Vyhledat:

Obec s vidinou ušetřených nákladů naletěla podvodnému zprostředkovateli dodávek energií

Mediálně propíranému zprostředkovateli energií Energie pod kontrolou (EPK) naletěla nejedna česká obec. Společnost se prezentovala jako projekt pro podporu obcí, měst a jejich organizací, s cílem nastavit silnější výchozí pozici při vyjednávání s dodavateli energií. Spolupráce s ní však ve výsledku poškodila jak obce, tak spolupracující dodavatele energií.

Případ našeho klienta

Naše advokátní kancelář zastupuje jednu z poškozených obcí, která s EPK uzavřela smlouvu o energetickém poradenství a správě odběrných míst. V rámci této smlouvy bylo ujednáno, že EPK na sebe po udělení plné moci přepíše jednotlivá obecní odběrná místa (např. školu, kulturní dům), vyhodnotí jejich energetickou spotřebu a v případě, že to uzná za vhodné, již svým jménem uzavře smlouvu o dodávkách energií s vhodnějším dodavatelem.

EPK však s novými dodavateli uzavřela smlouvu o dodávkách, v nichž figurovala jakožto zákazník přímo obec. Obec okamžitě po tomto zjištění upozornila dodavatele energie, že smlouvu nepovažuje za platnou a necítí se jí být vázána. Z opatrnosti obec od smlouvy navíc v zákonné lhůtě odstoupila. Přesto se dodavatel energie dodnes pokouší na obci vymáhat smluvní pokutu za údajné neoprávněné odstoupení od smlouvy.

Jak jsme postupovali

Pro klienta jsme zpracovali právní analýzu, která potvrdila, že smlouva uzavřená společností EPK s novým dodavatelem energie není pro obec závazná, neboť EPK byla oprávněna na základě plné moci smlouvu uzavřít pouze vlastním jménem. Opakovaně jsme také upozornili dodavatele energie, že nemá nárok na obci smluvní pokutu vymáhat.

Samotná argumentace dodavatele je dle našich posudků také závadná. I v případě, že by smlouva obec zavazovala, mohla by buď od smlouvy odstoupit oprávněně (a s takovým výkonem práva nelze spojovat smluvní pokutu), nebo od smlouvy odstoupit neoprávněně, a v takovém případě by smlouva nadále trvala a pro udělení pokuty by nebyly splněny podmínky.

Závěr případu

I v případě, že by se v budoucnu dodavatel energie rozhodl obec žalovat, jeho argumentace nebude úspěšná. V zastoupení obce jsme odmítli také jakýkoliv návrh smírného řešení, tudíž nedošlo ani ke stanovení promlčecí doby a případný nárok dodavatele by již byl promlčen. Obec se tak nemusí obávat, že by byla v budoucnu povinována k jakýmkoliv finančním plněním.

Autor: Filip Nečas advokát

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *