Vyhledat:

Lidé si mohou snadno sami ověřit kvalitu ovzduší ve svém okolí

Český plynárenský svaz spojil v rámci aktuální kampaně na podporu zemního plynu síly s obecně prospěšnou společností Čisté nebe. Ta vznikla s cílem přispět ke zvýšení kvality ovzduší na Ostravsku, což je region tradičně nejvíce postižený nežádoucími emisemi. Nyní provozuje již několik moderních aplikací, které mají reálný potenciál pomáhat obyvatelům celé České republiky.

1) Aplikace pro mobilní telefony SmogAlarm

SmogAlarm slouží k jednoduchému a přehlednému zobrazení údajů o kvalitě ovzduší, jako jsou hodnoty pevných částic, oxidů dusíku nebo třeba ozónu. Využívá přitom GPS lokátor a data Českého hydrometeorologického ústavu. Zobrazené hodnoty se tedy vždy vztahují k aktuálnímu času i poloze. Proto aplikaci využívají kromě jednotlivců také učitelé ve školách a školkách při plánování výletů s dětmi.

2) Aplikace pro mobilní telefony Čistý komín

Smyslem aplikace Čistý komín je upozornit osvětovou metodou na častý jev nesprávného zatápění v domácích topeništích a současně i vzdělávat širokou veřejnost, jak správně a čím topit. Aplikace umožňuje uživatelům umístit fotografie znázorňující objektivní stav, tedy charakter a tmavost kouře u konkrétního komínu v dané lokalitě a daném čase.

Tyto aplikace jsou dostupné majitelům mobilních telefonů s operačními systémy Android i iOS a v současnosti je využívají již desítky tisíc lidí.

3) Senzor kvality ovzduší Dustee

Dustee je aktuální projekt Čistého nebe, který se začne v praxi využívat na začátku roku 2019. Jde o senzor kvality ovzduší, který dokáže určovat trendy znečištění ovzduší a aktuální situaci v dané oblasti. Dustee je prioritně určený pro města a obce. Umí změřit hodnoty PM 1, PM 2,5 a PM 10, O3, Nox a SO4.

4) Aplikace pro mobilní telefony Čistý výfuk

Aplikace Čistý výfuk je aktuálně ve fázi projektu a Čisté nebe hledá sponzory pro její vývoj. Fungovat by měla na stejném principu jako Čistý komín s tím, že se zaměří na mapování největších znečišťovatelů mezi řidiči. Oblast dopravy je totiž druhým nejvýraznějším zdrojem znečištění ovzduší v ČR, a tak považuje Čisté nebe její zlepšení za svou další prioritu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *