Vyhledat:

Na rekonstrukci plynovodu na Karvinsku nasadil GASCONTROL americké svařovací automaty

Společnost GASCONTROL pracuje na další etapě významné rekonstrukce páteřního plynovodu Stonava – Žukov na Karvinsku. Trasa nového plynovodu o průměru DN 500 mmse částečně odklání od původní trasy, v části tedy probíhá výměna, větší úsek se nově buduje.Pracovníky firmy čekal tentokrát náročnější členitý terén, ve kterém jsou hluboké rokle a les. Součástí rekonstrukce bude i tzv. biologická rekultivace území.

Společnost GASCONTROL při této stavbě plynovodu uplatnila nedávno zakoupené speciální svařovací automaty, které představují nejnovější technologii ve svařování.Automaty amerického výrobce Lincolnjsou schopny provést vysoce kvalitní spoje na potrubí o průměru DN 300 a více. Zařízení monitoruje svařovací proces a umožňuje pořídit záznam celého postupu a tím zefektivnit a zkvalitnit celkový výkon. Nová technologie tak přináší vyšší produktivitu práce a zároveň výrazně vyšší kvalitu svarových spojů.


Moravský Plynostav ze skupiny GASCONTROL se stal první společností v České republice, která na stavbách plynovodů v rámci tuzemských distribučních soustav svařovací automaty používá.Nová technologie už byla nasazena při rekonstrukci plynovodu dimenze 500mm v úseku Brno – Lanžhot.Další využití se nabízí při výstavbě liniových staveb plynovodů jak v České republice, tak i v zahraničí. Automaty jsou výhodné především na delší úseky.


Skupina GASCONTROL má v plynárenství a energetice dlouholeté zkušenosti. Zvládá i speciální technologie, například jako jedna z mála v ČR provádí uzavírání provozovaných potrubí pod plným tlakem bez nutností odstávky nebo omezení provozu. Zabývá se i dalšími oblastmi energetiky, například výrobou elektřiny systémem nízko-emisních spalovacích turbín s hřídelí v magnetickém poli, dodávkami ORC zařízení na principu paroplynových soustrojí, výstavbou bioplynových stanic a plnicích stanic CNG

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *