám bude rovněž hodit i v jiných situacích – například k odčerpání zaplaveného sklepa nebo dešťové vody s napadaným listím. „To, jakou vodu čerpáte, je vůbec nejdůležitější informace pro správnou volbu kalového čerpadla,“ prozrazuje Martin Křapa, obchodní ředitel společnosti Pumpa, která se na prodej čerpadel a jejich servis zaměřuje více než 30 let.

Mezi nejčastější typy „kalovek“ patří:

  • Drenážní čerpadla jsou určena pro čerpání tzv. světlé odpadní vody, jako je voda dešťová, říční voda nebo odpadní voda bez vláknitých nečistot a abraziv typu písku nebo kamení. Typickým použitím je odvodňování sklepů či čerpání z řeky, potoka, čerpání dešťové vody nebo drenáže. Používají se výhradně právě pro málo znečištěnou vodu a nejsou určena pro čerpání splašků. Konstrukčně je pro tato čerpadla typické, že sací strana je vybavena mřížkou, která propustí jen tak velké nečistoty, které čerpadlem projdou zároveň s čerpanou kapalinou. „Příkladem spolehlivého drenážního čerpadla je PUMPA blue line PSPH, jež se hodí na zavlažování i odčerpání vody ze sklepů, bazénů či jezírek,“ říká Křapa. Speciální kategorií drenážních čerpadel jsou čerpadla určená pro vodu s abrazivy, jež najdou uplatnění hlavně v průmyslu a stavebnictví.
  • Čerpadla na fekálie se používají pro čerpání splašků a fekálií. Nejčastěji se používají čerpadla litinová a nerezová s uzpůsobenou konstrukcí. V mnohých případech je nutné použít čerpadlo s řezacím zařízením, které hrubé nečistoty nejdříve rozdrtí a následně vyčerpá. Tato čerpadla ale nejsou vhodná pro čerpání vody s obsahem písku, kamení nebo jílu.
  • Čerpadla do septiku jsou logickou volbou domácností, které nejsou napojeny přímo na kanalizaci. Používají se tedy do septiku, žumpy či jímky na splašky. Vybavená plovákovým spínačem se mohou automaticky zapínat a vypínat podle hladiny v septiku. Až na výjimky může být čerpadlo trvale v septiku ponořeno. „Spolehlivým čerpadlem do septiku je například nerezové Leo LKS. Je ideální do retenčních nádrží a poradí si i s nečistotami do průměru 3,5 centimetru,“ doporučuje Křapa.
  • Přečerpávací zařízení se používají k přečerpání odpadu z níže položených míst do septiku nebo kanalizace. Slouží k odvodu vody u toalet, sprch, bidetů a umyvadel a jsou vhodná pro čerpání odpadních vod z míst, jako jsou např. suterénní byty, kde odpadní voda nemůže být vedena přímo do kanalizace gravitačně.
Odvádění splaškové vody z domu je možné realizovat pomocí čerpací stanice (1) umístěné mimo dům.
Hodí se pro odčerpávání a akumulaci drenážních a povrchových vod, jakož i odpadních vod z obytných budov a průmyslových provozů.
. Čerpací stanice jsou vyrobeny z polyetylénu a můžou být vybaveny buď jedním nebo dvěma čerpadly (2
. Spolehlivý provoz pak zajistí řídící jednotka. Při instalaci čerpací stanice je nutné zajistit její ochranu proti zpětnému toku čerpané kapaliny pomocí zpětné klapky s koulí (3).Z důvodu případného servisního zásahu je také nutné instalovat na výtlačné potrubí uzavírací armaturu (4).

Toaleta pod úrovní kanalizace? Žádný problém!

Čerpadla pro tlakovou kanalizaci se používají tam, kde je nutné překonat výškové rozdíly a nelze vybudovat běžnou gravitační kanalizaci. Jsou ideální do nižších jímek a jedná se konkrétně o tlaková kalová čerpadla s odpovídající dopravní výškou. Tato čerpadla se osazují do tzv. čerpacích jímek, což jsou plně vybavené malé čerpací stanice pro odpadní vody. Jímka je ideálním řešením především pro rekreační objekty, jakými jsou chaty a chalupy. Můžete je využít i v trvale obývaných objektech v případě problému s připojením k místní kanalizaci nebo získáním povolení.

„Příkladem výkonné čerpací jímky je PUMPA black line Box 1VE Morava Classic, která je vybavena vřetenovým nerezovým čerpadlem, jež je řízeno ovládací automatikou. Čerpadlo je rovněž vybaveno řezákem a celá sestava je určena pro napojení do sítě tlakové kanalizace,“ říká Martin Křapa a doplňuje:  „Relativně nově se také zavedl prodej s GSM modulem, který vám klíčové informace o provozu čerpadla zobrazí přímo v telefonu a případně je také odešle do našeho servisu. Dokáže vás tak upozornit na možný problém a rovnou vyvolat jeho řešení se servisem.“

Klíčové parametry pro výběr

Pokud jste zvolili čerpadlo podle vody, kterou budete čerpat, je zde několik parametrů, jimž musíte věnovat pozornost. Jak název napovídá, ponorné kalové čerpadlo je určeno pro ponoření do čerpané kapaliny, a to až na její dno bez možného poškození. Důležitým parametrem je tedy maximální hloubka ponoru, která určuje hloubku, ve které je čerpadlo ještě schopné bez obtíží pracovat.

Musíte také zvolit průtok čerpadla, tedy kolik dokáže čerpadlo přečerpat kapaliny za daný časový úsek. Nejčastěji se setkáte s m3/hod., případně l/min. Výrobci uvádějí maximální průtok, tedy hodnotu, které lze dosáhnout při nulovém výtlaku. „V běžném provozu bude díky výtlaku a tlakovým ztrátám průtok čerpadla nižší. Platí čím vyšší výtlak, tím nižší průtok a naopak,“ říká Martin Křapa.

Stanovte také potřebný výtlak. Tedy z jaké hloubky a vzdálenosti budete vodu čerpat a jaká je délka přívodního potrubí. Tento parametr u čerpadla představuje dopravní výška neboli výtlak. Sečtěte všechny výšky od zdroje vody k výtoku a přičtěte ztrátu 1 m výškově za každých 10 m délky potrubí.

Dalším údajem, který vás u čerpadla musí zajímat, je průchodnost. Ta udává v milimetrech maximální průměr hrubých částic, které se mohou ve vodě vyskytovat. Jedná se o nečistoty jako bahno, písek, kal, kamínky, které je čerpadlo ještě schopné odčerpat. Některá čerpadla jsou vybavena řezacím zařízením, které nejprve hrubé nečistoty rozdrtí a potom vyčerpá.

Mějte na zřeteli i výkon a příkon čerpadla. Určitě vás bude zajímat spotřeba energie pro vámi zvolené čerpadlo.
Podle místa a způsobu instalace čerpadla zvolte, zda potřebujete čerpadlo s jednofázovým nebo třífázovým napětím.

Myslete na příslušenství

Důležitým vybavením čerpadla je systém automatického vypínání, který zamezí možnosti chodu nasucho. Nejčastěji to bývá plovákový spínač, ale čerpadla se dodávají i bez něj. Ověřte si také, zda nepotřebujete pořídit další potřebné příslušenství – nejčastěji výtlačnou hadici nebo potrubí, instalační materiál pro připojení hadice k čerpadlu, připojovací armatury, podstavec pro usazení čerpadla, spouštěcí lano nebo ochranu proti chodu nasucho.

„Pokud si výběrem nejste jisti, lze využít online formuláře na webech specializovaných firem. Náš poptávkový formulář vás navede ohledně parametrů, bez kterých čerpadlo není možné vybrat, a na jejichž základě vám navrhneme optimální řešení,“ uzavírá Křapa.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *