Vyhledat:

Pasivní domy – kvalitní okna a dveře jsou základ úspory

Okna a dveře, kterým se odborně říká výplně stavebních otvorů, mají v budovách řadu funkcí. Asi není třeba zmiňovat, že slouží zejména pro osvětlení místností, ale v pasivním domě plní navíc ještě jeden důležitý aspekt. Zabezpečují dostatek solárních zisků a působí jako tzv. solární radiátor. Právě důsledná optimalizace dokáže zabezpečit, aby okna byla v celoroční bilanci zisková a ne ztrátová, jak tomu bývá v běžné výstavbě.

 

 

Když méně znamená více

V našich podmínkách je potřeba velikost oken navrhovat s mírou. Velké prosklené výklady přes celou fasádu možná vypadají efektně, ale nesou s sebou nutně několik negativních efektů. Dům se častěji přehřívá a je nezbytné perfektní stínění. Okna mají výrazně tepelně horší parametry nežli stěna, takže v zimním období, kdy slunce nesvítí, mají místnosti větší tepelné ztráty. Navíc řešení není cenově příznivé – okna jsou dražší a spolu s nutným vnějším stíněním se mohou prodražit až 5x víc než stěna.

Správný poměr oken

Administrativní budova Energon v německém Ulmu.

Jako rozumná se proto většinou uvažuje plocha oken postačující pro běžné prosvětlení místností, tedy poměr 1:6 až 1:4 k podlahové ploše, což odpovídá asi 40 % plochy fasády. Dobrým příkladem rozumné míry prosklení najdeme třeba u administrativní budovy Energon v německém Ulmu viz. foto:

Pokud mají okna v celkové bilanci pasivního domu přinést více tepelných zisků nežli ztrát, je nutné přihlédnout k několika zásadám.

5 zásad pro kvalitní okna a dveře:

 • vhodná velikost a rozmístění oken – většina na jih, co nejméně na ostatní fasády
 • volba kvalitního rámu s nízkým součinitelem prostupu tepla

  Okna pro pasivní domy díky kvalitním rámům a trojitému zasklení snižují ztráty a zároveň pro-pouštějí dostatek potřebné sluneční energie.

 • izolační zasklení s teplým distančním rámečkem
 • precizně vyřešené osazení do konstrukce bez tepelných mostů
 • ochrana proti letnímu přehřívání

Okna pro pasivní domy díky kvalitním rámům a trojitému zasklení snižují ztráty a zároveň pro-pouštějí dostatek potřebné sluneční energie.

Vybírejte širší a nižší rámy

U pasivních domů volba rámu podléhá několika základním požadavkům:

 • rám okna je nejslabším článkem obálky a měl by proto obsahovat tepelnou izolaci
 • rám okna nepřináší žádné solární zisky, jen ztráty a měl by být co nejnižší
 • pro dosažení co největší těsnosti by měl obsahovat minimálně 3 těsnící roviny

Podobná koncepce nové generace rámů je dnes dostupná ve všech materiálových řešeních – ve dřevě, plastu i dřevohliníku. Cena oken nové generace je přitom jen o něco málo vyšší nežli u běžných oken.

Zasklení jako důležitý parametr

Základní parametry vhodného zasklení pro pasivní domy:

 • nízký součinitel prostupu tepla zasklení Ugpro trojskla –dnes nejčastěji 0,6 až 0,5 W/(m2K), s výplní argonem
 • vysoká solární propustnost energie – tzv. solární faktor g nad 50 %
 • distanční rámeček z plastu nebo silikonu (určitě se vyhnout hliníku, který způsobuje orosení hrany zasklení)

Pro různé aplikace mohou být vhodné rozdílné konfigurace parametrů. Pro budovy k bydlení se dnes používá tzv. solární zasklení s vysokým solárním faktorem nad 60 %, které má vysoké zisky i v zimním období a může uspořit až 10 % energie na vytápění oproti běžným zasklením. Pro administrativní budovy, které mají větší míru prosklení a potýkají se s častým přehříváním, se spíš hodí zasklení s nižší solární propustností pod 50 % a s lepšími izolačními parametry pod 0,5 W/(m2K). Rovněž je možné pro různě orientovaná okna použít rozmanitá zasklení.

Správné osazení okna do konstrukce 

Velký vliv na vlastnosti okna má jeho umístění a kvalita práce při montáži. Samotné osazení může ovlivnit potřebu tepla na vytápění pasivního domu až o desítky procent. Okna se proto usazují do vrstvy tepelné izolace. Správnou montáží se tak spolu s automatizovaným systémem větrání s rekuperací tepla vyhneme riziku vzniku plísní a zbytečným tepelným únikům.

Okna zkrátka nepodceňujte

Otvorové výplně bezpochyby tvoří základ energeticky úsporné výstavby, která stojí na efektivním využívání solárních zisků. Jednoduchými kroky lze ovlivnit energetickou bilanci budovy o desítky procent. Důležitý je zejména promyšlený návrh respektující typ oken, konstrukce a způsob osazování do konstrukce. Výrazným posunem jsou vysoce efektivní okna, která svou jednoduchou koncepcí a příznivou cenou ukazují cestu i pro ostatní výrobce oken. Okna jsou důležitým prvkem pasivního domu, jenž může výrazně ovlivnit požadovaný výsledek i tepelnou pohodu, a proto je jejich optimalizace ve fázi návrhu naprosto zásadní.

Autor:
Ing. Libor Hrubý
Centrum pasivního domu

Zdroj:

www.drevostavitel.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *