Vyhledat:

Odstartoval další ročník Nové zelené úsporám. Letos s důrazem na podporu nízkopříjmových domácností i seniorů

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) tento týden po letní pauze spustil příjem žádostí o dotaci do nové etapy populárního programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Pro žadatele je připraveno mnoho novinek včetně několika podprogramů, které reagují především na růst životních nákladů v podmínkách ekonomické krize. Dotační podporu tak využijí nejen běžní žadatelé, ale například i rodiny s dětmi, nízkopříjmové domácnosti nebo senioři, SVJ a bytová družstva, obce a veřejná správa. V čem se jednotlivé podprogramy liší a pro koho jsou určeny především?

Oblíbený dotační program pokračuje

Nová zelená úsporám Standard pro rodinné a bytové domy je základním podprogramem, kterým Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) navazuje na parametry z minulých let. Je určen pro všechny stavebníky a vlastníky nemovitostí, jejichž cílem je částečná či komplexní renovace stávajících domů nebo výstavba pasivních domů. Renovace může spočívat například v zateplení, instalaci fotovoltaiky nebo výměně zdroje vytápění. Žadatelé skrze tento titul taktéž dosáhnou na dotaci pro pořízení dobíjecí stanice pro elektromobily, instalaci zelené střechy nebo nádrže na dešťovku. Hodí se i všem, kdo plánují stavbu vlastního pasivního domu. Jde opět o podporu široké škály opatření, jejichž cílem je výrazně snížit energetickou náročnost domu, která se domácnostem projeví v nižších účtech za energie. Pokud tedy chcete, aby váš dům fungoval úsporněji, ekologičtěji a udržitelněji, NZÚ Standard je pro vás tou správnou volbou. Tento podprogram umožňuje domácnostem zvolit si rozsah renovace domu podle jejich finančních možností. Příspěvek poskytneme na dílčí i celkové zateplení a celou řadu dalších úsporných opatření,“ vysvětluje specifika programu Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR. Dotace je nastavena tak, aby pokryla až 50 % všech způsobilých výdajů a je vyplácena zpětně. Pokud dojde na kombinaci více opatření, žadatel získá k dotaci bonus ve výši 10 tisíc korun, v případě bytových domů 20 tisíc korun za každou kombinaci. Navýšení celkové dotace o 10 % čeká všechny, kteří renovují nemovitosti nacházející se na území znevýhodněných krajů a obcí.

Cílem je i zlepšit stav zanedbaných nemovitostí v regionech

Nová zelená úsporám – Oprav dům po babičce je dalším podprogramem Nové zelené úsporám určený majitelům starších nemovitostí, kteří plánují provést komplexní rekonstrukci s cílem dosáhnout výrazně nižší energetické náročnosti. Hlavní výhodou programu je možnost čerpat finanční prostředky na komplexní zateplení předem. K němu je pak možné realizovat další úsporná opatření, jako je fotovoltaika, výměna zdroje energie, výstavba zelené střechy, pořízení podzemní nádrže na dešťovku, nebo dobíjecího bodu pro elektromobil. Na dotaci mají nárok ekonomicky aktivní majitelé domů určených k trvalému bydlení – může jít o zaměstnance, zaměstnavatele, osoby samostatně výdělečně činné, pracující důchodce, pracující studenty a učně nebo rodiče na mateřské dovolené. Podmínkou je, že nikdo z členů jejich domácnosti nesmí vlastnit jiný rodinný dům, byt, nebo podíl v bytovém družstvu a podpořenou nemovitost bude domácnost využívat k trvalému bydlení nejméně dalších 10 let po udělení dotace. „Program Oprav dům pro babičce přináší dvojí efekt. Pomůže mladým rodinám, které často nemají dostatek úspor na větší opravy, proto nedosáhnou na standardní Novou zelenou úsporám, ale nesplňují ani podmínky NZÚ Light a jejich bydlení v nezatepleném domě proto může být velmi nákladné. Kombinace zálohové dotace a výhodného úvěru jim poskytne dostatek prostředků na vstupní investici a peníze, které díky renovaci ušetří na výdajích za energie, jim pak pomůžou úvěr bez obtíží splatit,“ vysvětluje ředitel SFŽP ČR a pokračuje: „Doufáme též, že se nám tímto způsobem podaří využít kvalitní zasíťované stavební pozemky se staršími nemovitostmi místo zabírání úrodné půdy na novou výstavbu. Projekt zateplení objektu může být podpořen částkou ve výši až 1 milionu korun, další prostředky dostanou žadatelé na zvolená úsporná opatření, dotace bude vyplacena předem.  Zájemci navíc získají výhodné bonusy. Jde například o bonus za každé nezaopatřené dítě ve výši 50 tisíc korun nebo 10 tisíc korun za libovolnou kombinaci opatření. Stejně jako u standardní verze Nové zelené úsporám pak bude výsledná dotace navýšena o 10 % u nemovitostí nacházejících se na území znevýhodněných regionů. Od příštího roku bude taktéž možné žádat o výhodný úvěr u stavebních spořitelen.

Zálohová dotace čeká i na společenství vlastníků bytových jednotek a bytová družstva

SVJ a bytová družstva budou moci nově čerpat zálohovou dotaci v případě realizace zateplení, ke kterým mohou přidat další opatření podobně jako v programu Oprav dům po babičce. Novinkou je i zvýhodněný bonus pro nízkopříjmové domácnosti a sociální byty. „Investiční podpora bude navýšena o bonus, který může dosáhnout částky až 150 tisíc korun za každou nízkopříjmovou domácnost či sociální byt. Vlastníkům s nižšími příjmy by se díky tomuto příspěvku měsíční příspěvky na fond oprav neměly nijak významně navyšovat a oni by díky této podpoře přestali blokovat nákladné renovace,” zdůrazňuje Petr Valdman

Podpora energetických úspor pro nájemníky v obecních bytech

Podpora až 70 % čeká v novém programovém období vlastníky bytových domů z řad obcí, veřejné správy, příspěvkových organizací, škol, nadací a další vlastníků. „Podpora renovací bytových domů přinese prospěch nejen jejich vlastníkům, ale i domácnostem v nájemním bydlení. V zateplených domech s úsporným zdrojem tepla ušetří nájemníci na cenách za energie nemalé částky,“ připomíná ředitel Valdman.

„Odlehčenou“ verzi ocení hlavně senioři a nízkopříjmové domácnosti

Od ledna letošního roku běží i „odlehčená“ verze oblíbeného dotačního programu. Nová zelená úsporám Light je určena především seniorům ve starobním důchodu nebo příjemcům invalidního důchodu 3. stupně. Tuto formu podpory mohou čerpat i ti, kdo pobírají státní příspěvek na bydlení. Z logiky věci lze předpokládat, že program využijí hlavně ti, kdo potřebují realizovat jednoduché renovace, jako jsou výměny oken a vchodových dveří či zateplení a solární ohřev vody. Významným rozdílem oproti klasické NZÚ je způsob vyplácení podpory. Zatímco v případě NZÚ Standard je dotace vyplácena až po realizaci, u NZÚ Light jsou finanční prostředky vypláceny žadatelům po posouzení jejich stavebního záměru předem. Touto cestou je možné zafinancovat až 100 % všech nákladů – maximální limit je konkrétně u zateplení či výměny oken a dveří nastaven na 150 tisíc korun, u solárního ohřevu vody je tato hranice 90 tisíc korun. Oproti klasické NZÚ je vyřízení žádosti v tomto režimu také méně administrativně náročné a potenciální příjemci mohou využít bezplatné asistence poradců ze středisek MAS nebo EKIS.

Kompletní nabídka podpory a další informace k programu Nová zelená úsporám najdete na www.novazelenausporam.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *