Vyhledat:

Poloviční úrok a nízké splátky: výhodný úvěr k programu Oprav dům po babičce je na dosah

Lidem, kteří nemají naspořeno na renovace bydlení, se otevírá unikátní možnost zvýhodněného úvěru k investičnímu programu Oprav dům po babičce. Vyhlášením výzvy z Modernizačního fondu a podpisem rámcových dohod mezi Státním fondem životního prostředí ČR a bankovními institucemi s licencí ČNB mohou domácnosti snadno dosáhnout na financování energeticky efektivních renovací rodinných domů. Již v březnu letošního roku budou moci příjemci získat zvýhodněný úvěr s nízkým úročením a dlouhodobou splatností.

Vzájemnou spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR) při poskytování zvýhodněných úvěrů vyjednaly a deklarovaly svým podpisem rámcových smluv stavební spořitelny sdružené v Asociaci českých stavebních spořitelen (ČSOB stavební spořitelna, Modrá pyramida, Raiffeisen stavební spořitelna a Stavební spořitelna České spořitelny) a UniCredit Bank.

Spořitelny a banky poskytnou zvýhodněný úvěr i díky Modernizačnímu fondu

Výzva z programu HOUSEnerg Modernizačního fondu, vyhlášená 28. února 2024, se otevřela pro všechny instituce s licencí ČNB pro poskytování úvěrů. Spolupráce bankovního sektoru a SFŽP ČR umožní poskytování zvýhodněných úvěrů na komplexní renovace rodinných domů pro maximální energetické úspory a využití obnovitelných zdrojů energie.

„Unikátní spolupráce bankovního sektoru a státu umožní renovace i těm domácnostem, které nemohou realizace pokrýt z vlastních zdrojů. Zjednodušeně řečeno, část finančních prostředků dostanou žadatelé předem formou nevratné dotace, zbytek si půjčí ve srovnání s běžnými úvěry za poloviční úrok. Je to jedinečný finanční nástroj, který doporučují ekonomové včetně Národní ekonomické rady vlády, a Ministerstvo životního prostředí je první, kdo ho připravil. Výhoda je nejen menší administrativa, ale i fakt, že peníze se vrací zpět a mohou se používat pro další renovace,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík a dodává: „Splátky úvěru budou nízké a mohou být rozloženy až na 20 let i více. Díky takto nastaveným parametrům kofinancování mají domácnosti možnost snížit své náklady na bydlení ihned, benefity v podobě nízkých účtů za energie však budou čerpat už napořád.“

Žádosti o podporu z Modernizačního fondu na prostředky pro výhodné půjčky mohou banky a spořitelny prostřednictvím vyhlášené výzvy podávat od 15. března 2024 (je to termín pro podávání žádostí ze strany bank a spořitelen, nijak nesouvisí s termíny pro žádosti klientů o poskytnutí úvěru).

Finance na zvýhodněný úvěr rovným dílem poskytnou SFŽP ČR bezúročně z Modernizačního fondu a finanční instituce z vlastních zdrojů. Výsledný úrok bude díky této kombinaci poloviční s fixací minimálně na pět let. Pro rok 2024 byla maximální výše RPSN (roční procentní sazba nákladů) zastropována na 3,5 %.

Kdy a kdo může o úvěr požádat

Banky a spořitelny zapojené do výzvy SFŽP ČR mohou začít zvýhodněné úvěry nabízet již od začátku března, o úvěr mohou žádat i ti, kteří již dotaci v programu Oprav dům po babičce získali v předchozích měsících.

Zvýhodněný úvěr bude poskytován úspěšným žadatelům v programu Oprav dům po babičce na pokrytí způsobilých výdajů renovace, a může dosáhnout až dvojnásobku schválené dotace. SFŽP ČR vyčlenil na výhodné úvěry 5 miliard korun, banky a stavební spořitelny poskytnou stejnou částku.

„Domácnosti budou mít k dispozici celkem 15 miliard k předfinancování svých projektů v rámci programu Oprav dům po babičce – 5 miliard korun na dotaci, 10 miliard na úvěr. Nárok na půjčku není automatický, bankovní domy mají ze zákona povinnost provádět vyhodnocení konečného příjemce z hlediska bonity a úvěrové způsobilosti, stejně jako u jakéhokoliv jiného úvěru,“ vysvětluje ředitel SFŽP ČR Petr Valdman a doplňuje: „Díky kombinaci úvěru se zálohově poskytnutou dotací zvyšujeme dostupnost renovací dalším domácnostem. Tyto peníze budou mít pozitivní vliv nejen na úspory domácností, ale i na ekonomiku multiplikačními efekty, navíc splacené finanční prostředky se opět využijí na podporu dalších energetických úspor.“

Na pobočku pro úvěr, ale i poradenství a později i možnost rovnou podat žádost o dotaci

„Služby poskytované stavebními spořitelnami se od letošního ledna rozšířily o dotační poradenství ke všem dotačním titulům programu Nová zelená úsporám. Zájemci o úsporná řešení tak získají již nyní na pobočkách stavebních spořitelen a jejich mateřských bank informace a rady ohledně dotací a v další fázi i asistenci při podání žádosti a vyřízení výhodného úvěru,“ říká Libor Vošický, předseda Asociace Českých stavebních spořitelen, a dodává: „Cílem je zajistit, aby občané ČR měli na jednom místě přístup k poradenství, dotacím a dostupným úvěrům pro investice do energetických úspor.“

Vyhlášení výzvy a zahájení poskytování finančních prostředků na zvýhodněné úvěry směrem k bankovním institucím je úspěšným vyústěním loni uzavřeného memoranda mezi Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem financí a Asociací českých stavebních spořitelen, ve kterém se společně dohodly na spolupráci v oblasti financování energetických úspor domácností. Banky a stavební spořitelny, které se již zapojily nebo v budoucnu zapojí do spolupráce, se budou podílet na energetické transformaci českých domácností nejen poskytováním výhodných úvěrů žadatelům, kteří již čerpají dotaci Oprav dům po babičce.

Oprav dům po babičce s unikátní kombinací dotace předem a výhodného úvěru

Program Oprav dům po babičce podporuje komplexní renovace starších neúsporných domů. Podmínkou získání finančních prostředků je realizace důkladného zateplení, renovaci lze dále doplnit o všechna další opatření jako ve standardním programu. Dotace se snaží upřednostnit renovace starších domů před novou výstavbou a zároveň myslí i na lidi, kteří na renovaci nemají dostatečné finanční prostředky. Proto jsou prostředky, které mohou přesáhnout i milion korun, poskytnuty ještě před zahájením prací.

Například rodina, která žije ve starším nezatepleném domě s vysokými provozními náklady, si požádá o dotaci Oprav dům po babičce na optimální zateplení a o výměnu starého kotle, fotovoltaiku, rekuperaci, dešťovku či zelenou střechu. Finanční podporu, která může přesáhnout i jeden milion korun, dostane předem a zbytek si půjčí za výhodných podmínek. Dotace společně s úvěrem poskytne dostatek peněz na renovaci, v ideálním případě nebude rodina potřebovat žádné předem naspořené finance, nebo jen malou část z celkových nákladů. Renovovaný dům bude výrazně úspornější a peníze ušetřené za energie pomohou domácnostem splatit úvěr.

Program je adresován zejména rodinám s dětmi, úspěšní žadatelé získají k standardním bonusům i rodinný bonus ve výši 50 tisíc korun za každé nezaopatřené dítě. K dnešnímu dni přijal Státní fond životního prostředí ČR 1 232 žádostí o zálohovou dotaci na komplexní renovaci rodinného domu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *