Vyhledat:

Podporujeme mezinárodní výměnu know-how v oblasti energeticky plusových čtvrtí

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT rozjelo v souvislosti s realizací mezinárodního projektu SPARCS nové aktivity, jimiž pomáhá nastartovat rozvoj tzv. energeticky plusových čtvrtí v České republice.

 

 

Koncept nabízí příležitost budovat města jako aktivní producenty energie. Dosud sice v České republice takový projekt nebyl realizován, ale k jeho uskutečnění směřují Kladno a Písek. Vyžaduje to jak technické know-how, tak především nalezení vhodného organizačního a obchodního modelu. ČVUT UCEEB proto zkoumá a podporuje oba tyto směry.

Pro vznik plusových čtvrtí je zapotřebí vybudovat funkční systém, který zahrne samosprávu, podniky, domácnosti a výzkumné organizace. Mezi firmami se zapojují výrobci energie, distributoři, finanční instituce, techničtí konzultanti a další poskytovatelé služeb včetně agregátoru flexibility, který pomáhá firmám využívat elektřinu tehdy, když je levná.

ČVUT UCEEB tudíž začalo organizovat setkání pro vzájemnou výměnu poznatků a zkušeností (Mutual Learning Exercise), která od listopadu 2019 probíhají v Čechách a Itálii. Jejich cílem je identifikovat překážky realizace plusových čtvrtí na národní úrovni a přispět k jejich překonání.

Jde o iniciativu, kterou ČVUT UCEEB koordinuje společně s římským ústavem ENEA na půdě Evropské aliance pro energetický výzkum (EERA). Vedle Svazu moderní energetiky, měst, developerů a energetických společností byl zastoupen například i Energetický regulační úřad.  Jde o skupinu aktivních organizací, které mohou pomoci jak s pilotními projekty, tak s plošnou transformací.

Účastníci setkání získali nejnovější informace o vývoji v oblasti plusových čtvrtí napříč Evropou, včetně aktuálně projednávané definice plusových čtvrtí na půdě EERA. Závěry z českého a italského setkání pak v prosinci 2019 prezentoval Michal Kuzmič na konferenci Smart and Sustainable Planning for Cities and Regions v Bolzanu.

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 864242.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *