Vyhledat:

Mezinárodní vědecká konference EPE 2022

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Katedra elektroenergetiky pořádá ve dnech 8. až 10. června 2022 v hotelu Dlouhé Stráně, Kouty nad Desnou již 22. mezinárodní vědeckou konferenci Electric Power Engineering (EPE 2022).

 

 

Konference EPE 2022 se soustřeďuje na klíčové otázky současné energetiky a silnoproudé elektrotechniky, které vyplývají jak z technických tak ekonomických potřeb energetických subjektů. Konference tak vytváří půdu pro výměnu cenných informací, prostor pro diskuze, navazování kontaktů a společenská setkání pracovníků průmyslu, školství a výzkumných pracovišť.

Historie konference sahá do 90. let minulého století. Od roku 2003 je konference střídavě pořádána VŠB-TUO a VUT v Brně a od roku 2016 i ČVUT v Praze. Technickým garantem konference EPE je prestižní Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), který má více než 350 000 členů ze 150 zemí světa. Sborníky konferencí EPE jsou evidovány v databázích Web of Science, SCOPUS a IEEE Explore. Předpokládáme, že i sborník plánované konference bude do těchto prestižních databází zařazen.

Zaměření konference by se dalo charakterizovat následujícími tématy: provoz elektrizační soustavy, spolehlivost a bezpečnost, elektrárny, řízení elektrizační soustavy, systémy vytápění, elektrotechnologie, akumulace energie, přenos a distribuce elektrické energie, chytré sítě / města / technologie, obnovitelné zdroje elektrické energie, elektrické světlo, diagnostika a údržba, elektrické stoje, přístroje a pohony, výkonová elektronika, elektrické ochrany, informační systémy, vzdělávání v energetice. Součástí konference je i odborná exkurze.

Další informace jsou dostupné na http://www.epe-conference.eu.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *