Vyhledat:

Lži a pravda kolem poplatků za svoz a ukládání komunálního odpadu

Obce si mohou vybrat jeden ze tří způsobů úhrady poplatků za svoz (včetně ukládání) komunálního odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. První možností je stanovení místního poplatku prostřednictvím obecně závazné vyhlášky obce, druhou možností je poplatek za komunální odpad, jehož výše je odvozena od skutečných nákladů na zajištění shromažďování, sběru, svozu, využití a odstranění odpadu. Poplatek hradí například vlastník nemovitosti, který jej následně rozúčtuje na jednotlivé poplatníky. Tento způsob asi nejvíce zohledňuje skutečné množství vyprodukovaného odpadu na osobu. Třetí možností je smluvní systém, kdy jsou vybírány poplatky za komunální odpad na základě písemné smlouvy mezi fyzickou osobou a obcí. Smlouvu tak uzavírá každý, kdo produkuje odpad. Poplatek za ukládání na skládku je vždy obsažen v poplatcích za svoz.

Maximální zákonná sazba místního poplatku je 1 000 Kč za osobu a kalendářní rok. Tvoří ji dvě části – paušál 250 Kč a částka stanovená dle skutečných nákladů na svoz odpadu ve výši až 750 Kč. Proto se výše poplatku v jednotlivých obcích liší. Samospráva může poplatek účtovat buď za osobu, nebo za vyvezenou nádobu, případně poplatek nemusí vybírat vůbec. Děti a senioři mají v některých městech sníženou cenu.

Z více než 200 největších měst v ČR mají nejvyšší poplatek 900 Kč za osobu a rok ve východočeském Náchodě (zde je však při brzkém zaplacení poplatek snížen na 450 či 650 Kč). Následuje Kaplice s 850 KčOlomouc s 816 Kč. Poplatky v Praze, Plzni či Karlových Varech nejsou vázány na osobu, která obývá dané místo, ale na vlastníka nemovitosti. V Praze jsou poplatky za komunální odpad rozčleněny do více kategorií dle velikosti popelnice a frekvence odvozu. Mnohá města či obce nyní poplatky zdražily, takže odpady dotují už jen některá z nich. Jsou ale i města, která svoz odpadu vůbec nezpoplatňují. Jedná se např. o Českou Lípu, Dubí, Kralupy nad Vltavou, Krupku, Most, Novou Paku, Šlapanice, Teplice, Frýdlant nad Ostravicí nebo Ústí nad Labem. Poplatky pak ale vlastně platí z rozpočtu všichni občané rovným dílem.

Poplatky za svoz (včetně uložení) komunálního odpadu schválené zastupiteli v krajských městech ČR:

Město Základní cena za odpad na osobu za rok Snížená cena za odpad
Brno 670 500 Kč
České Budějovice 680
Hradec Králové 500 Kč (od 1.1.2020 zvýšení o 100 Kč na 600 Kč) 250 Kč
Jihlava 680 595 Kč
Karlovy Vary 1 354(svoz 120litrové popelnice 1x za 14 dní)
Liberec 492 Kč (od 1.1.2020 zvýšení o 228 na 720 Kč)
Olomouc 660 Kč (od 1.1.2020 zvýšení o 156 Kč na 816 Kč) 330 Kč
Ostrava 498
Pardubice 500 Kč (od 1.1.2020 zvýšení o 150 Kč na 650 Kč)
Plzeň 1 212(svoz 120litrové popelnice 1x za 14 dní)
Praha 1 224 Kč (od 1.1.2020 zvýšení o 372 Kč na 1596 Kč)

(svoz 120litrové popelnice 1x za 14 dní)

Ústí nad Labem 0
Zlín 500 Kč (od 1.1.2020 zvýšení o 100 Kč na 600 Kč) 300 Kč

Nejvíce si za 3člennou rodinu připlatili v roce 2020 v Liberci, kde tato částka dosáhla 3×228=684 Kč, a v Praze, kde si připlatili (za svoz 120litrové popelnice každý týden) ročně 2904-2232=672 Kč. A nikdo z občanů ani neškytnul! Přitom takové zvýšení se už blíží návrhu MŽP na zvýšení poplatku za uložení tuny komunálního odpadu (tedy více, než ročně vyprodukuje 3členná rodina) na skládku o 750 Kč až pro rok 2024 (500+750=1250). Můj návrh na jeho zvýšení na 1000 Kč už v roce 2021 (viz tabulka) by znamenal zvýšení o pouhých 500:3=167 Kč na osobu za rok, tedy např. o směšných jednu a půl krabičky cigaret za celý rok. A v dalších letech dokonce jen polovinu! A rozhodně by to nepodpořilo výstavbu nových spaloven, která trvá 7 až 10 let, a to už asi nebude co spalovat, když by se tím okamžitě zvýšily příjmy a tím i možné dotace SFŽP na recyklaci odpadů. Tak kdo má s navýšením tohoto poplatku problém? Zastupitelé, tedy města a obce a ani sami občané evidentně ne, takže pouze skládkaři! Nastal by totiž konec podvodům.

Rok: 2009-20 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
MŽP (500) 800 900 1000 1250 1500 1600 1700 1800 1850 1850
Návrh (500) 1000 1250 1500 1750 2000 2100 2200 2300 2400 2500

Autor: JUDr. Ing. et Ing. Petr Měchura 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *