Vyhledat:

Pozor, ještě potrvá, než se projeví nová opatření na ochranu spotřebitelů na energetickém trhu

  • Novela energetického zákona dává státu účinné nástroje pro boj s energošmejdy
  • SOCR ČR vyzývá veřejnost k opatrnosti, protože jednotlivá opatření budou vstupovat v platnost postupně v průběhu příštích let

 

 

 

Energetičtí šmejdi budou v Česku škodit ještě nejméně dva roky. Ačkoli schválení novely energetického zákona výrazně posiluje práva na ochranu spotřebitelů, vyzývá Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) k opatrnosti při jednání se všemi zprostředkovateli, kteří nabízejí dodávky levnější elektřiny a zemního plynu. Novela, kterou nyní dostane k podpisu prezident, by měla začít platit od ledna příštího roku. Pro činnost zprostředkovatelů však bude existovat přechodné období až do roku 2023, do kdy mohou vykonávat svou činnost bez nového oprávnění, a i poté mohou být vyškrtnuti z nového registru teprve tehdy, až poruší zákon.

„Mezi hlavní přínosy novely patří povinný registr zprostředkovatelů spravovaný Energetickým regulačním úřadem. Ten ale teprve vznikne a bude trvat několik let, než se trh vyčistí. Pro spotřebitele je nicméně mimořádně dobrou zprávou, že už od ledna začne platit mnoho nových opatření, která výrazně posílí jejich práva. To se týká především povinnosti jednat v zájmu klienta, zrušení neomezených plných mocí či mnohaletých smluv bez možnosti úniku a snadnějšího vypovězení pro spotřebitele nevýhodné smlouvy,“ uvedl Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR a viceprezident Hospodářské komory ČR.

  • Zákon jasně stanoví, že zprostředkovatel musí dát přednost zájmu klienta před zájmem svým (obvykle zájmem o vyšší provizi).
  • Bez postihu bude možné vypovědět i smlouvy sjednané na dobu určitou, které se zatím automaticky prodlužovaly, pokud je spotřebitel včas nestihl vypovědět.
  • Smlouvy na dobu určitou byly také u neseriózních dodavatelů často uzavírány na neúměrně dlouhou dobu, například na pět nebo deset let, a po čase se tak vlivem změn ceny na velkoobchodních trzích mohly stát značně nevýhodnými. Nově bude každá smlouva uzavřená na dobu určitou po 36 měsícíchpovažována za smlouvu na dobu neurčitou. To umožní její ukončení podáním výpovědi. Spotřebitel tedy bude mít nově jistotu, že se ze smlouvy na dobu určitou bude moci vždy vyvázat již po třech letech.
  • Smlouvy bude možné bez postihu vypovědět i v případech, kdy spotřebiteli zaniklo vlastnické nebo užívací právo k odběrnému místu.
  • Vypovědět bez postihu bude možné i zprostředkovatelské smlouvy a plné moci, které spotřebitel uzavřel ještě před schválením novely. Ve všech těchto případech přitom bylo podvedeným spotřebitelům ze strany energošmejdů vyhrožováno mnohatisícovými pokutami.
  • Ze zákona zaniknou plné moci s neomezenou platností, které energošmejdi často zneužívali k přesouvání zákazníků k různým dodavatelům a opakovanému inkasování provizí.

Současně je také v legislativě poprvé přesně definováno, kdo je to zprostředkovatel a za jakých podmínek může vykonávat svou činnost. Díky novele nastane konec klamání spotřebitelů, kdy se energošmejdi vydávali za zaměstnance jejich stávajícího dodavatele nebo úřadů. Každý zprostředkovatel bude od ledna muset spotřebitele informovat, že s ním jedná jako zprostředkovatel, prokázat se osvědčením a sdělit mu svou totožnost, adresu sídla, identifikační číslo, bylo-li mu přiděleno, a registrační číslo.

Není to však pouze zatajování informací a skrývání pravé identity, čím mohou energošmejdi spotřebitelům škodit. Nepřehledné smlouvy a dodatky drobným písmem mnohdy skrývají nepříjemná překvapení ať již v podobě nevýhodných podmínek nebo skrytých sankcí. Novela stanovuje ve prospěch spotřebitelů řadu náležitostí, které má smlouva o dodávkách energií mít. Na hlavní přínosy novely energetického zákona upozorňuje stránka www.smejdumzmar.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *