Vyhledat:

NÍZKOENERGETICKÝ DŮM S VYUŽITÍM VAKUOVÝCH KOLEKTORŮ

Jednopodlažní bungalov obdélného půdorysu 11,5 x 13,75 m je příkladem toho, že ne zcela doporučovaný tvar pro pasivní domy lze dovést do energeticky velmi efektivního, ale přitom jednoduchého řešení.

Dům, který se nachází v okrajové části městyse Lhenice,. je natočený vůči osám světových stran o 45°. Obytné místnosti jsou uspořádány podél jihozápadní a jihovýchodní stěny domu. Ve středu dispozice je komunikační prostor. Zádveří, technická místnost a hygienické vybavení jsou umístěny v severním rohu. Na dům u vstupu navazuje kryté parkovací stání, jihovýchodní strana jeho sklonité střechy je využita pro osazení solárního systému.

Zajímavým prvkem je použití zimní zahrady, která má rozměr 5 x 1,5 m a je umístěna na jižní nároží. Záměrem je zvýšit solární zisk a to se v zimním období skutečně potvrdilo. Absence stínění celoskleněných ploch zimní zahrady se však nepříznivě projevuje přehříváním v létě. Doplnění předokenních rolet by jistě situaci řešilo.
Okna obytných místností na osluněných stranách jsou standardních rozměrů se zděnými parapety. Přestože nejsou stíněna přesahem střechy, ani nemají vnější rolety, nedochází v létě k přehřívání interiéru.

Konstrukční systém domu je tradiční zděný. Obvodová stěna z pálených cihelných bloků 30 P+D je zateplena vnějším kontaktním zateplovacím systémem z minerálních desek v tloušťce 220 mm. Provedena byla zápustná montáž kotev. Součinitel prostupu tepla U je 0,173 (W/m2.K).
Stropní konstrukce je tvořena dřevěnými vazníky, které jsou zespodu zaklopeny OSB deskami s tmelenými spoji pero-drážka s přelepením spár těsnící páskou. Tato vzduchotěsná vrstva je ještě doplněna parozábranou z hliníkové fólie. Mezi sádrokartonovým podhledem a parozábranou je instalační dutina pro vedení elektrických rozvodů. Tepelně izolační vrstvu tvoří minerální desky 2×200 mm, Součinitel U konstrukce je 0,11 (W/m2.K).
V podlahách jsou desky XPS ve dvou vrstvách 80 + 40 mm, v tenčí horní vrstvě je uložen rozvod vzduchotechniky z potrubí obdélného průřezu. Extrudovaným polystyrénem tl. 100 mm jsou obloženy sokly a vnější líc základových pasů do hloubky 0,8 m.

Plastová okna s izolačních trojsklem mají rámy s kompozitní výztuhou a trojím těsněním. Deklarované Uw je 0,8 (W/m2.K). Zimní zahrada má standardní prosklení dvojskly do plastových rámů.
Přestože některé parametry součinitelů prostupu tepla nedosahují doporučení pro pasivní domy, je vypočtená tepelná ztráta domu včetně výměny vzduchu podle projektové dokumentace 5,7 kW, a z toho tepelná ztráta prostupem 3,3 kW.

V domě je klasická otopná soustava s otopnými tělesy, která kryje tepelnou ztrátu prostupem. Větrání domu je řízené s rekuperací tepla z odpadního vzduchu. Prakticky to znamená, že ve strojovně je osazena vzduchotechnická jednotka obsahující na venkovním sání filtr vzduchu, přiváděcí a odváděcí ventilátor, mezi něž je vložen plastový deskový výměník, ve kterém si přiváděný a odváděný vzduch proudící proti sobě a odděleny teplosměnnou plochou vyměňují svůj tepelný obsah. Čerstvý vzduch do domu se nasává do vzduchotechnické jednotky přímo z venku. Studený venkovní vzduch se ohřívá a teplý odváděný se ochlazuje. Protože vnitřní vzduch je navíc také vlhký, při styku s chladným venkovním vzduchem se v něm sráží voda – kondenzát, který je nutno odvést. Zároveň je také zajištěno dostatečné provětrání domu, které je řízeno podle nastaveného programu a impulzem po použití WC. Odváděcí vyústky jsou umístěny v kuchyni, koupelně a na WC. Rozváděcí potrubí přívodního vzduchu je umístěno v podlaze a vyústky jsou osazeny u otopných těles pod okny.

Zdrojem tepla je přímotopný elektrokotel o výkonu 6 kW. Ve strojovně je zásobník o objemu 650 l, do kterého se v dolní části ukládá rovněž teplo získané ze 4 plochých vakuových solárních kolektorů. Teplá voda se ohřívá v zásobníku o objemu 180 l, který je ponořen v hlavním zásobníku s topnou vodou. V obývacím pokoji jsou jako doplňkový zdroj pro vytápění osazena krbová kamna, která mají přívod spalovacího vzduchu vedený třívrstvým komínovým systémem, takže nedochází k ovlivnění řízeného větrání v interiéru.


Rodinný dům je v užívání 7 let ke spokojenosti vlastníka.

Text: Ing. Zdeněk Krejčí, Ing. Jiří Veselý a tým ECČB
Fotografie: archiv ECČB

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *